Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
PL
Celem badań była ocena oraz porównanie intensywności ćwiczeń realizowanych przez piłkarzy nożnych U-20 i U-17 w trakcie gier mistrzowskich, przy wykorzystaniu wskaźnika procentu tętna maksymalnego (%HRmax). Dodatkowym celem pracy było porównanie poziomu tętna grających zawodników, jakie wystąpiło u nich w pierwszej i drugiej połowie meczu oraz w meczu towarzyskim i w meczach mistrzowskich (6 spotkań). W badaniach uczestniczyło 25 piłkarzy, o średnim stażu treningowym 5 lat. Przeciętne obciążenia treningowe dla badanych to ok. 16 godzin zajęć treningowych i dwa mecze mistrzowskie w tygodniu. Wyniki badań wykazały, że intensywność ćwiczeń (gry) była niższa w drugich połowach meczów, co sugeruje, że obserwowany spadek mocy był spowodowany przygotowaniem wydolnościowym piłkarzy. Intensywność gry była też znacząco niższa w grze towarzyskiej niż w meczu oficjalnym. Możliwe, że wpływ na obserwowany poziom tętna miała motywacja. Tym niemniej – poziom intensywności gry z gier towarzyskich nie powinien być porównywany z wynikami obserwacji intensywności gry w meczach mistrzowskich.
EN
The purpose of this study was to evaluate and to compare the exercise intensity of U-20 and U-17 players during official championship Soccer games, using as parameter of effort the %HRmax. The study had also the purpose of comparing the results between the first half time and the second half time of the game and was to compare the HRmax recorded during a friendly game and six official games. Twenty-five male Soccer players who have been playing this sport for an average of five years participated in the study. The athletes trained for about 16 hours and played 2 championship games weekly. The results showed if the exercise intensity was lower in the second half time of the game suggesting that there might have been a decrease in performance capacity of the players. The exercise intensity of was also lower during the friendly game than during the official games. It is possible that motivation also plays a role causing this difference. The exercise intensity from a friendly game should not be used as reference for official games.
EN
ackground. Lower limbs performance plays a huge role in the training processes of martial arts, including taekwondo. By monitoring vertical jumps (VJ) lower limb muscular strength can be assessed. However, the force plate, considered the gold standard device to evaluate VJ performance, is expensive and lab-based. The Polar V800 device is able to measure VJ height, and it has become widely popular among trainers and athletes. However, it has not yet been validated for this purpose. Problem and aim. Due to the impracticability of using the force plate, coaches and athletes have been using the Polar V800 in their training routines. This study aimed to evaluate the validity and reliability of the Polar V800 versus force plate measurements to estimate VJ height in taekwondo athletes. Methods. Thirty male national level taekwondo athletes were asked to perform five squat jumps and five countermovement jumps at maximal effort on the force plate while simultaneously wearing the stride sensor connected to the V800. The mean and the highest jump measurements estimated simultaneously by both devices were compared through Pearson’s correlation and Bland-Altman test. Results. Intraday reliability of the V800 was excellent with ICCs ranging from 0.97 to 0.98. There was strong reliability (ICC > 0.97), a low standard error of measurements (0.69 - 0.92 cm), an excellent correlation between methods (r > 0.96), and excellent agreement observed by Bland-Altman analysis. Conclusion. The Polar V800 device is demonstrated to be a valid and reliable tool for the estimation of VJ height.
PL
Tło. Wydajność kończyn dolnych odgrywa ogromną rolę w procesie treningu sztuk walki, w tym taekwondo. Monitorowanie skoków pionowych (VJ) pozwala na ocenę siły mięśni kończyn dolnych. Jednak talerz do treningu siłowego, uważany za złoty standard urządzenia do oceny wydajności VJ, jest kosztowny i działający w warunkach laboratoryjnych. Urządzenie Polar V800 jest w stanie mierzyć wysokość wyskoku VJ i stało się ono bardzo popularne wśród trenerów i sportowców. Jednak nie uzyskało jeszcze zatwierdzenia. Problem i cel. Ze względu na niepraktyczność talerza do treningu siłowego, trenerzy i sportowcy używają urządzenia Polar V800 w swojej rutynie treningowej. W związku z tym, niniejsze badanie miało na celu ocenę ważności i wiarygodności zastosowania urządzenia Polar V800 z pomiarem siłownika do szacowania wysokości skoku pionowego zawodników taekwondo. Metody. Trzydziestu zawodników taekwondo na poziomie klasy narodowej zostało poproszonych o wykonanie pięciu skoków z przysiadu i pięciu skoków z obrotem przy maksymalnym wysiłku na talerzu do treningu siłowego, przy jednoczesnym użyciu czujnika skoku podłączonego do urządzenia V800. Średnie i najwyższe skoki zostały oszacowane jednocześnie przez oba urządzenia i porównane za pomocą korelacji Pearsona i testu Bland-Altmana. Wyniki. Niezawodność śróddzienna V800 była doskonała przy współczynnikach ICC w zakresie od 0,97 do 0,98. Stwierdzono silną wiarygodność (ICC > 0,97), niski błąd standardowy pomiarów (0,69 - 0,9 cm), doskonałą korelację między metodami (r > 0,96) oraz doskonałą zgodność obserwowaną w analizie Bland-Altmana. Wniosek. Urządzenie Polar V800 okazało się być ważnym i wiarygodnym narzędziem do szacowania wysokości skoku pionowego (VJ).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.