Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zużyta elektronika komputerowa jest odpadem, który może i powinien podlegać takim samym zabiegom mającym na celu eliminację zagrożenia i ewentualne powtórne wykorzystanie, jak inne odpady. Ten sposób postępowania jest wymogiem, nie tyle mody, ale przede wszystkim konieczności. Niebezpieczeństwa dla środowiska i człowieka powodowane przez wycofany z użytkowania sprzęt komputerowy zostały przedstawione w ubiegłym miesiącu na łamach naszego miesięcznika. Zagożenia te dotyczą przede wszystkim metali ciężkich wchodzących w skład elementów tworzących sprzęt komputerowy.
PL
Temat organizacji krajowego systemu odzysku i recyklingu opakowań jest wciąż aktualny. Pomimo wielu działań w tym zakresie, pozostaje jeszcze wiele niejasności oraz spraw wymagających naprawy. Dlatego Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A., pod patronatem miesięcznika „Recykling” zorganizowały seminarium pt. „Opłaty produktowe – bilans 2002 roku”, które odbyło się 8 maja br. w warszawskiej siedzibie KIG. Spotkanie, odbywające się pod patronatem Ministra Środowiska, miało na celu uzyskanie konkretnych propozycji zmian w obowiązujących zapisach prawnych, zgromadziło zatem przedstawicieli rządu oraz największe organizacje odzysku, firmy recyklingowe, a także niezależnych ekspertów w dziedzinie odzysku i recyklingu opakowań.
PL
Stare samochody i powypadkowe wraki do niedawna stanowiły przedmiot zainteresowania jedynie ze względu na części, które można z nich pozyskać. Wykorzystanie używanych podzespołów znacznie obniżało koszty napraw. Niestety, samochód wycofany z eksploatacji daje nie tylko możliwość pozyskania części, lecz jest również poważnym zagrożeniem dla środowiska, ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych. O problemach związanych z „końcem życia pojazdu” w aspekcie prawnym, ekonomicznym oraz ekologicznym rozmawiano na konferencji „Quo Vadis Recykling Samochodów", zorganizowanym przez Forum Recyklingu Samochodów (FORS) 16 maja br. w Warszawie.
PL
Po wielu miesiącach prac, uzgodnień i kompromisów prawo polskie wzbogaciło się o kolejną, bardzo ważną ustawę recyklingową. Zatwierdzony przez Sejm poselski projekt Ustawy z 25 listopada 2004 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji został przekazany do Senatu. Ustawa ta ma szansę uregulować problem wraków samochodowych, które nie tylko są znacznym obciążeniem dla środowiska, ale również mają znaczny wpływ na sytuację finansową zarówno gospodarstw domowych, jak i wielkich koncernów produkujących pojazdy. Ustawa jest odpowiedzią na obligujące nas przepisy dyrektywy 2000/53/WE.
PL
Region koszaliński, położony w środkowym pasie polskiego wybrzeża Bałtyku, cieszy się dużą popularnością wśród odwiedzających go turystów. O niezaprzeczalnej atrakcyjności decyduje bliskość morza oraz znaczne walory przyrodnicze tego obszaru (rezerwat florystyczny Wierzchomińskie Bagno, Ornitologiczny Rezerwat Parnowo i inne). Niskie uprzemysłowienie, decydujące o atrakcyjności turystycznej tego regionu, jest jednak jedną z przyczyn znacznego bezrobocia. O rozwoju obszaru poprzez propagowanie recyklingu przy jednoczesnym zachowaniu bogactwa przyrodniczego rozmawiano podczas I Koszalińskiej Konferencji pt. "Techniczne, ekonomiczne i prawne aspekty recyklingu oraz ich wpływ na ochronę środowiska w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej", która odbyła się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w podkoszalińskim Boninie.
PL
Pośród specjalistów z branży gospodarki odpadowej panuje opinia, że włoska technika komunalna stoi na bardzo wysokim poziomie. O słuszności tej tezy mieli okazję przekonać się uczestnicy międzynarodowych targów Ecomondo, które odbyły się w dniach 22-25 października br. w Rimini.
