Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1140

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatyzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
1
Content available remote Koncepcje integralnej komunikacji w ramach systemu AUTOMATIONWORX
100%
PL
AUTOMATIONWORX to otwarta, o duzych możliwościach rozbudowy, elastyczna platforma firmy Phoenix Contact opracowana w celu zwiększenia produktywności w całym cyklu eksploatacji maszyny lub systemu. AUTOMATIONWORX dostarcza pełne rozwiązania, od planowania poprzez uruchomienie i eksploatację do konserwacji. System opiera się na spójnym i dobrze zaprojektowanym rozwiązaniu komunikacyjnym, skaładającym się z systemów INTERBUS i Ethernet z protokołem PROFInet. Komponenty systemu są doskonale zaprojektowane, aby razem współpracować i stworzyć idealne rozwiązanie dla jednolitej integracji w poziomie i w pionie.
2
Content available remote Kompleksowe rozwiązania instalacyjne dla maszyn i urządzeń
100%
PL
Rosnące wymagania użytkowników odnoszące się do maksymalnego uproszczenia eksploatacji maszyn oraz skrócenia czasu ich ewentualnych napraw i remontów, prowadzą do zasadniczych zmian w sposobie ich projektowania i budowy.
PL
Jakość i ilość produkcji (oraz wyptacalny odbiorca) są dziś jednym z głównych motorów napędowych rozwoju firm. Paradoksalnie, w dobie 19-proc. bezrobocia trudno znaleźć wykwalifikowanych pracowników, którzy w sposób profesjonalny zrealizują cele firmy.
PL
Robot Smart S3 przystosowano do pomiarów współrzędnościowych - szczególnie przedmiotów o złożonej konfiguracji przestrzennej, np. drzwi karoserii samochodowych, po zamocowaniu w kiści robota sondy elektrostykowej firmy Heidenhain. Opracowano algorytm realizacji pomiarów. Aktualnie są prowadzone prace badawcze w celu określenia błędów pomiarów w przestrzeni roboczej robota.
EN
Industrial robot COMAU SMART S3 has been adapted for performing coordinate measurements, especially of items featuring complex spatial configuration (e.g. car doors). Heidenhein contact probe has been mounted to the robot arm. A special algorithm has been development for controlling measurement process. Research into measurement error identification in the robot working space are carried out at present.
6
Content available remote Czy targi METAV 2010 pomogą przeciwstawić się kryzysowi?
100%
PL
15 października 2009 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa dotycząca Międzynarodowych Targów Techniki Produkcji i Automatyzacji METAV 2010. Targi odbędą się w Dusseldorfie (Niemcy) w okresie 23-27 lutego 2010 r. Konferencja zorganizowana była przez A.S. Messe Consulting Sp. z o.o., wyłączne przedstawicielstwo na terenie Polski Messe Dusseldorf GmbH - organizatora międzynarodowych imprez targowych.
7
Content available remote Kompleksowa automatyzacja Elektrociepłowni Białystok S.A.
100%
PL
Kompleksowe usługi z dziedziny automatyki przemysłowej i branży elektrycznej - począwszy od projektu, poprzez produkt, po wdrożenie i serwis - to atrybuty firmy Automatyka Pomiary Sterowanie S.A. (APS S.A.) z Białegostoku. Firma świadczy również usługi pomiarowe i prowadzi bezpośrednią sprzedaż urządzeń automatyki przemysłowej. APS S.A. zaliczana jest do grupy najbardziej prężnych przedsiębiorstw średniej wielkości w rejonie Polski Północno-Wschodniej. Firma powstała w 1994 roku w wyniku restrukturyzacji Elektrociepłowni Białystok S.A., która do dnia dzisiejszego jest jednym z głównych partnerów firmy. APS S.A. od szeregu lat wdraża tam nowoczesne rozwiązania systemów automatyki przemysłowej oraz prowadzi ich kompleksową eksploatację.
PL
Niedobór pracowników i rosnące wymagania rynku to najczęstsze powody, dla których operatorzy z branży logistycznej zwracają się w stronę automatyzacji i robotyzacji. Jest to możliwe dzięki stałemu doskonaleniu technologii. Do magazynów trafia coraz więcej robotów potrafiących przenosić różnorodne obiekty, umożliwiając tym samym zaspokojenie rosnącego popytu.
