Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 810

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prace badawcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
1
Content available remote Klasyfikacja i właściwości tynków ofiarnych
100%
PL
W artykule omówiono klasy i zastosowanie tynków ofiarnych według instrukcji WTA nr 2-10-06/D. Podano wymagania dotyczące podłoża oraz wymieniono zakres badań wykonywanych podczas prac renowacyjnych. Oceniono także przydatność wymagań normowych w odniesieniu do tych materiałów.
EN
The article discusses classes and application of desalination plasters according to the instruction WTA No. 2-10-06/D. The requirements in relation to foundation are given and the range of tests performed during renovation work is listed. Also, the suitability of code requirements with respect to these materials is evaluated.
2
Content available Bariery komercjalizacji prac badawczych w Polsce
94%
EN
In the era of knowledge-based economy, it is important that the knowledge transfer is correctly structured and takes place smoothly. In Poland the process has only just formed, which is the cause of taking one of the last places in the ranking of innovations in Europe. Among many factors that lead to such a situation, the author of the article focused on commercialization barriers and on what should be changed to make the transfer of knowledge from science to business possible and common.
4
Content available remote Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego
94%
PL
Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów krzemionkowych. W ten sposób uzyskuje się szczelną i jednorodną strukturę zaczynu i betonu.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję laboratoryjnego stanowiska obrotowego umożliwiającego odzwierciedlenie zachowania się wirującego pocisku w locie. Szczególną uwagę poświęcono możliwości odtworzenia wahań pocisku następującego w efekcie zadziałania rakietowych silniczków korygujących jego lot. Przedstawiono możliwość wykonania stanowiska w oparciu o stanowisko przeznaczone do symulacji nutacji pocisku, oraz omówiono sposób realizacji sterowania układami napędowymi.
EN
A concept of a rotating set-up reflecting the behaviour of a flying rotating missile is presented in the paper. Special attention is paid for possible reconstruction of missile movements as an effect of corrective rocket motors operation. The possibility for adaptation of missile nutation simulating set-up for this purpose is presented with the description of its drive control.
PL
Panele akustyczne stosowane w ekranach drogowych muszą spełniać odpowiednie wymagania normowe [l, 2]. Wymogi te sprawdzane są w warunkach laboratoryjnych zazwyczaj bez uwzględnienia wpływu czynników atmosferycznych.
PL
Przedstawiono wybrane problemy związane z projektowaniem i konstrukcją elektronicznego układu pobudzającego spłonką zintegrowanego zapalnika do jednogłowicowego i tandemowego pocisku kumulacyjnego. Ze względu na zastosowaną w zapalniku wysokonapięciową spłonkę typu IED wystąpiła konieczność magazynowania energii uzyskanej z piezoelementu przez wymagany okres czasu i dostarczenie jej do spłonki. Przedstawiono koncepcję i wykonanie układu, w którym zastosowano magazynowanie energii o niskim potencjale w baterii kondensatorow i jej przetworzenie do wymaganego poziomu po ustalonym czasie. Wykonano modele użytkowe układu elektronicznego oraz przeprowadzono badania, które potwierdziły koncepcję magazynowania ładunku i przetwarzania go do wymaganej postaci.
EN
The information on the initiation system of a primer for a single or tandem shaped charge missile is presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z projektowaniem i konstrukcją generatora sygnału mikrofalowego z liniową modulacją częstotliwości.
EN
Some selected problems on the designing of the microwave signal generator with linear frequency modulation are presented in the paper.
12
Content available remote Odporność ogniowa dachów z płyt warstwowych
94%
PL
Ambicją producentów płyt warstwowych jest uzyskanie jak najwyższej klasy odporności ogniowej z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe budowli. Wysoka klasyfikacja jest też reklamą dla firmy oraz zapewnia lepszą pozycję w przetargach na wykonanie obiektu.
15
Content available Historia prac badawczych w projektowaniu graficznym
94%
EN
Research work in graphic design have become a quintessential element of the design process, particularly in those cases when the explicit role of the consumer must be taken into account. The research in design helps to discover and to create the knowledge by pushing in a particular direction. These processes are systematic and conscious approach to solve a posted problem. There are two kinds of research in this aspect: the bibliographic research to retrieve sources of existing knowledge, and the empirical research to create the new knowledge. The methodology of research depends on the needs and the character of the projects, while the research goals remain unchanged in both cases. The most important goals are: information retrieval and gathering, specification of design problems, answering questions, systematic verification of assumptions and hypotheses. Research allows building robust design tools and effective solution synopsis or suggestion.
PL
Opracowano model nowej baterii rezerwowej aktywowanej termicznie opartej na układzie elektrochemicznym Li|KCl-LiCl-RbCl-LiF|FeS2 oraz mieszanine grzewczej Fe-KClO4. W badaniach stosowano dwuogniwową baterią termiczną, dla której wyznaczono wartość jej pojemności cieplnej oraz określono optymalną masę tabletki mieszaniny grzewczej. Ponadto określono wpływ niedogrzania lub przegrzania baterii na podstawowe parametry elektryczne oraz wyznaczono wartości temperatury poszczególnych jej elementów.
EN
The model of a new thermally activated stand-by battery based on the electrochemical chain Li/KCl-LiCl-RbCl-LiF/FeS2 and heating composition of Fe-KClO4 was developed. A thermal two-cell battery was used for tests and its thermal capacity and the optimal mass of the heating tablet was determined. Moreover the dependence of battery electric performance on overheating and not sufficient heating was presented in the paper. There are also included temperatures of battery’s particular components.
18
94%
PL
Przedstawiono charakterystykę parametrów technicznych dwuobwodowej baterii rezerwowej aktywowanej termicznie (akronim BTR-05) o układzie elektrochemicznym Ca\LiCl,KCl\PbSO4 opracowanej w CLAiO. Badania przeprowadzono w warunkach środowiskowych temperatur –50 i +55°C.
EN
Technical characteristics of a double-staged thermally activated stand-by battery working in the electro-chemical chain Ca/LiCl, KCl/PbSO4 developed by the Central Laboratory are presented in the paper. Tests were carried out for temperatures minus 50 to plus 55 Celsius degrees.
19
Content available remote Prace badawcze Katedry Hydrauliki i Pneumatyki Politechniki Gdańskiej
94%
PL
Scharakteryzowano wyposażenie laboratorium Katedry Hydrauliki i Pneumatyki Politechniki Gdańskiej. Omówiono realizowane prace badawcze, które w ostatnim okresie koncentrują się nad nowym typem pomp wielotłoczkowych z rozrządem krzywkowym oraz nowym typem hydraulicznych silników satelitowych. Prace mają na celu wdrożenie badanych pomp i silników do produkcji.
EN
The equipment of the laboratory of the Hydraulics and Pneumatics Department of Gdańsk Technical University was described. The research projects that are focusing on new type of multi-piston pumps with cam distribution system as well as on new type of planet gear hydraulic engines were discussed. The purpose of that work is commercialization and production of new pumps.
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.