Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 452

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  genetyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
5
Content available Detection of epistasis in triallel crossing
100%
10
100%
EN
Genetic factors play an important role in etiopathogenesis of glaucoma. Rapid progress of genetics enabled us to recognize the causative genes in monogenic forms of glaucoma (especially congenital glaucoma) and predisposing genes in multifactorial forms of glaucoma (especially primary open angle glaucoma). Molecular investigations that are currently performed in patients with glaucoma involve CYP1B1, LTBP2 and TEK genes in primary congenital glaucoma, PITX2 and FOXC1 genes in anterior segment dysgenesis, and MYOC and OPTN genes in primary open angle glaucoma. These investigations are important not only for diagnostic, but also for prognostic and therapeutic reasons.
PL
Czynniki genetyczne odgrywają istotną rolę w etiopatogenezie jaskry. Gwałtowny postęp genetyki pozwolił na poznanie genów przyczynowych jednogenowych postaci jaskry (zwłaszcza jaskry wrodzonej) oraz genów predysponujących do wieloczynnikowych postaci jaskry (zwłaszcza jaskry pierwotnej otwartego kąta). Wykonywane obecnie u pacjentów z jaskrą badania molekularne obejmują geny CYP1B1, LTBP2 i TEK w pierwotnej jaskrze wrodzonej, geny PITX2 i FOXC1 w zespołach dysgenezji odcinka przedniego oraz geny MYOC i OPTN w jaskrze pierwotnej otwartego kąta. Badania te mają znaczenie nie tylko diagnostyczne, lecz także często rokownicze i terapeutyczne.
11
Content available remote Genealogia i genetyka
100%
PL
Artykuł stanowi prezentację badań genetycznych wykorzystywanych do określenia powiązań genealogicznych.
PL
Zwrócono uwagę na liczne zastosowania algorytmów ewolucyjnych (w tej grupie także genetycznych), jako bardzo wydajnych generatorów rozwiązań zadań projektowych i ich optymalizacji. Wskazano na wykorzystanie tych algorytmów w technice, np. do tworzenia planów montażu, projektowania ścieżek do obwodów, także specyficznych robotów oraz filtra dolnoprzepustowego i regulatora. Zasygnalizowano też wstępną próbę ich wykorzystania w projektowaniu układów hydraulicznych o małym i średnim stopniu komplikacji.
EN
Evolutionary algorithms, including genetic ones, have more and more applications as very effective generators for solving and optimizing the design problems. Some technical applications such as developing assembly plan, designing pathways in printed circuit boards, specific robots, a low-pass filter and a regulator are suggested in this paper. A preliminary attempt to use them in designing hydraulic systems of low and medium degree of complexity is presented.
RU
Автор считает, что генетическое инженерское дело даёт шанс обеспечения пропитания населения в мире, увеличения сельскохозяйственного производства и создание сельского хозяйства, которое не вредит природной среде. Свидетельствуют об этом проведенные до сих пор исследования генетиков между другими над фиксацией атмосферного азота микроорганизмами живущими в почве.
EN
According to the author's opinion the genetic engineering gives the following chances: ensuring the alimentation of the world's population, increasing the agricultural production and creating agriculture which would not do any harm to the natural environment. This is proved by investigations which have been carred out up to the present time by the geneticists, among others on assimilating atmospheric nitrogen by the soil microorganisms.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.