Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 143

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Na przykładzie trzech gospodarstw przedstawiono możliwości zrównoważonego rozwoju w zależności od kierunku produkcji. Podstawowe źródło informacji stanowiły dane zebrane w gospodarstwach współpracujących z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Analizę oparto na średnich z 3 lat. Stwierdzono, że kierunek produkcji decyduje o możliwościach realizacji rozwoju zrównoważonego gospodarstw. Jest on czynnikiem decydującym o realizacji celów ekonomicznych i ekologicznych.
EN
The paper deals with the comparison between three farms with different production specialisation and identifies the potential for their sustainable development. The analysis was based on the three-year averages (data from theyears 2001-2003). There was an example of a simplified methodology taking into account the indicators that affect meeting production, economic and ecological goals. It was concluded that production specialisation and the potential for achieving the selected groups of goals were related. The objectives of sustainable development were most completely met on a dairy farm. Agricultural crop farms, run extensively appeared to have the least potential for achieving economic goals.
PL
Oceniono możliwości dostosowania produkcji roślinnej w Polsce do wymogów i standardów Unii Europejskiej. Stwierdzono, że o możliwościach dostosowania produkcji roślinnej w różnych regionach Polski do wymogów Unii Europejskiej decydują przede wszystkim: struktura agrarna, rozproszenie produkcji, udział gospodarstw towarowych i produkujących wyłącznie na samozaopatrzenie, niski poziom wiedzy fachowej i świadomości ekologicznej znacznej części rolników, duże zaniedbania w sferze infrastruktury, nieskuteczny transfer wyników badań naukowych do praktyki rolniczej.
EN
The paper presents the assessment of the possibilities for adjusting crop production in Poland to the requirements of the European Union. The assessment was based mainly on statistical data as well as on analyses and expertise. The study was focused on some aspects, such as: use of production potential, intensity of production organization, the possibilities to meet specified quality parameters of production, opportunities to produce biomass for energetic purposes, potential to participate in the agri-environmental programme. It was found that there are several clauses that affect the adjustment process. These are: agrarian structure, dispersion of production, share of commercial and self-supply farms, low level of both expert knowledge and ecological awareness of a major part of farmers, gross negligence concerning infrastructure, and ineffective transfer of research results into agricultural practice.Due to the existing regional differentiation of crop production, which is presently becoming more intense there is a need to prepare agricultural recommendations, to carry out advisory work and to define support trends separately for each region.
7
Content available Rola oceny ekonomicznej w badaniach rolniczych
100%
PL
Na przykładzie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach przedstawiono rolę oceny ekonomicznej w badaniach rolniczych. Jako źródła informacji wykorzystano raporty i sprawozdania z działalności IUNG oraz wybrane publikacje. Stwierdzono, że ocena ekonomiczna umożliwia i ułatwia wybór rozwiązań oferowanych praktyce rolniczej. Odgrywa ona również istotną rolę w procesach podejmowania decyzji związanych z wyborem systemu gospodarowania i określonego wariantu technologii produkcji w gospodarstwie. Umożliwia też wyjaśnianie wielu zmian i tendencji w rolnictwie.
EN
The paper presents the role of economic evaluation in agricultural research on the case of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Puławy. The issues such as production technology, crop rotation, farming systems, the level of farm production sustainability and the possibilities of producing biomass for energetic purposes need to be evaluated and economically analysed. It was concluded that economic evaluation can provide an objective assessment of the results of agricultural re-search and seems to be useful in selecting an appropriate management system and the best trends and directions for production technology.
PL
Przedstawiono ważniejsze problemy racjonalnego gospodarowania środowiskiem glebowym Polski. Wskazano, że racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym powinno polegać na dostrzeganiu wszystkich funkcji gleb: produkcyjnych, siedliskowych, retencyjnych, oraz na wskazywaniu zagrożeń i wyznaczaniu obszarów wrażliwych, najsilniej narażonych na procesy degradacji gleb. Podkreślono także konieczność wdrażania instrumentów prawnych i finansowych, prowadzących do ograniczenia lub wyeliminowania zagrożeń. Stwierdzono, że jednostki naukowe działające w sferze nauk rolniczych mają możliwości diagnozy aktualnego stanu i wspierania procesów racjonalnego gospodarowania środowiskiem glebowym. Istnieją więc realne podstawy do racjonalnego gospodarowania glebami w Polsce. Podstawowe warunki realizacji tego programu to kompleksowość oceny oraz współpraca nauki i doradztwa z władzami samorządowymi i administracyjnymi na wszystkich poziomach zarządzania.
EN
The study defines the general conditions of the rational management of the soil environment in Poland. The findings of previous research carried out at the institutes supervised by the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Polish Academy of Sciences institutes and universities were considered as a main source of information. Additional sources were: statistical data of the Central Statistical Office (GUS) and the results reported by other authors. It was concluded that the rational management of the soil environment should include different soil functions: soil production function, soil as a habitat for living organisms, and soil retention capacity. Moreover, there is a need to point out the hazards and identify sensitive areas that are the most susceptible to soil degradation processes. The need to implement the legal and financial instruments to reduce or eliminate the hazards was also stressed. It was found that there are real conditions for the rational use of soils in Poland. It is essential to use research results as well as to establish close cooperation among the research sector, advisory services, local government and administrative authorities at all levels.
PL
Przedstawiono opinie różnych autorów na temat wpływu wykorzystania produkcji roślinnej na cele energetyczne na rynek żywności w Polsce. Stwierdzono, że badania na ten temat mają charakter fragmentaryczny, a opinie są często subiektywne. Wskazano na celowość wieloaspektowej oceny i uwzględnienia krajowych bilansów ziemiopłodów. Poglądy dotyczące wpływu produkcji roślinnej na cele energetyczne na rynek żywności zmieniają się pod wpływem procesów globalnych i uwarunkowań makroekonomicznych.
EN
The impact of energy cropproduction on the food market in Poland needs to be comprehensively assessed and the analysis should include: the present level of efficiency per I ha, structure of crop production and balance sheets of agricultural crops as well as natural and organizational-economic conditions. The paper deals with statistical data of the Central Statistical Office (GUS), the research results of the Institute of Agricultural and Pood Economics—National Research Institute (IERiGŻ-PIB), the views of many authors presented in the scientific contributions and the results of the analyses of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation-State Research Institute (IUNG-PIB). It was found that the evaluation of the impact of energy crop production on food market should cover the following stages of the process of energy production from renewable resources. In order to cover the demand for food and biofuels in Poland, it is essential to moderately intensify crop production and utilize land resources in a rational way. The use of genetically modified organism (GMO) to produce energy may lessen the effect of this cropproduction course on the food supply andprices. However, thorough representative studies have to be carried out in this area.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.