Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kapusta kiszona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Kapusta kiszona oprócz walorów smakowych i odżywczych ma także, jako produkt sporządzony na bazie kwasu mlekowego, działanie farmakologiczne. W artykule omówiono odmiany i wymagania technologiczne dotyczące kapusty przeznaczonej do kiszenia.
EN
In spite of taste and nutritient values sauerkrant as a product prepared on a base of lactic acid has also pharmacological properties.
EN
Sauerkraut is a popular food product in Poland. The consumption of sauerkraut, according to different sources, ranges from 4 to 5 kg/person/year. The objective of this study was to provide information on the nutritional and health properties of sauerkraut and to assess some selected distinctive features of sensory quality of sauerkraut from organic and conventional farming. The hypothesis of the study assuming that organic sauerkraut has a better tastiness, has been verified positively. The assessed types of sauerkraut have significantly different taste and aroma, the consumers have valued the organic sauerkraut significantly higher than the sauerkraut from conventional farming. No statistically significant difference was indicated in the assessment of sauerkraut from organic farming and conventional, only the aroma was statistically significant difference.
PL
Kapusta kiszona jest bardzo popularnym produktem żywnościowym w Polsce. Spożycie to kształtuje się według różnych źró- deł od 4 do 5 kg/osobę/rok. Celem pracy było przybliżenie wiedzy na temat właściwości odżywczych i zdrowotnych kapusty kiszonej oraz ocena wybranych wyróżników jakości sensorycznej kapusty kiszonej otrzymanej z kapusty uprawianej w sposób ekologiczny i konwencjonalny. Postawiona w pracy hipoteza o wyższej smakowitości ekologicznej kapusty kiszonej została częściowo zweryfikowana pozytywnie. Oceniane kapusty kiszone znacznie różniły się smakiem i aromatem, zdecydowanie wyżej konsumenci ocenili kapustę z produkcji ekologicznej. Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy w ogólnej ocenie kapusty kiszonej ekologicznej i konwencjonalnej, jedynie aromat był cechą statystycznie różnicującą.
PL
Przedstawiono przegląd aktualnego stanu badań dotyczących utylizacji odcieków powstających w trakcie fermentacji kapusty z wykorzystaniem drobnoustrojów bakteryjnych oraz drożdżowych. Omówiono udział występujących mikroorganizmów należących do wyżej wymienianych grup w procesie fermentacji kapusty, jak i powstające na drodze ich metabolizmu odcieki oraz potencjalne zagrożenie dla środowiska wynikające ze składu solanki. Przedstawiono także aktualne badania dotyczące problemu utylizacji odcieków oraz perspektywy tych badań.
EN
The article comprises a review of the brine leftovers after the Sauerkraut production process utilization, with the usage of bacteria and yeasts. The role of occurring microorganisms and brine formed due to their metabolism are thoroughly discussed, as well as potential threats to the environment posed by the brine composition are presented. The studies currently considering the brine utilization are given along with the perspectives for future research.
EN
In the follow-up article to the one included in PFiOW 7–8/16, the issue of biogenic amines as being produced through the course of the process, brines salinity, as well as potential contaminations which may occur are thoroughly discussed. This paper covers also the aspects of storing the final product microbial side. Eventually, this aims sense justification is given as well.
PL
W kontynuacji artykułu, którego cz. 1 opublikowano w PFiOW 7–8/16, omówione zostały kwestie amin biogennych powstających w trakcie fermentacji, zasolenia oraz zakażeń mogących wystąpić w trakcie procesu. Ostatnim poruszonym zagadnieniem jest przechowywanie finalnego produktu i zagadnienia mikrobiologiczne z tym związane oraz zagrożenia mogące wtedy wystąpić.
EN
Years of the usage of lactic acid fermentation caused the development of specific fermented foods all around the world. Among them the non-dairy fermented beverages can be listed. The best known in Poland are: sour bread drinks, beet fermented juice and sauerkraut juice. Some of them belong to traditional foods, what is the subject to legal regulations. At the beginning only autochtonic lactic acid bacteria were responsible for the fermentation. Nowadays, for maintaining the repeatable quality, nutritional value and food safety, suitable starter cultures are being often used. The sort of fermentation conditions the chemical properties and pro-health properties of the juice prepared.
PL
Długoletnie wykorzystanie fermentacji mlekowej przyczyniło się do rozwoju specyficznego asortymentu produktów fermentowanych, głównie napojów, w różnych częściach świata. W Polsce najlepiej znane są: kwas chlebowy, sok z kwaszonego buraka i sok z kwaszonej kapusty. Niektóre z nich należą do żywności tradycyjnej i podlegają regulacjom prawnym. Początkowo za fermentację byly odpowiedzialne tylko bakterie mlekowe występujące na powierzchni surowca. Obecnie, w celu zapewnienia powtarzalnej jakości, wartości odżywczej i bezpieczeństwa często stosuje się odpowiednio dobrane kultury starterowe. Rodzaj fermentacji warunkuje sktad chemiczny i właściwości prozdrowotne gotowego soku.
EN
The articles first part comprises a review of the Sauerkraut production microbiological aspects connected with fermentation and its conditions. The spontaneous fermentation process as well as fermentation with the usage of starter cultures are described and the two fermentation phases are closely looked into. In parallel with the fermentation phases, the microbial succession is carefully described.
PL
Część pierwsza artykułu omawia mikrobiologiczne aspekty produkcji kiszonej kapusty związane z fermentacją i warunkami jej przebiegu. Opisane są zarówno proces fermentacji spontanicznej, jak i fermentacji z wykorzystaniem kultur starterowych. Przedstawiona jest naturalna sukcesja występujących mikroorganizmów.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.