Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  local area network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawione zostały metody stosowane do realizacji podsłuchu w sieciach lokalnych opartych na koncentratorach i przełącznikach. Przedstawione również zostały techniki, które można wykorzystać do wykrycia podsłuchu w sieci i podstawowe sposoby zabezpieczenia przed podsłuchem.
EN
This article presents methods used to sniff local networks built with hubs and swithes. Methods used to detect sniffers on local network were also presented as well as basic countermeasures against sniffing.
PL
W pracy omawia się sposób modernizacji sieci LAN poprzez rekonstrukcję przynależności stacji do domen kolizyjnych. Zadanie zostało zdekomponowane do trzech etapów. Pierwszym jest identyfikacja istniejących domen kolizyjnych. Następnym etapem jest estymacja natężeń ruchu generowanego przez każdą ze stacji. Etap trzeci polega na modyfikacji przyporządkowania stacji do domen kolizyjnych. Zastosowanie proponowanego algorytmu miało na celu poprawę działania sieci lokalnej.
EN
This work talks over method of modernization of network LAN across reconstruction of membership of stations to collision domains. Assignment remained decomposition to three stages. First is identification of existing collision domains. Next stage is estimation of intensities of generated traffic by each of station. Stage three relies on modification of assigning of station to collision domains. Use proposed of algorithm had in view improvement of activity of local area network.
3
63%
PL
Pierścieniowe lokalne sieci komputerowe działają w sposób bezkolizyjny i bez rywalizacji. Natomiast inaczej wygląda to w najpopularniejszej obecnie technologii sieciowej Ethernet, w której kolizje mogą występować, nawet w dość dużym nasileniu. Te dwie cechy zapewniają znacznie wyższą sprawność sieci, a więc ilość danych, jaka może być skutecznie przesłana w tej samej jednostce czasu. Jest to szczególnie widoczne w czasie dużego obciążenia sieci. Niniejszy artykuł zajmuje się porównaniem sprawności działania dwóch sieci pierścieniowych: Token Ring i FDDI (Fiber Distributed Data Interface), biorąc pod uwagę ich mechanizmy dostępu stacji sieciowych do nośnika. W nawiązaniu do tego zagadnienia przedstawione są też ogólne informacje na temat sprawności sieci Ethernet.
EN
Local area ring networks operate without causing collision, and without station competition. It is quite opposite to currently the most popular technology, Ethernet network, where collisions may occur in a large amount. These two features of the ring networks provide significantly better performance and greater amount of data that can be effectively transmitted in the same time unit. This is especially true during high network load. This paper deals with the comparison of the efficiency of the two ring networks: Token Ring and FDDI (Fiber Distributed Data Interface), taking into account the access mechanisms to network stations. In relation to this issue general information about the efficiency of the Ethernet is also described.
5
Content available remote GNSS-based sound card synchronization
44%
EN
Audio communication on the public Internet suffers from not synchronized word clocks of the involved audio devices. The resulting clock drift leads to audio dropouts, which is typically compensated by a sample rate conversion (SRC) in standard telecommunication systems. This, however, does not fulfill the requirements of a high-quality audio system, in which all devices share one and the same word clock. Professional IP based network audio systems such as DANTE or AVB with their respective clock synchronization techniques have so been limited to LAN usage, where network jitter and loss have negligible importance regarding the required accuracy in the dimension of several nanoseconds. In a WAN, however, jitter in the millisecond dimension would lead to unacceptable measurement errors for the intended clock synchronization. As a consequence, we decided to investigate alternative clock synchronization techniques for WAN-distributed devices and developed a GNSS-based approach, which leads to precise clock synchronization.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.