Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3920

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 196 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obszary wiejskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 196 next fast forward last
EN
This paper presents the transformation of selected elements of the technical infrastructure and its spatial variation in rural areas Kujawsko-Pomeranian. The study also illustrated the general trends in the development of the technical infrastructure on a national scale. The analysis of this study include the following variables: the length of the water supply and sewage systems, the density ratio of water supply and sewerage and water supply network length per 1 km of sewerage network.
PL
W artykule przedstawiono przemiany wybranych elementów infrastruktury technicznej oraz jej przestrzenne zróżnicowanie na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. W opracowaniu ukazano także ogólne trendy rozwoju infrastruktury technicznej w skali krajowej. W analizie wykorzystano m.in. następujące zmienne: długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wskaźnik gęstości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz długość sieci wodociągowej przypadająca na 1 km sieci kanalizacyjnej.
Aura
|
1996
|
nr 10
32-33
EN
In the Polish landscape nothing can match the modesty, dignity and beauty of rural cemeteries, often forgotten, wasting away or even destroyed. Their charm is based on their composition, which is so simple that it is understandable to everyone and at the same time so monumental that these places become symbols. Today, the beauty of these places is threatened by cheap plastic ornaments, the invasion of concrete and electric lighting and treefelling. The author points to basic elements of a traditional cemetery, presenting a model picture, which can be adapted in many ways.
PL
Nie ma w polskim krajobrazie dzieł równie skromnych, godnych i pięknych zarazem, jak wiejskie cmentarze, często zapomniane, niszczejące lub nawet niszczone. Urok ich polega na kompozycji tak prostej, że zrozumiałej dla każdego, i tak monumentalnej zarazem, że nadającej temu miejscu znaczenie symboliczne. Dziś piękno tych miejsc jest zagrożone tandetą plastykowych ozdób, naporem betonu i elektrycznego oświetlenia, wycinaniem drzew. Autor wskazuje na zasadnicze elementy trydycyjnego cmentarza wiejskiego, tworząc jego modelowy obraz, wzór możliwy do wielu adaptacji.
11
80%
PL
Jaki jest wpływ oczekiwanego poziomu dochodu na kształtowanie zachowań przedsiębiorczych? Na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego wśród młodzieży zamieszkałej na terenach wiejskich w województwie zachodniopomorskim, autor udowadnia, że choć zależność jest silna, to inne czynniki również mają znaczący wpływ.
PL
Nierównomierny rozwój obszarów wiejskich w Polsce przejawia się między innymi w istnieniu dysproporcji w poziomie i warunkach funkcjonowania jednostek terytorialnych, a także w poczuciu jakości życia ich mieszkańców. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy różnice w obiektywnym wymiarze jakości życia układów lokalnych tożsame są z różnicami w poziomie jej subiektywnego postrzegania przez mieszkańców? Zaprezentowane analizy skłaniają do udzielenia odpowiedzi twierdzącej, co wskazuje na istotne znaczenie kontekstu środowiskowego dla kształtowania dobrostanu jednostek i całych zbiorowości.
first rewind previous Strona / 196 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.