Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 367

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetworstwo owocow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
1
Content available Viscometric behaviour of tomato pulp
100%
EN
This paper presents the results of the study on the changes in apparent dynamic viscosity of the tomato pulp, obtained from the fruit of various tomato varieties selected for cultivation according to their suitability for two harvest methods: mechanical and manual depending on shear rates and temperatures. Rheological properties of tomato pulp at a shear rate within the range of 100< γ ≤ 1000 can be described by the Ostwald de Wael modulus. Linear function describes the relationship K=f(T) for the temperature range of 333≤T≤363 K.
PL
Badano lepkość dynamiczną przecieru pomidorowego odmian pomidorów przeznaczonych do mechanicznego i ręcznego zbioru. Zastosowano wiskozymetr Haake RV-3. Opisano krzywe płynięcia modelem reologicznym Ostwalda de Waele. Podano współczynnik konsystencji (K) i płynięcia (n) oraz zależności lepkości pozornej od gradientu prędkości ścinania i temperatury.
PL
W wyniku wtórnej pasteryzacji soku uzyskuje się produkt komercyjnie sterylny, tzn. pozbawiony mikroorganizmów zdolnych do namnażania w warunkach otoczenia podczas produkcji, dystrybucji i przechowywania. Proces pasteryzacji powinien być tak zaprojektowany, aby możliwe byto osiągnięcie określonej temperatury wewnątrz fazy stałej produktu (cząstek owoców) przy jednoczesnym uniknięciu przegrzania fazy ciekłej (soku). Równie ważne pod względem technoiogianym jest zapewnienie ' jednorodnej dystrybucji cząstek owoców w całej objętości produktu oraz ochrona cząstek przed zniszczeniem ich struktury (utratą ich integralności) w procesie produkcji soku. Wymagania te mogą być spełnione przez odpowiednie zaprojektowanie linii produkcyjnej.
EN
The purpose of secondary juice pasteurization is to make a commercially sterile product. Commercial sterility of juice means the absence of microorganisms capable of growing at ambient conditions during manufacture, distribution and storage. The pasteurization process has to be properly designed - the demanded pasteurization temperature has to be reached in the centre of product solid phase (fruit particle) and, at the same time, the liquid phase of the product ; (juice) should not be overcooked. The other critical technological challenges include egual distribution of particles in the total volume of the product and to keep particles' integrity during the whole juice production. To meet these demands, the processing line has to be properly designed.
PL
Polska jest czołowym eksporterem mrożonych owoców jagodowych, wiśni i koncentratu jabłkowego w Europie i na świecie. Koniunktura na europejskim rynku tych produktów decyduje o cenach i dochodach sadowników w Polsce. Rozwój warzywnictwa natomiast zależny jest od potrzeb rynku wewnętrznego. Produkcja globalna owoców i warzyw plasuje Polskę na 4 miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. Bardzo duża jest rola przetwórstwa owoców i warzyw w zagospodarowaniu produkcji świeżych owoców i warzyw. W tabelach przedstawiono globalną produkcję owoców i warzyw w Polsce w latach 1991-2000 oraz spożycie owoców, warzyw, grzybów oraz ich przetworów w latach 1996-2000.
EN
Poland is leading in Europe and in the World exporter of chilled berry fruits, cherries and apple concentrate. Conjuncture for these products on the European market is deciding about prices and profits of Polish fruit-farmers. Development of vegetable farming depends on the needs of inside market. Global production of fruit and vegetables situates Poland on 4th place among the European Union countries. The part of fruit and vegetable processing in consumption of fresh fruit and vegetable production is very important. There are presented in the tables the global production of fruits and vegetables in Poland in the years 1991-2000 and consumption of fruits, vegetables, mushrooms and their processed product in the years 1996-2000.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.