Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 451

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przechowalnictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
PL
Badania oceniające trwałość żywności, nazywaną często cyklem życia produktu czy okresem przydatności do spożycia (shelf life), są obecnie niewystarczająco wykorzystywane przez producentów. Znajomość rodzajów badań przechowalniczych (standardowych, przyspieszonych, РАО, NHDD, obciążeniowych) oraz umiejętność prawidłowego ich doboru we współpracy z laboratorium eksperckim umożliwiają uzyskanie silnej pozycji na rynku, a także optymalizację kosztów takich badań. Dzięki właściwym badaniom przechowalniczym producent zyskuje wiedzę o swoim produkcie, którą może skutecznie wykorzystać do tworzenia w procesie projektowania nowych produktów czy modyfikacji już wytwarzanych przy zapewnieniu ich bezpieczeństwa i oczekiwanej przez konsumentów jakości.
EN
Studies evaluating the durability of food, being often called a shelf-life of the product are currently underused by manufacturers who have entered into an era of new challenges related to consumer expectations on low-processed food, as most natural (clean label) with high nutritional value. Knowledge of all available types of shelf life studies (standard, accelerated, РАО, NHDD, challenge tests) and the ability to select them correctly for purpose which must be obtained in collaboration with professional expert laboratory - in this field is the key to success to build a strong market position and optimize cost of this project. Owing to the proper shelf life study, the manufacturer gains a broad and accurate knowledge about his product that can be successfully used in a number of areas related to the design of new products, modification of already produced while ensuring their safety and quality expected by the consumer.
PL
Wiele nowoczesnych technologii utrwalania żywności wymaga stosowania obniżonej temperatury w procesie produkcji, przechowywania i transportu żywności. Zasadnicze znaczenie ma dobór temperatury optymalnej dla poszczególnych grup produktów oraz ograniczenie jej wahań do minimum na wszystkich etapach łańcucha chłodniczego, od pozyskania surowca do konsumpcji gotowego wyrobu. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące warunków przechowywania, transportu i dystrybucji żywności w cyklu łańcucha chłodniczego. Na tym tle przedstawiono wybrane zagadnienia związanego ze zmianami jakości, wyglądu i cech sensorycznych produktów, wynikającymi z niezachowania stabilności temperatury.
EN
Many modern technologies of food preservation require a reduced temperature during the production, storage and transport of food. It is essential to select of the optimum temperature for the different product groups and to limit its fluctuations to a minimum at all stages of the cold chain, from raw material to consumption of the product. The article presents issues related to elements of the conditions for storage, transport and distribution of food in the cycle of the cold chain. On this background, the selected issues concerning the changes in the quality, appearance and sensory characteristics of products, resulting from the fart of temperature stability preservation failure have been presented.
PL
W artykule przedstawiono zmiany parametrów suszarniczych - temperatury i wilgotności piekarskiej kultury starterowej poddanej suszeniu sublimacyjnemu. Liofilizację prowadzono w laboratoryjnym liofilizatorze półkowym.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.