Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Syndicated loan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Recently, the syndicated credit market has been developing very dynamically, which on the one hand was caused by relatively high profitability on the secondary market (despite a downward tendency and ever increasing use of the market flex clause) and on the other, by a low share of default exposures. The observed structural changes indicate a growing importance of credits with speculative ratings and consequently with a higher credit risk. The development of the market of syndicated credits, which in Poland perform the function of the most important instruments of credit risk transfer, is determined by the issue of instruments monitoring debtor's economic and financial position when there is a lack of direct relation between the debtor and crediting banks. The issue becomes especially important in the view of repeatedly identified dichotomic division of the market into arranging and crediting banks. The aim of this article is to define covenants and outside ratings' potential as crucial (next to the Marking-To-Market evaluation) factors restricting information asymmetry and increasing possibilities of exposure monitoring by crediting banks. (original abstract)
XX
W ostatnim okresie odnotowuje się dynamiczny wzrost eksportu na rynki wschodnie ze strony przedsiębiorstw z UE, w tym przedsiębiorstw z Polski. Istotną zmianą od kryzysu w 1998 roku jest jednak wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) polskich przedsiębiorstw na tych rynkach - głównie na rynku ukraińskim. Skala tych inwestycji jest zależna od wielu czynników leżących po stronie inwestora, jak i czynników zewnętrznych. Jednym z czynników są możliwości sfinansowania tych inwestycji przez instytucje finansowe. Analiza inwestycji polskich przedsiębiorstw wskazuje, że obecnie dominują inwestycje zagraniczne typu green-field, których podejmują się dotychczasowi eksporterzy. Struktura inwestycji zagranicznych ze strony inwestorów z terenu Europy Zachodniej i USA wygląda już inaczej - znaczącą rolę odgrywają inwestycje w formie zakupu udziałów w spółkach. W celu obniżenia kosztu finansowania takich inwestycji korporacje zagraniczne, poza emisją nowych akcji, korzystają z kredytów, emisji obligacji lub funduszy inwestycyjnych. (fragment tekstu)
EN
The objective of the article is to prove that FDI of Polish exporter, in the form of leveraged buy-out with the usage of syndicated banking loan, may be, under some circumstances, more effective its export. The analysis concerns Polish furniture joint stock company Forte and Russian furniture open joint stock company Sevzapmebel, as the acquired company. The chosen measure of efficiency is adjusted present value method (APV). The analysis is limited only to the influence of takeover financing in the form of syndicated banking loan on higher efficiency of such investment than export. Therefore, sales output and operating costs of the acquired company both without and under cross - border LBO are the same (within LBO syndicated loan repayment period). The agency costs are also stable after acquisition. The author assumes also that possible increase of the acquired company market value results only from its new capital structure (as a result of substitution of acquired company equity into absorbed syndicated loan). In the second part of the article the author searches the explanation of the efficiency of such buyout, i.e. leveraged one with syndicated loan, in Modigliani - Miller capital structure theories, as well as in their supplements as Baxter's theory regarding bankruptcy costs and static trade off theory. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono rolę i zakres stosowania w umowach z podmiotami gospodarczymi prostego, a zarazem skutecznego zarządzania w postaci, tzw. credit covenants (integralna część umów kredytowych). Zaprezentowano na praktycznych przykładach jak w aktywny sposób credit covenance wspomagają proces kredytowy w banku komercyjnym, przyczyniając się do redukcji kosztów zarządzania.
EN
The article presents the role and extent of credit covenants in agreements with economic subjects. Authors also give examples showing how credit covenances support credit process in a commercial bank and in that way contribute to the reduction of management costs.
XX
Celem pracy „Teoriogrowy model podziału zysku pomiędzy uczestników konsorcjum kredytowego” (J. Stachowska-Piętka) jest zaprezentowanie metod podziału zysku wynikającego z udzielenia kredytu konsorcjalnego, alternatywnych w stosunku do powszechnie stosowanego na rynku podziału proporcjonalnego oraz wykazanie, że podział proporcjonalny nie zawsze jest słuszny z punktu widzenia ekonomicznego. Problem podziału zysków traktowany jest jako gra kooperacyjna. Do rozwiązania zagadnienia podziału zysków zastosowano koncepcje rdzenia gry, wartości Shapley'a oraz prenukleolusa. Przedstawiono autorski model podziału zysku pomiędzy uczestników konsorcjum kredytowego. Model obrazuje dwa zasadnicze zagadnienia: wybór optymalnych zaangażowań poszczególnych członków konsorcjum, a następnie podział zysku konsorcjum. Otrzymane wyniki pokazują, że podział proporcjonalny często nie jest racjonalny. Przedyskutowano wpływ wyboru metody na udział w zysku poszczególnych uczestników konsorcjum, w zależności od ich poziomów awersji do ryzyka. (abstrakt oryginalny)
XX
Opracowanie omawia podstawowe problemy finansowania inwestycji z punktu widzenia bankowca udzielającego kredytów w bankach zachodnich, toteż nacisk położono w nim na aspekty porządkujące i minimalizujące ryzyko inwestycyjne. Autor omówił źródła finansowania inwestycji, usystematyzował ryzyka, przedstawił przykładową dokumentację fianansową i przykłady procedur finansowania. W aneksach zestawił cechy charakterystyczne dla projektów energetycznych i budowlanych.
EN
The study discusses the essential problems of investment financing, from the bank worker point of view, who gives credit at Western banks, therefore the author put emphasis on organising and minimizing the investment risk aspects. The author discussed sources of investment financing, systematized risks, presented financial documentation sample and examples of financing procedures. In annexes he presented distinctive features of energy and building projects. (AT)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.