Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rownowaga ekonomiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zrównoważony rozwój gospodarki to umiejętne łączenie celów ekologicznych i eko­nomicznych dla zabezpieczenia człowieka teraz i w przyszłości w niezbędne dla jego życia dobra. W przypadku podmiotu gospodarczego chodzi o takie gospodarowanie, które za­pewni mu trwanie i rozwój. Kopeć swoją koncepcję zrównoważonego gospodarstwa opublikował 50 lat temu, na­tomiast kolejne koncepcje ujmowania zrównoważonego gospodarstwa ukazują się znacz­nie później. Jest więc rzeczą uzasadnioną określenie Kopcia prekursorem w tej dziedzinie. Zastosowane przez Kopcia w swej metodzie mierniki i wskaźniki zrównoważenia gospodarstwa wykazują dużą zbieżność z miernikami i wskaźnikami stosowanymi we współczesnych metodach [Kapusta 2009]. Istniejące różnice dotyczą głównie szczegóło­wości oceny gospodarstwa. Dużą zaletą metody Kopcia jest możliwość wyrażenia liczbo­wego równowag cząstkowych oraz całego gospodarstwa. Metoda Kopcia pomimo upływu czasu nie straciła na aktualności i może być przydat­na do oceny współcześnie zrównoważenia gospodarstwa. Ponieważ Kopeć te same mier­niki i wskaźniki stosował w analizie makroekonomicznej więc jego metoda jest również przydatna do analizy zrównoważenia rolnictwa w rejonie, jednostce administracyjnej, w tym w kraju.
EN
Sustainable growth of economy means wise merger of ecological and economic goals to secure a man now and in the future in necessary goods. In case of an economic entity it means such operation as to secure development. Mr. Kopeć published his concept of sustainable farm some 50 years ago and further concepts of the same kind were published much later. Therefore we can correctly call Mr. Kopeć as precursor. Kopeć used measures and ratios of sustainable farm show similarities with those used in modern methods [Kapusta 2009]. The differences pertain mainly level of detail of ana­lysis. The advantage of Kopeć's method is presentation of partial balance and for the whole farm. The Kopeć's method despite time that passed is still valid and may be used nowadays In assessment of sustainable growth. Since Kopeć used the same measures and ratios in macro-economic analysis therefore his method is useful in sustainability analysis of a re­gion, an administrative unit or even a country.
PL
W artykule skoncentrowano uwagę na problemie innowacji asortymentowych, które są ważnym składnikiem procesu zaspokajania potrzeb konsumentów, a jednocześnie instrumentem działania umożliwiającym przedsiębiorstwu zwiększenie wyników ekonomicznych i rozwój działalności. Opisano procedury przygotowania innowacji produktowych, których przestrzeganie przez przedsiębiorstwo może zmniejszyć ryzyko niepowodzenia innowacji na rynku. Omówiono także znaczenie marki w procesie wprowadzania na rynek nowych produktów.
EN
The paper focuses on the problem of assortment innovations which are an important component of the process of meeting consumers' needs, and at the same time an instrument of activity that enables an enterprise to increase its economic results and to develop its activities. The procedures of product innovations development are described which, being observed by an enterprise, can decrease a risk of innovations failure in the market. An importance of a brand in the process of introduction of new product into the market is also discussed
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.