Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents the role of Human Resource Development (HRD) in the process of international assignments by identifying how analyses and interventions taken under HRD add value for expatriates and for multinational enterprises. The study is of a conceptual nature and is based mainly on an analysis of the subject literature, the purpose of which is to identify the essence and features of strategic and international HRD and, on this basis, to prepare a model depiction of HRD impact on the creation of values in the process of international assignments.
PL
W artykule przedstawiono miejsce rozwoju zasobów ludzkich (RZL) w procesie zarządzania misjami (wyjazdami) zagranicznymi pracowników. Określono, w jaki sposób analizy i interwencje podejmowane w ramach RZL tworzą wartość dodaną dla ekspatriantów i zatrudniającej ich organizacji. Opracowanie ma charakter koncepcyjny i bazuje na analizie literatury przedmiotu, której celem było określenie istoty i cech strategicznego i międzynarodowego RZL i na tej podstawie opracowanie modelowego ujęcia jego wpływu na tworzenie wartości w procesie misji zagranicznych. Konkluzją przeprowadzonych rozważań jest teza, że podejmowanie w ramach RZL działań stymulujących procesy indywidualnego i organizacyjnego uczenia się przyczynia się do tworzenia i dostarczania wartości dodanej w tym procesie.
13
Content available Studium o zarządzaniu zasobami ludzkimi
100%
PL
Książka jest uporządkowanym studium, opartym na konkretnych założeniach, które konsekwentnie są realizowane w poszczególnych jej rozdziałach. Powinna spotkać się z zainteresowaniem osób prowadzących działalność naukowo-badawczą, choć nie jest to opracowanie łatwe w odbiorze. Dobrze wpisuje się w debatę o stanie zarządzania zasobami ludzkimi i perspektywach rozwoju tej subdyscypliny nauki oraz dziedziny wdrożeń praktycznych.
17
Content available Od redakcji
100%
EN
Literature devoted to human resource management calls for greater attention to the importance of context in management practice as well as scientific research. The article presents the essence of context and its division into contextual factors that have an impact on HRM. This is followed by discussions of contextual aspects most often appearing in Polish publications after the year 2000. These include the transformation of the socioeconomic system, internationalization and globalization, the development of an economy and companies based on knowledge, new organizational and legal forms of providing work, diversity in human resources, and the industry–specifics of an organization. A conclusion may be derived from these considerations: Although context is present in research into HRM, it is usually an overall characterization of the background to the examined problem. This leads to the assumption that there is a need to expand the scope of research into contextual factors in a direction allowing analyses of dependencies between them and the policies and practice of human resource management.
PL
W literaturze przedmiotu z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi podnosi się kwestię zwrócenia większej uwagi w praktyce zarządzania i badaniach naukowych na znaczenie kontekstu. Jego. istotę i podział jego czynników, które wpływają na ZZL, przedstawiono w tym artykule. Następnie omówiono najczęściej występujące w polskich publikacjach po 2000 roku aspekty kontekstowe, a mianowicie: transformację systemu społeczno-gospodarczego, umiędzynarodowienie i globalizację, rozwój gospodarki i przedsiębiorstw opartych na wiedzy, nowe formy organizacyjno-prawne świadczenia pracy, zróżnicowanie zasobów ludzkich oraz specyfika branżowa organizacji. Z przeprowadzonych rozważań wynika wniosek, że kontekst jest wprawdzie obecny w badaniach ZZL, stanowi jednak najczęściej ogólną charakterystykę tła badanego problemu. W związku z tym nasuwa się wniosek o konieczności poszerzenia zakresu badania czynników kontekstowych w kierunku analizowania zależności między nimi a politykami i praktykami zarządzania zasobami ludzkimi.
EN
The aim of the article is to indicate areas as well as the scope of professionalization of HRM in small and medium enterprises. The reason behind the undertaking of this problem may be found in the results of research conducted on SMEs that show that the owners or managing directors of such companies tend to focus on main business areas, paying less attention to other functions deemed “supporting.” One of them is the personnel function. This is in spite of the fact that professional literature considers human capital a very significant factor in the organization. Thus, the quality of HRM processes in such entities continues to be low. In its first part, the article defines the concept of HRM professionalization and indicates the main ways used in its measurement and assessment. The successive part discusses the primary areas of HRM professionalization, taking into account the specifics of SMEs. The last part is devoted to presenting and discussing the results of empirical research relating to the level of professionalization in training activities in SMEs. The analyses conducted include all the stages of the training process, where the statistical exemplification of the data constitutes a basis for the formulation of final conclusions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.