Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 117

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dom jednorodzinny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
3
Content available remote Willa Tia w Toskanii
80%
PL
Aktualność uwag Witruwiusza w czasie współczesnym przedstawiono na przykładzie architektury Willi Tia.
EN
Relevance of Vitruvius' comments in modern times was presented in the example of Villa Tia architecture.
PL
Wyposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej jest obecnie powszechne. Aby możliwe było korzystanie z tego komfortu, trzeba dobrać odpowiedni systemem grzewczy, który zaspokoi potrzeby cieplne, zapewni niezawodność działania i wygodę użytkowania, a jednocześnie nie będzie zbyt drogi inwestycyjnie i eksploatacyjnie.
PL
Zadbanie o odpowiednią wentylację pomieszczeń oraz skuteczne usuwanie zanieczyszczeń z powietrza, w tym aerozoli, to aktualnie niezwykle popularny temat. Związane jest to już nie tylko z efektywnością energetyczną i komfortem użytkowym, ale także z pandemią koronawirusa oraz dyskusją nad ochroną przed zarażeniem. Jakie rozwiązania mamy zatem do wyboru, aby sprostać zróżnicowanym oczekiwaniom klientów?
PL
W obowiązującym obecnie „Krajowym Programie Ochrony Powietrza do 2020 roku" [1] można znaleźć zapis - w planie średnioterminowych działań do 2020 r. – informując o konieczności stworzenia modelu obliczeniowego dla określenia kosztów zdrowotnych przy ocenach skutków regulacji krajowych strategii oraz programów w zakresie energetyki i przemysłu, oraz uwzględniania kosztów zdrowotnych w kosztach zewnętrznych. Zdaniem autorów, tworzenie jakichkolwiek krajowych strategii czy programów dotyczących energetyki i przemysłu bez uwzględniania ponoszonych kosztów zewnętrznych może prowadź do całkowicie błędnej polityki w tym zakresie. Przekonują o tym poniższe analizy.
PL
Instalacja elektryczna stanowi układ przewodów i kabli w budynku wraz z osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo-rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami. Zaczyna się na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii zasilających w złączu i kończy na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną.
PL
W realizowanych w małych miasteczkach i na obrzeżach miast Wielkopolski zespołach zabudowy jednorodzinnej widać związek pomiędzy zastosowanym typem zabudowy a przestrzenną jakością rozwiązania domu na działce oraz przestrzeni publicznej zespołu. W pracy przedstawiono wyniki oceny jakości i efektywności wykorzystania przestrzeni rozumianej jako ramy społecznego życia człowieka. Niemierzalne cechy przestrzeni ujęto za pomocą systemu mierzalnych kryteriów. Przedstawiono wyniki badań poszczególnych typów domów oraz zespołów zabudowy pod kątem jakości przestrzeni społecznej. Opisano zaistniałe w ostatnim ćwierćwieczu charakterystyczne przemiany w sferze zabudowy jednorodzinnej w Wielkopolsce.
EN
Single-family housing complexes developed in small towns and on the outskirts of the cities of Great Poland point to a close correspondence between the type of single-family housing employed there and both spatial quality of the allotment house layout and public space of the complex. The present paper sets forth the results of the quality and efficiency assessment of managing space that defines human social life. By means of applying measurable criteria non-measurable properties of space have been successfully captured. At the same time, the results of the examination of particular types of houses and housing complexes in terms of the quality of social space have been demonstrated. The paper concludes with the description of characteristic changes of the past quarter of a century in single-family housing in Great Poland.
PL
Nie ma dziś domu, w którym nie spotkalibyśmy rozmaitych automatycznie sterowanych urządzeń. W dążeniu do wygody i ekonomicznego gospodarowania wodą, prądem a także własnym czasem, ludzie coraz chętniej wykorzystują możliwości dostarczane przez producentów. Inteligentny, oszczędny dom to jednak coś więcej niż zbiór automatycznie sterowanych aparatów. Pełną "inteligencją" swoich domów będą się cieszyć pewnie dopiero nasze dzieci lub wnuki, ale już dziś można i warto!) wiele zrobić, aby zintegrować w jeden sprawnie działający system urządzenia, które grzeją, chłodzą i wentylują przestrzeń domową. To ważne zarówno dla środowiska, jak i dla portfeli nawet tak drobnych inwestorów, jak właściciele domów jednorodzinnych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych podczas dwóch pierwszych sezonów ogrzewczych energooszczędnego budynku jednorodzinnego zlokalizowanego w północno-wschodniej części Polski. Wskazano elementy pozwalające na znaczne obniżenie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w warunkach klimatycznych IV strefy.
PL
Na przestrzeni ostatnich kilku lat rynek elektryczny oraz branża fotowoltaiczna bardzo się zmieniły, trudno teraz poruszyć temat instalacji elektrycznych w domach jednorodzinnych bez wspomnienia o systemach fotowoltaicznych. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska skumulowana liczba prosumentów w II połowie lipca 2021 r. przekroczyła 650 tys., a większość z nich stała się prosumentami w ciągu ostatnich dwóch lat.
12
Content available remote Atrium House w Trewirze
80%
PL
Trwanie zasady złotego podziału, aktualność koncepcji przestrzennej domu atrialnego oraz wpływ idei Le Corbusiera na architekturę współczesnego domu jednorodzinnego przeanalizowano na przykładzie architektury Atrium House w Trewirze.
EN
Durability of the golden ratio rules, timeliness of the spatial idea of atrium house and the influence of Le Corbusier's ideas on the architecture of contemporary single-family house, was analyzed on the example of Atrium House architecture in Trier.
PL
Artykuł przedstawia kompleksową analizę opłacalności inwestycji w źródło ciepła w małym, parterowym, energooszczędnym domu jednorodzinnym. Pod uwagę zostały wzięte różne rozwiązania z wykorzystaniem pomp ciepła, a także fotowoltaiki, w odniesieniu do instalacji bazującej na gazowym kotle kondensacyjnym - z różnych segmentów cenowych. Analiza uwzględnia kilka metod określania opłacalności inwestycji i odnosi się do wymogów wyznaczonych przez Warunki Techniczne.
14
Content available remote Wentylacja z rekuperacją w domach jednorodzinnych
70%
15
Content available remote Scenariusz oszczędzania [energii w budynkach jednorodzinnych]
70%
16
Content available remote Zasady poprawnego montażu okien w domach jednorodzinnych
70%
19
Content available remote Energooszczędna rzeźba do mieszkania
60%
PL
Architektura willi zaprojektowanej przez Daniela Libeskinda to przykład nowatorskiego kształtowania formy architektonicznej domu. Dzięki konstrukcji, zastosowanym materiałom i nowoczesnym technologiom opracowanym przy współudziale berlińskiej pracowni Proportion GmbH, powstał energooszczędny dom, którego prototyp zrealizowano w Datteln.
EN
The architecture of the villa designed by Daniel Libeskind is an example of innovative shaping of the architectural form of the house. Thanks to its construction, the materials used and the modern technologies developed in cooperation with the Berlin studio Proportion GmbH, an energy- saving house was built, whose prototype was realized in Datteln.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.