Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lacznosc
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
I reviewed the concepts of corridor and habitat connectivity in ecology and their application in the nature conservation. Both concepts have long history and multiple meanings (e.g. corridor: ecological, habitat or dispersion; connectivity: ecological, landscape, hydrological etc). The theory of corridor is strongly linked to landscape ecology, while connectivity or permeability - to metapopulation analysis. While functional effectiveness of corridors is often criticized, they are widely used to mitigate negative effects of habitat fragmentation on dispersion of organisms and biodiversity. The connectivity is being viewed structurally or functionally and is incorporated in population risk assessment, commonly used to evaluate management options for species and habitats.
PL
Analizowano wyposażenie miast i gmin woj. olsztyńskiego w urządzenia infrastruktury technicznej i społecznej na tle poziomu i zróżnicowania przestrzennego tych urządzeń w skali kraju. Poszczególne elementy infrastruktury oceniano na podstawie zbioru jednostkowych cech i mierników. Dla każdej z cech zbioru określono przedziały jej wartości (ze względu na procentowe odchylenie od średniej wojewódzkiej), którym przyporządkowano wielkości punktowe (od 0 do 5) . Umożliwiło to sumowanie uwzględnionych cech i uzyskanie syntetycznego wskaźnika charakteryzującego poziom wyposażenia infrastrukturalnego .
RU
В работе анализировали оснащение городов и гмин Ольштынского воеводства оборудованием, необходимым для технической и социальной инфраструктуры, на фоне уровня и пространственной дифференциации этого оборудования в масштабе всей страны. Отдельные элементы инфраструктуры оценивали на основании множества единичных признаков и показателей. Определили предельные величины каждого из признаков исследованного множества (принимая во внимание процентное отклонение от средней по воеводству) и выразили их в баллах (от 0 до 5). Это позволило суммировать исследованные признаки и получить синтетический показатель, характеризующий уровень инфраструктурального оснащения.
EN
Equipment of towns and villages with technical and social infrastructure as compared to the level and d i versification of this equipment in country-wide scale is analyzed in the work. Individual elements of the infrastructure were valued on the basis of specific features and meters. For each feature the intervals of its values were determined (with regard for a percentage deviation from voivodeship average). A number of points (from 0 to 5) was assigned to every distinguished interval, Such a procedure made it possible to sum all accounted features and obtain a synthetic inficator characterizing level of infrastructure equipment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.