Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 147

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drozdze piekarskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono badania nad dynamiką wzrostu i aktywnością biologiczną wybranych szczepów drożdży w skali przemysłowej. W celu oznaczenia dynamiki wzrostu oznaczano końcową wydajność i uzysk drożdży po każdym etapie produkcji, a także średnią szybkość właściwą wzrostu i produktywność drożdży w kadzi oraz zawartość białka w s.m. w każdym etapie.
EN
In the paper investigations on growth dynamics and biological activity of chosen strains of baker's yeast are presented. For determination of growth dynamics such parameters as findl output and yield of yeast on each stage of production were estimated as well as average rate of growth, yeast productivity in the tank and protein contents in dry matter at each stage.
PL
Badano wpływ temperatury hodowli na akumulację trehalozy przez drożdże piekarskie. Wykorzystano skonstruowane w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii PŁ rasy drożdży diploidalnych (A/10) i trip- loidalnych (H/3). Wykazano, że przy zoptymalizowanym sposobie dozowania pożywek oraz podwyższeniu temperatury do 34-38° C, uzyskuje się znaczną ilość akumulowanej trehalozy w s.s. (14-22%). Wyhodowana w przedziale temperatury 30-34°C biomasa charakteryzowała się cechami typowymi dla drożdży piekarskich.
EN
The influence of the culture temperature on trehalose accumulation in the baker's yeast was researched. Diploidal yeast (A/10) and triploidal yeast (H/3) developed in The Institute of Fermentation Technology and Microbiology were used. It has been pointed out that by optimalization of nutrient medium dosage and increasing of temperature up to 34-38°C it is possible to obtain considerable amounts of accumulate trehalose in d.m. (14-22%). The biomasis cultivated at the level of 30-34°C was tipical for the baker's yeast.
EN
The changes of intercellular trehalose contents and surviving of baker yeast different races were researched. After introductory rearing of yeast the contents of trehalose amounted on the level 11,6-14,5%. After liophilizing the contents of trehalose and surviving of the yeast was researched after 2, 4, and 6 weeks of keeping. After 6 weeks the contents of trehalose on the level 5,&-7,4% and surviving of yeast cells on the level 40,7-51,0% were stated. The results were satisfactory. Analysis of results makes possible to create the mathematical model as polynomial of III degree, with variable coefficients dependent on the yeast races, which allows making prognosis of the trehalose contents and surviving of the yeast during the keeping.
PL
Zbadano zmiany zawartości wewnątrzkomórkowej trehalozy i przeżywalność komórek różnych ras liofilizowanych drożdży piekarskich S. cerevisiae. Po wstępnej hodowli uzyskano zawartość trehalozy 11,6-14,5% s. s. Po liofilizacji badano zawartość trehalozy i żywotność drożdży po 2, 4 i 6 tygodniach przechowywania. Po 6 tygodniach przechowywania stwierdzono zawartość trehalozy 5,8-7,4%, a żywotność komórek drożdży na poziomie 40,7-51,0%. Były to wyniki zadowalające. Analiza wyników umożliwia stworzenie modelu matematycznego w postaci wielomianu trzeciego stopnia ze zmiennymi współczynnikami zależnymi od rasy drożdży, pozwalającego na prognozowanie zawartości trehalozy i przeżywalności drożdży.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące doboru i oceny szczepów drożdży piekarskich uzyskanych metodą fuzji protoplastów.
EN
The research on the selection and evaluation of baker's yeast tribes obtained using the method of the protoplastfusion.
PL
W hodowli drożdży piekarskich szczególnie istotny jest sposób doprowadzania pożywek do kadzi fermentacyjnych, w tym głównie pożywki melasowej. W artykule przedstawiono zastosowanie systemu ciągłego pomiaru stężenia etanolu do sterowania szybkością dopływu pożywki węglowodanowej w hodowli drożdży piekarskich.
EN
Method of nutrient medium inflow to fermentation vessel, mainly molases medium, is very important factor in bakery yeast culture. Application of the system of continuous ethanol measure in order to control inflow speed of carbohydrates medium during bakery yeast culture.
PL
Celem pracy było sprawdzenie wpływu dodatku MgSO4 x 7 H2O na wydajność biomasy komórkowej drożdży piekarskich. Stwierdzono, że dodatek magnezu na poziomie O,0024 g Mg2+/dm3 nie wpływał na przyrost biomasy. Wyższe dawki, tj. 0,024; 0,25; 0,5; 1,25 g Mg2+/dm3 w istotny sposób przyczyniły się do wzrostu wydajności biomasy komórkowej. Zwiększenie stężenia tego pierwiastka w podłożu powodowało obniżenie stopnia jego wykorzystania. Dodatek biotyny do hodowli poprawił wydajność biomasy komórkowej.
EN
The goal of this work was to establish influence of MgSO4 x 7 H2O adding on biomass increase of bakery yeast. It was found that magnesium addition at the level of 0.0024 g Mg2+/dm3 had no noticeable impact on biomass increase. Higher doses i.e. 0.024, 0.25, 0.5, 1.25 g Mg2+/dm3 caused significant boost in cell biomass. Increased concentration of this ion in growing medium entailed decrease of extent of its use. Biotin addition in the process of cultivation also increased the biomass gain.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.