Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Humiliating situations can occur both at the macro level (when dealing with specific social groups) and the micro level (when they appear in the relations of the individual with social environment). Humiliation always brings negative consequences, and is a source of suffering and shame. It also robs a man of dignity and violates his internal integrity. Ruthlessness of dehumanization mechanisms is present in thinking and action of a person who uses humiliation as a tool of influence and the way of achieving his own benefits. The victim of dependency and social inequality may take different strategies to cope with humiliation. This text is an attempt to search for the answers to the question about the causes and consequences of humiliation in interpersonal relations, both in a social ad individual context.
2
100%
PL
Jednym z priorytetów współczesnej edukacji jest włączanie uczniów z różnymi niepełnosprawnościami do szkolnictwa ogólnodostępnego. W Polsce realizowany jest częściowo integracyjny model edukacji, nadal bowiem kształcenie specjalne odbywa się w formach o charakterze segregacyjnym. Kluczową postacią w obowiązującym w Polsce modelu kształcenia integracyjnego jest nauczyciel wspomagający. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały wnioski z badań dotyczących realizacji edukacji integracyjnej w szkołach podstawowych na terenie Wielkopolski. Wyakcentowane zostały takie aspekty, jak warunki materialne oraz organizacyjne szkoły oraz obszary problemowe zarysowane przez dyrektorów szkół z oddziałami integracyjnymi (związane z organizacją tej formy edukacji, ze współpracą z rodzicami oraz z nauczycielami). W konkluzjach ukazano wielość czynników, które mają wpływ na właściwy przebieg kształcenia integracyjnego, uwzględniając perspektywę nauczycieli pracujących w tych szkołach.
EN
One of the priorities of modern education is to include students with various disabilities in public education. In Poland, a partially integrative education model is implemented, as special education still takes place in segregated forms. A teaching assistant is a key figure in the integrative education model in force in Poland. This article presents the conclusions of the research on the implementation of integration education in primary schools in Greater Poland. Aspects such as material and organisational conditions of the school were highlighted, problem areas were outlined by school heads with integration departments (related to the organisation of this form of education, with cooperation with parents and teachers). The conclusions show a multitude of factors that affect the proper course of integration education, taking into account the perspective of teachers working in these schools.
EN
Being different - a feature discriminating from a given group - often is a barrier in interpersonal relationships. Someone different is very often socially excluded. People with disabilities are especially vulnerable to this process. In order to change this situation integrative teaching has been introduced to Polish schools. This paper tries to answer the question if the disabled student is treated as someone different, a stranger in the integrative class. In the search for the answer it was helpful to select the category of otherness, that was investigated in the interdisciplinary approach. Widely described problems of being different became the key to understanding the phenomenon of the disabled student in the school environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.