PL
Operator logistyczny z Wrocławia – Logbox – nawiązał współpracę z firmą Sente w zakresie wdrożenia systemu do zarządzania magazynem wysokiego składowania. Prace zaowocowały stworzeniem rozwiązania dopasowanego do specyfiki unikalnych procesów klienta, co przełożyło się na istotne zwiększenie wydajności prac magazynowych.
PL
Procesy spajania i cięcia termicznego przy produkcji towarowego taboru szynowego stanowią od 40% do 60% ogólnej pracochłonności. Są to technologie bardzo istotne, odgrywa-, jące zasadniczą rolę i w dużej mierze rzutujące na wyniki ekonomiczne produkowanych asortymentów, a więc na opłacalność zawieranych kontraktów.
PL
W ostatnich latach coraz częściej mówi się o Przemyśle 4.0, czyli zastosowaniu automatyzacji i robotyzacji w zakładach pracy. Związane jest to z problemem kurczenia się ilości dostępnych pracowników w stosunku do potrzeb zakładów. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że z jednej strony słyszymy o spadającej i rekordowo niskiej stopie bezrobocia (5,9% za grudzień 2018), a z drugiej strony firmy narzekają na brak pracowników, mimo że stopa zatrudnienia (odsetek pracujących w przedziale wiekowym 20-64 lata) za rok 2017 wynosiła 70,90%, przy średniej unijnej 72,2%. Wg danych OECD Polacy pracują dłużej w stosunku do pracowników innych krajów Europy Zachodniej - przykłady przedstawia rys. 1.
EN
The paper offers to use, in the capacity of basic, automations (graph and networks), statisticals and non-clear models for decision processes in the automated expert system of determination of railway autpmation device technical conditions. Application conditions of these models and the non-clear logic-based modelling have been described. The universal models using for determination and prediction of device technical conditions have been offered in the paper.
15
80%
PL
Sterowniki przemysłowe tworzą od kilku lat dużą i różnorodną grupę produktów. Są w tej grupie proste urządzenia takie jak przekaźniki programowalne, są sterowniki PLC w różnych wersjach: kompaktowe, modułowe i oddalone stacje, są sterowniki magistral przemysłowych, i sterowniki PAC do zastosowań wymagających komputerów przemysłowych. Instalowane są zarówno w tanich i prostych układach automatyzacji, jak i w dużych instalacjach sterowania produkcją lub procesami.
EN
Programmable controllers are now wide range of products destined for manufacturing automation. There are programmable relays and programmable logic controllers PLC in compact, modular and remote station versions. There are also industrial networks controllers and PAC controllers embedded in industrial computers. Programmable controllers are now used as well in simple automation circuits as in large scale installations for manufacturing or process automation.
16
Content available remote Innowacje w dziedzinie maszyn do kucia
80%
PL
Intensywny rozwój branży elementów złącznych wymógł na dostawcach maszyn do ich produkcji opracowanie odpowiednich systemów pozwalających na sprostanie pozornie sprzecznym celom klientów: niższej cenie produktów przy jednoczesnym wzroście ich jakości. W poniższym artykule przedstawiono nowoczesne systemy stosowane w pracy z maszynami, które umożliwiają osiągnięcie tego trudnego zadania.
PL
Automatyczne systemy magazynowe odznaczają się całkowitym wyeliminowaniem udziału człowieka w procesach przemieszczania i składowania towarów. Automatyzacja sprzyja wzrostowi wydajności operacji magazynowych, zwiększeniu współczynnika wykorzystania kubatury magazynu, obniżeniu kosztów utrzymania obiektu, eliminacji błędów a także poprawie bezpieczeństwa pracy. Jednak wiele osób zarządzających magazynami obawia się całkowitej automatyzacji z uwagi na wysokie koszty początkowe inwestycji oraz brak możliwości ręcznego sterowania pracą magazynu w przypadku awarii systemu.