PL
Rozwój Internetu umożliwia uzyskanie cennych informacji praktycznie w każdym miejscu i o każdej porze. Ten, kto kiedykolwiek przeszukiwał strony internetowe z zamiarem odszukania konkretnej informacji, wie, jak ważne jest odpowiednie sformułowanie pytania. Zbyt ogólne hasła powodują zarzucenie internauty masą stron, z których tylko niewielka część jest przydatna. Z kolei pytania zadane zbyt szczegółowo mogą pozostać bez odpowiedzi.
PL
Kartony do płynnej żywności od kilku lat w naszym kraju są w powszechnym użyciu. Służąc do przechowywania szybko psujących się produktów, takich jak mleko i soki, bez konieczności zachowania warunków chłodniczych są również idealne do transportu i magazynowania. Niestety, z punktu widzenia środowiska sprawiają nam sporo kłopotów. Jak postępować z opakowaniami, które składają się z warstw wykonanych z kilku różnych materiałów, na domiar złego bardzo mocno ze sobą scalonych? Przykład naszych północnych sąsiadów - Szwedów pokazuje, że kartony do płynnej żywności nie muszą być obciążeniem dla środowiska. O tym i kilku innych faktach redakcja "Recyklingu" miała okazję przekonać się podczas wyjazdu studyjnego do Szwecji.
PL
W poprzednim miesiącu na łamach naszego miesięcznika opublikowaliśmy trzy artykuły dotyczące znaku towarowego, jakim jest "Zielony punkt". Były to opinie Organizacji Odzysku Rekopol, konkurencyjnych organizacji oraz niezależnego eksperta w dziedzinie prawa pantetowego w sprawie tego popularnego oznaczenia. Nasi stali czytelnicy wiedzą zapewne, że od pewnego czasu trwa batalia do przyznawania popularnego znaczka, jakim jest "Zielony punkt". Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na wniosek jednej z konkurencyjnych organizacji, wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie domniemanego nadużywania przez Rekopol pozycji monopolistycznej.
PL
Komputer jest urządzeniem, bez którego praca we współczesnej firmie jakiejkolwiek branży wydaje się niemożliwa. Sprzęt komputerowy jest także coraz bardziej popularny w naszych domach. Każdy doskonale wie, że nic tak szybko nie traci na wartości finansowej i użytkowej jak tzw. hardware. Po kilku latach użytkowania przychodzi taki czas, kiedy stwierdzamy, że nasz sprzęt jest już bezużyteczny wobec dostępnych na rynku programów i postanawiamy zakupić nowy. Ale co zrobić ze starym, zużytym komputerem? Na pewno nie powinno się wyrzucać komputera i monitora prosto na śmietnik.
PL
Rozwój motoryzacji powoduje coraz większe zapotrzebowanie na paliwa, oleje smarowe i płyny eksploatacyjne. Ze wzrostem zużycia wymienionych produktów ropopochodnych idzie, niestety, wzrost ilości odpadów. Efektem ich produkcji jest zwiększona emisja do amosfery szkodliwych składników spalin oraz skażenie gleb i wód gruntowych. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem w tej sytuacji jest przekazanie odpadów olejowych do konkretnej jednostki zajmującej się ich prztwórstwem bądź utylizacją.
PL
Zmiany wymagań wobec producentów, właścicieli i przedsiębiorców wprowadzających samochody na rynek oraz określenie zasad funkcjonowania stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów - to efekt ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zasadniczym założeniem ustawy jest takie prowadzenie gospodarki odpadami pochodzącymi z pojazdów, by zapewnić właściwą ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Jakie jest jednak zdanie na temat zapisów ustawy zainteresowanych stron i jakie widzą możliwości jej realizacji, mankamenty i dobre strony? O wypowiedź poprosiliśmy kilka z nich.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.