Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem badań bylo wykazanie zmian jakie wystąpiły w gospodarstwach rolniczych po scaleniu gruntów. Badania prowadzono w 134 gospodarstwach indywidualnych położonych we wsi Karczmiska II w latach 1984-1990. Analiza porównawcza przeprowadzona w czasie i przestrzeni potwierdziła negatywny wpływ rozdrobnienia gruntów na wyposażenie, intensywność organizacji i wyniki produkcyjne gospodarstw, i wykazała, że wykonane zabiegi urządzenioworolne były przyczynkiem do pozytywnych zmian ekonomiczno-organizacyjnych. Dotyczy to wszystkich grup obserwowanych gospodarstw, najkorzystniejsze wskaźniki uzyskały jednakże gospodarstwa o największej powierzchni.
EN
The aim of this investigation was to reveal changes that occurred in farms after the integration of land property. The study was carried out in 134 individual farms situated in the village of Karczmiska II within the years 1984-1990. A comparative analysis in time and space has confirmed a negative influence of frag­mentation of grounds on the equipment, degree of organization and output of farms, and showed that rural land development was a contribution to positive economic and organizatio­nal changes. It refers to all the groups of farms being studied, however, the most favourable indices were obtained in the farms with the largest area.
PL
W makroregionie środkowo-wschodnim przeważają gospodarstwa małe o wadliwych rozłogach. W procesach dostosowawczych do gospodarki rynkowej może to być znaczącą przeszkodą, stąd też celem pracy było zbadanie warunków i efektów gospodarowania w obiektach, w których dokonano zabiegu scaleniowego w porównaniu z gospodarstwami posiadającymi grunty w uciążliwej szachownicy. Zastosowano metodę analizy porównaw­czej o charakterze statycznym. Badania obejmowały wyniki gospodarowania w 1992 r. Z analizy wynika, że gospodarstwa scalone posiadały ekonomiczną przewagę nad rozdrobnio­nymi. W gospodarstwach z szachownicą gruntów osiągnięcie takich rezultatów produkcyj­nych, jak w obiektach scalonych, wymagało wyższego potencjału podstawowych środków produkcji.
EN
Small farms with fragmented fields prevail in the central-east macroregion. It may turn out to be an important disadvantage in the course of adjustment processes leading to the market economy. Therefore, the paper was aimed at investigating the conditions and economic effects of integrated farms, in comparison with the ones characterized by frag­mented fields. The study concerned the economic results achieved in 1992. It was found that intergrated farms held economic superiority over fragmented ones. In the case of the latter ones, achievement of the production results obtained in the former ones required higher potentials of basic production means.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.