Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule analizowany jest wpływ inwestycji dokonanych w latach dobrej koniunktury gospodarczej (2005–2007) na wyniki finansowe osiągnięte przez przedsiębiorstwa giełdowe okresie kryzysowym (2009–2011). Wykorzystując narzędzia długookresowej analizy zdarzeń, autorzy ustalili, że w całej próbie efekty kosztowe inwestycji były silniejsze niż korzyści płynące z modernizacji procesu produkcyjnego. W konsekwencji duża skala inwestycji przed kryzysem na ogół przyczyniała się do odnotowania gorszej rentowności w okresie kryzysu. Od tej zasady występowały jednak wyjątki branżowe.
EN
The article investigates how investments made during the pre-crisis period from 2005 to 2007 influenced the financial performance of listed firms in Poland during the crisis. Using long-term event study methodology, we established that the investments had a negative impact on operational performance as the cost effects of investment were stronger than the effects of modernising the production process. However, there were industry-specific exceptions to this rule.
PL
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób charakterystyki ekonomiczne rynków lokalnych wpływają na decyzje polskich banków dotyczące ich sieci placówek. Na podstawie danych z lat 2007–2013 ustalono, że gęstość sieci placówek jest największa na terenach bogatych i zurbanizowanych. Tempo wzrostu liczby placówek jest jednak większe tam, gdzie dotychczas gęstość sieci była niższa. Pozytywnie zarówno na gęstość sieci, jak i tempo jej rozwoju wpływa aktywność ekonomiczna ludności.
EN
This paper investigates how local market features influence the decisions taken by Polish banks regarding their branch networks. It was found that during the period 2007–2013 the density of branch networks was highest in relatively rich and urbanized regions. However, the rate of growth in the number of branches was more rapid in regions whose density of branches had hitherto been lower. It was found, moreover, that the presence of an entrepreneurial population had a positive impact on both the density and growth rate of branches.
3
80%
PL
Artykuł bada, czy posiadanie statusu podmiotu zbyt dużego, by upaść (TBTF) wpływa na koszty odsetkowe ponoszone przez banki z krajów Europy Środ-kowej. W obliczeniach posługujemy się obszernym zestawem danych z lat 1994-2009 oraz różnymi sposobami identyfikacji banków TBTF. Po uwzględnieniu innych niż związane ze skalą działania, determinant kosztów odsetkowych, brak jest dowodów empirycznych, że duże banki raportują statystycznie istotnie niższe koszty odsetkowe. Rezultaty badawcze są odporne na zmiany metody estymacji modeli ekonometrycznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.