PL
Artykuł ukazuje, jak duży wpływ na ogniwa łańcucha dostaw ma postępująca cyfryzacja. Na przykładzie Amazonu przedstawione zostały innowacyjne i nowatorskie działania, które doprowadziły do uzyskania przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Aplikacje w chmurze, zautomatyzowane systemy magazynowe czy powszechnie występujące sensory to tylko niektóre przykłady wpływu technologii na ogniwa procesów logistycznych. Śmiałe inwestycje i futurystyczne wizje Jeffa Bezosa napędzają rozwój technologiczny na świecie, stawiając jednocześnie klientów na pierwszym miejscu. Amazon, poprzez realizację ich potrzeb, nieustannie zwiększa sprzedaż i zatrudnienie sięgające w 2017 roku ponad pół miliona pracowników. Przedsiębiorstwo inwestuje w technologie powiązane z Big Data i CloudComputing, by oferować jeszcze bardziej indywidualną i spersonalizowaną obsługę. Wprowadza nieznane do tej pory rozwiązania, kreując trendy w logistyce ostatniej mili. Dba również o bezpieczeństwo przesyłek, przy jednoczesnej minimalizacji czasu dostawy wynoszącej już teraz około jednej godziny. Amazon śmiało patrzy w przyszłość i dyktuje warunki konkurencji. Konsekwentnie realizuje koncepcje reinwestycji w dalszy rozwój i technologię, co prowadzi do ciągłego przeobrażania łańcucha dostaw oraz skracaniu go do niezbędnego minimum.
EN
The article shows how big the influence of digitalization on supply chain is. Basing on Amazon’s example – innovative actions were taken that lead to the point where Amazon had market advantage. Applications in Cloud, automatic warehouse systems and common sensors are just a few examples of the influence of technology on logistics. Daring investments and futuristic visions of Jeff Bezos fuel the technological advancements in the world, putting the customers at the first place at the same time. By realization of its needs, the company is constantly raising sales and employment, which reached over half a million employees in 2017. Amazon invests in technologies connected with Big Data and CloudComputing in order to offer even more individual and personalized experience as well as introducing brand new solutions, creating trends in last-mile logistics. Amazon also takes care of the security of its consignments while also minimizing the delivery time - reaching incredibly low one-hour time of delivery. The company looks firmly into the future and is the one who dictates the market conditions. They consequently realize the concept of reinvesting into future growth and technology which leads to constant changes to the supply chain and trying to bring it to a minimum size.
PL
Celem pracy jest przedstawienie zmian konstrukcyjnych w obudowie rozdzielnicy elektrycznej i procesie technologicznym jej wytworzenia oraz określenie opłacalności zaplanowanych innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych na podstawie analizy kosztów produkcji obudowy rozdzielnicy elektrycznej zgodnie z obecnie stosowaną technologią oraz z uwzględnieniem proponowanych zmian. Wprowadzone zmiany konstrukcyjne będą dotyczyły korpusu obudowy, który obecnie składa się z trzech części spawanych ręcznie. Zaprojektowany korpus będzie składał się z jednej części, co pozwoli zmienić proces technologiczny, czas wykonania i zastosować robota spawalniczego. Wprowadzając nowe rozwiązanie konstrukcyjne oraz nowoczesną technologię wspieraną przez szereg zaawansowanych maszyn CNC możliwe jest obniżenie kosztu produkcji jednej obudowy rozdzielnicy elektrycznej o wymiarach 400x400x200 mm wykonanej w stopniu szczelności IP 54 o 16,32 zł. Oszczędność wyniosła 8,26%, co pozwala na zwiększenie korzyści ekonomicznych oraz konkurencyjną ofertę cenową, zwłaszcza w przypadku produkcji seryjnej.
EN
The aim of the work is to provide structural changes in the housing of the electrical switchgear and technological process its manufacture and the determination of the profitability of the planned construction and technological innovations on the basis of an analysis of the cost of production of the housing of the electrical switchgear enclosure in accordance with currently applicable technology, and with regard to the proposed changes. Structural changes will concern housing frame, which currently consists of three parts welded by hand. Designed the frame will be consist of one element, which will change the technological process, the execution time and apply the welding robot. Introducing a new solution for construction and modern technology, assisted by a variety of advanced CNC machines, it is possible to reduce the cost of production of one housing of the housing of the electrical switchgear enclosure with dimensions of 400x400x200 mm made in IP 54 leakproofness about 16.32 zł. Saving amounted to 8.26%, allows factory to increase the economic benefits and competitive pricing, especially in the case of series production.
20
Content available Statyw do wykonywania zdjęć panoramicznych
80%
PL
Do czasu powstania fotografii cyfrowej efekt pracy fotografa stawał się widoczny dopiero na etapie wywoływania wcześniej wykonanych zdjęć. Aparaty cyfrowe zniosły tę niedogodność, wciąż jednak istnieją dziedziny fotografii wymagające od fotografującego dużej wyobraźni. Jedną z takich dziedzin są zdjęcia panoramiczne.
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.