Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wilczomlecz pstry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W latach 1993-1996 przeprowadzono badania botaniczne na terenie projektowanego rezerwatu przyrody 'Podwarpie' koło Siewierza. Stwierdzono występowanie 280 gatunków roślin naczyniowych (w tym 14 podlegających całkowitej ochronie prawnej i 7 chronionych częściowo) oraz 31 gatunków bardzo rzadkich na Wyżynie Śląskiej. Na szczególną uwagę zasługuje najliczniejsze w Polsce stanowisko wilczomlecza pstrego Euphorbia epithymoides L. Roślinność omawianego obiektu reprezentuje 6 zbiorowisk roślinnych. Do najcenniejszych pod względem bogactwa florystycznego i licznego udziału bardzo rzadkich roślin naczyniowych należą ciepłolubne zarośla leszczynowe Peucedano cervariae-Coryletum.
EN
The present study encompasses the results of the floristic and phytosociological field research carried out in the region of Garb Tarnogórski, in the area of Podwarpie near Wojkowice Koscielne and Siewierz in the Silesian Upland, in the years 1990-1995. The investigated area located in close vicinity of the Upper Silesian Industrial District agglomeration, occupying its northernmost limits. The area in question stands out as characteristic for the concentration of rare and very rare elements of vascular flora, including a numerous group of species placed under legal protection(the total of 21 species). The investigated region is particularly valuable bbecause of bundant occurrence of Euphorbia epithymoides L. - a plant extremely rare in Poland. The area under research is the northernmost European locality of this species and, at the same time, the only region in Poland in which the plant occurs in the natural state (the region of Tuliszów-Dąbrowa Górnicza). Because of the uniqueness of the discussed area, it is proposed that a floristic nature reserve be established within its limits. The reserve would serve the purposes of protection and conservation of the habitats of Euphorbia epithymoides and the whole numerous group of rare plants, including those legally protected. The floristic records made in the area of the projected nature reserve included 280 of vascular plant species, and in this number 21 protected species (14 species under strict protection and 7 species under partial protection), and 31 species occurring as rare and very rare in the scale of the region of the Silesian Upland. The syntaxonomical diversity of the vegetation encompasses 5 major plant associations and 1 Community, characterized by a significant level of naturalness. From the floristic perspective, the richest associations are Peucedano cervariae-Coryletum and Origano-Brachypodietum pinnati. In this region there occur two dominant types of vegetation, both characteristic for Jurassic nature and formed in the habitats developed on limestone-based substrata (the Triassic lime stone - muschelkalk), namely a) thermophilous hazel shrubs Peucedano cervariae-Coryletum with associations of hawthorn (Crataegus sp.div.) and blackthorn (Prunus spinosa) and b) xerothermic calciphilous grasslands Origano-Brachypodietum pinnati, floristically largely impoverished, in most cases dominated by Brachypodium pinatum. In places anthropogenically deformed (such as roadsides and path-sides, the limits of the old quarry etc.) synanthropic vegetation of ruderal type, develops which, in the scale of the whole space proposed to be placed under legal protection, does not cover a large area. In the area surrounding the hill, agricultural landscape is dominant.
PL
Przedstawiono dane dotyczące rozmieszczenia i liczebności populacji wilczomlecza pstrego Euphorbia epithymoides L. w Dąbrowie Górniczej, na obszarze pomiędzy Ujejscem a Trzebiesławicami. W 2009 roku w obrębie czterech wzgórz triasowych odnotowano łącznie występowanie około 5600 pędów tego gatunku, w tym prawie 75% kwitnących. Wilczomlecz pstry rósł na brzegach lasów i zarośli, w runie zbiorowisk leśnych, zwłaszcza tych porastających doły i hałdy – ślady po górnictwie odkrywkowym rud cynku i ołowiu w ubiegłych wiekach. Powierzchnia zajęta przez populację tego gatunku wynosiła łącznie 2 ha
EN
Euphorbia epithymoides is one of the rarest species of the vascular flora of Poland. There are only five known sites (Ujejsce, Tuliszów, Podwarpie, Trzebiesławice, Sikorka), situated in the northeastern part of the Silesian Upland. It is an endangered and legally protected species included on the Red List of Vascular Plants in Poland and the Polish Red Book of Plants. In Poland Euphorbia epithymoides occurs only in areas with surface mining activity (extraction of zinc and lead ores) or in their close proximity. Therefore, it is considered to be a possible anthropophyte. The materials published so far provide information about a decline of the Polish Euphorbia epithymoides population and indicate that the site in Sikorka is the most abundant one. During the field investigations in 2009, the status of the species population was checked in the area between Ujejsce and Trzebiesławice (the districts of Dąbrowa Górnicza). It was shown that Euphorbia epithymoides occurs there abundantly and covers larger areas than previously reported in the literature. Thus, at present the studied population does not appear to be endangered. In total, more than 5600 shoots were found, including ca 75% flowering ones, which cover an area of over 2 hectares. Based on the research conducted in 2009 and data collected previously by other researchers, it seems that the location of Euphorbia epithymoides in Trzebiesławskie Wzgórza is now the most abundant one in Poland. The area where this rare plant species occur together with other valuable and protected vascular species, and the phytocoenoses of Carici-Fagetum convallarietosum, which are similar to natural ones, deserve to be legally protected.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.