Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  xanthohumol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Supercritical carbon dioxide hops extracts with antimicrobial properties
100%
EN
Extracts obtained from hops (Humulus lupulus L., Cannabaceae) by supercritical fluid extraction (SFE), SFE followed by isomerization, as well as by conventional technique, were investigated for their chemical composition and antibacterial activity against selected foodborne pathogens and microorganisms capable to cause the food spoilage. The antibacterial activity of the extracts was compared with the antibacterial activity of xanthohumol, compound known for its broad pharmacological properties, isolated from the raw material remained after the SFE. Xanthohumol (XH, 96%) proved to posses the most prominent activity against all the tested strains, with the MIC values ranged between 2.5 and 20 μg mL-1. Supercritical hops extract and potassium isomerized supercritical hops extract showed strong antibacterial activity against the tested strains as well. Escherichia coli was not affected by the extracts, meaning that their oral admission would not cause the same problem as antibiotic application in intestinal flora. The chemical composition of the investigated hops extracts was analysed by GC-MS. Contents of α-acids, β-acids, iso-α-acids and xanthohumol in the samples were determined by HPLC.
2
Content available remote Zawartość ksantohumolu w polskich piwach
72%
PL
Zbadano zawartość ksantohumolu (XN) w 27 piwach polskich oraz dla porównania w 8 wybranych piwach niemieckich. Do wydzielenia analitu zastosowano ekstrakcję micelarną. Jego zawartość oznaczono za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją diodową (HPLC-DAD). W celu pełnej charakterystyki piw określono ich właściwości fizykochemiczne i zbadano zależność pomiędzy tymi właściwościami a zawartością XN, która w piwach polskich mieściła się w zakresie 0,006–0,22 mg/L. Największą ilość XN stwierdzono w piwach ciemnych oraz jasnych niefiltrowanych o zawartości ekstraktu powyżej 12,5% mas.
EN
Twenty seven Polish and 8 German beers were studied for xanthohumol content by cloud point extn. with high-performance liq. chromatogr. and diode array detection. The largest amts. of xanthohumol (up to 0.22 mg/L) were found in the dark and unfiltered light beers with an ext. content 12.5% by mass or more.
3
Content available remote Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na właściwości spektroskopowe ksantohumolu
72%
PL
Określono właściwości spektroskopowe ksantohumolu (XN) przy zastosowaniu elektronowej spektroskopii absorpcyjnej i fluorescencyjnej w środowisku wodnym i rozpuszczalników organicznych. Obserwowano batochromowe przesunięcia maksimów absorpcji i emisji we wszystkich badanych rozpuszczalnikach. Przy wykorzystaniu różnic w polarności rozpuszczalników, określono efekty solwatochromowe oraz potencjalne możliwości formowania wiązań wodorowych w stanie podstawowym i wzbudzonym pomiędzy cząsteczkami XN a rozpuszczalnikiem. Poznanie organizacji molekularnej ksantohumolu w środowisku rozpuszczalników o różnej polarności dostarczyło wskazówek dla przyszłego opracowania wydajnej metody izolacji XN z surowca naturalnego lub procedury odzyskiwania go z odpadowej masy chmielowej.
EN
Absorption and emission spectra of 2’,4’,4-trihydroxy-6’- methoxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)chalcon (xanthohumol, XN) were detd. in solvents of varying polarity. A batochromic shift was obsd. in absorption and fluorescence spectra upon increase of solvent polarity (π-π* transition). The magnitude of change in the dipole moment was calcd. from Lippert–Mataga equation. The large change in dipole moment from ground to excited state was resulted by the redistribution of at. charges in excited state. The H bonds formation in the ground state and excited between XN mols. and solvent was proposed. The spectroscopic properties of XN were discussed in terms of the development of an efficient method for isolation of XN from raw material.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.