Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 121

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hodowla
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W produkcji nasiennej mamy do czynienia z pewnym dualizmem produktu: sprzedaje się nasiona, które są "nośnikiem" konkretnej odmiany. Nasiona są specyficznym produk-tem, a ich proces produkcyjny obejmuje wiele etapów, a każdy z nich można zoptymalizo-wać. Pierwszy etap - hodowlę nowych odmian - można zoptymalizować poprzez prowa-dzenie jej w różnych strefach klimatycznych oraz zastosowanie nowoczesnych technik. Etap drugi - produkcję nasion - można usprawnić poprzez zlokalizowanie produkcji w rejonach świata o optymalnych dla niej warunkach, zastosowanie nowych rozwiązań agro-technicznych i uproszczenie procedury kontroli nad produkcją poprzez stosowanie auto-kwalifikacji przez producenta. Trzeci etap - obróbkę nasion - usprawnić można poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych i w końcu etap czwarty - przechowy-wanie - można praktycznie wyeliminować.
EN
In seed production one deals with a product dualism: trade is done on seeds, which carry on a certain cultivar. Seeds,, in terms of production, are a specific product. Their production include many stages. Each of them can be optimalized. The first of them - bre-eding - could be optimalized by doing it in different climatic. The second stage - seed production could be made more efficient by placing it in the countries with optimal climatic conditions and controlling over it by autocertification done by a breeder. The third stage - seed processing - could be made more effective by taking new technologies. The last stage - storing - could be, in some cases, practically eliminated.
16
Content available Badanie procesów usuwania CO2 przy udziale mikroalg
75%
PL
Dwutlenek węgla dostarczany do hodowli mikroalg znacznie zwiększa przyrost biomasy, produktywność i wydajność takiego systemu, zabezpieczając atmosferę przed nadmierną emisją CO2 . Badania dotyczyły oceny efektywności usuwania CO2 przy udziale dwóch gatunków mikroalg: Chlorella vulgaris oraz Nannochloropsis gaditana należących do różnych grup systematycznych. Badania prowadzono w reaktorach zamkniętych przy różnych stężeniach dwutlenku węgla w hodowli. Maksymalną efektywność procesu uzyskano w hodowli Nannochloropsis gaditana w obecności 8% CO2.
EN
Carbon dioxide supplied to the microalgae culture significantly increased the biomass growth, productivity and efficiency of such system, protecting atmosphere from excessive CO2 emissions. The study focused on assessing the CO2 removal effectiveness with the participation of two species of microalgae Chlorella vulgaris and Nannochloropsis gaditana belonging to different taxonomic groups. The study was carried out in closed reactors at different carbon dioxide concentrations. The maximum process efficiency was achieved for Nannochloropsis gaditana culture at 8% of CO2.
PL
Celem pracy była analiza cech okrywy włosowej tchórzy hodowlanych z fermy rosyjskiej w Puszkino, wykonana na podstawie pomiarów laboratoryjnych. Okazało się, iż płeć zwierzęcia wpływała na cechy okrywy włosowej. Okrywa włosowa rosyjskich tchórzy fermowych, pod względem wielu cech struktury, była zbliżona do okrywy zwierząt krajowych.
EN
The aim of the study was the analysis of coat quality of polecats from the breeding station in Pushkino, Russia, performed on the basis of laboratory measurement. The analysis revealed, that animal's sex influenced the quality of coat, however this quality was comparable to the results obtained in Polish- bred animals.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.