Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grawerowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono analizę aparatu ruchowego pozycjonera laserowego urządzenia do grawerowania szkła lub innych przezroczystych dielektryków. Zaprezentowano koncepcję budowy biegunowego aparatu ruchowego pozycjonera. Przedstawiono scenariusze przemieszczeń ramienia obróbczego oraz obiektu obrabianego w zakładanej koncepcji.
EN
There is presented the analysis of polar positioning system of laser device for glass engraving in the work. The new concept of polar positioning system, alternative for the Cartesian one, is presented too. The scripts of dislocations working arm and forming object in founded conception of polar positioning system is defined.
5
Content available remote Reconstruction of pictures in reverse engineering system.
84%
EN
The manual engraving based on the photography is often used as a manufacturing method in production e.g. coins or quasi-three-dimensional souvenirs. Unfortunately, this method requires high artistic skills from the engraver, it is very labour absorbing, that means this method is very expensive. The two reverse engineering methods for resolving above problems are presented in the paper. First method gives the software tools for creating the quasi-three-dimensional reconstructions of pictures. The second method gives the possibility for creating the shadow reconstruction of pictures on the flat surfaces e.g. on marble plates. This method uses the digital filter - the mathematical rules of filtration have been presented. The software reverse engineering can be utilized for filter construction, too. The neural network has been used in the software reverse engineering.
PL
Ręczne grawerowanie na podstawie zdjęć obiektu jest często stosowaną metodą wytwarzania elementów, na przykład monet lub pseudoprzestrzennych pamiątkowych obrazów. Metoda ta wymaga od grawera dużych umiejętności artystycznych, jest bardzo pracochłonna i kosztowna. W pracy omówiono dwie metody inżynierii odwrotnej rozwiązujące podobne problemy. W pierwszej powstaje oprogramowanie do tworzenia pseudoprzestrzennych rekonstrukcji dwuwymiarowych zdjęć obiektu. Druga natomiast daje możliwość tworzenia cieniowanych odwzorowań zdjęć na płaskich powierzchniach, na przykład na płytach marmurowych. Wykorzystano w niej filtr cyfrowy - opisano matematyczne metody filtracji obrazów. Filtr może być również skonstruowany z użyciem inżynierii odwrotnej oprogramowania. W systemie inżynierii odwrotnej oprogramowania stosowano sieć neuronową.
PL
Szlifowanie krawędzi szkła płaskiego jest prawie tak stare jak samo jego wytwarzanie. W początkowym okresie używano do tego naturalnego kamienia. Metoda ta praktykowana jest do dziś w zakładach o długoletnich tradycjach szklarskich i wymaga dużych umiejętności manualnych szlifierza i długiego czasu. Odkąd wprowadzono do obrotu narzędzia z nasypem diamentowym proces ten stał się niezmiernie precyzyjny i szybki. Dzięki temu rozwinęła się możliwość obrabiania szkła na centrach numerycznych. Tarcze diamentowe mają szerokie zastosowanie w zatępianiu krawędzi szkła przed procesem hartowania jak też szlifowaniu, fazowaniu oraz grawerowaniu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych dla potrzeb dekoracyjnej obróbki powierzchni ceramicznych laserem molekularnym CO2. Zaprezentowano osprzęt technologiczny stosowany do laserowego grawerowania wykonywanego w warunkach standardowych i w środowisku wodnym, a także aparaturę wykorzystywaną do pomiarów różnych parametrów oraz analizowania uzyskanych wyników. Badania przeprowadzone za pomocą laserowego miernika cząstek wykazały (rys. 3 i 4), że cząstki ceramiki erodowane w środowisku wodnym są większe od cząstek powstających podczas grawerowania tradycyjnego. Pomiar chropowatości powierzchni przeprowadzony profilometrem 3D potwierdził występowanie większej chropowatości powierzchni wytwarzanej podczas grawerowania w środowisku wodnym (rys. 7). Erodowane cząstki ceramiczne poddawano obserwacji na mikroskopie skaningowym oraz wstępnemu pomiarowi ich wielkości (rys. 2). Opracowany sposób laserowego erodowania ceramiki pod warstwą wody powoduje powstawanie specyficznej chropowatości powierzchni, zapewniającej lepsze przywieranie do niej barwnika (rys. 9, 10). Pozwala to na uzyskiwanie atrakcyjniejszych, wielobarwnych grafik na płytkach ceramiki ściennej (rys. 11).
EN
The paper presents the results of research conducted for the needs of decorative machining of ceramic surfaces utilizing a CO2 molecular laser. In addition, the technological equipment for material laser engraving performed in standard conditions as well as in an aqueous environment and other apparatus needed for research and measurement are presented. The research results using laser measuring apparatus for fraction analysis (Fig. 3 and 4) show that the ceramic particles eroded in an aqueous environment are larger than those produced during conventional engraving. 3D surface roughness measurement confirms the occurrence of higher surface roughness in the case of engraving in an aqueous environment (Fig. 7). The eroded ceramic particles were then observed on an SEM microscope and initially measured (Fig. 2). The developed method of ceramic materials engraving under water with a laser creates a specific surface roughness, which also provides better adhesion of the dye to the substrate (Fig. 9 and 10). This last feature allows one to obtain attractive multicolored graphics engraved on ceramic wall tiles (Fig. 11).
PL
W bieżącym artykule zostaną przedstawione praktyczne rady dotyczące wyboru i zakupu znakowarek oraz grawerek laserowych, a także ich zastosowanie w przemyśle. Zanim jednak przyjrzymy się wyznacznikom, które należy wziąć pod uwagę w trakcie zakupu nowej maszyny, chciałbym pokrótce omówić wybrane aspekty procesu znakowania i grawerowania laserowego, a także wyjaśnić różnicę między znakowarką a grawerką laserową.
PL
W procesie projektu wykorzystano technologię FFF (Fused Filament Fabrication), dzięki której było możliwe wykonanie podzespołów. Zostały one wykonane w różnych wariantach, co pozwoliło na przetestowanie ich w rzeczywistych warunkach pracy i wprowadzenie zmian na podstawie uzyskanych danych oraz wybranie najlepszej opcji do zastosowania w projektowanym układzie. Wykorzystanie elementów wykonanych w technologii FFF pozwoliło na znaczące przyspieszenie etapu testów oraz redukcję kosztów, jakie zostałyby poniesione w przypadku wykonania ich z zastosowaniem innych technologii. W artykule przedstawiono proces wykonania prototypu podzespołów oraz urządzenia z zastosowaniem metod RP oraz systemów CAD.
EN
FFF (Fused Filament Fabrication) technology was used in the design process, thanks to which it was possible to make subassemblies. They were made in various variants, which allowed to test them in real working conditions and on the basis of the obtained data, introduce changes and select the best option for use in the designed system. The use of elements made in FFF technology allowed for a significant acceleration of the testing stage and a reduction of costs that would have been incurred if they were made using other technologies. The article presents the process of making a prototype of subassemblies and devices using RP methods and CAD systems.
EN
Gravure printing is used for high-volume production of high quality magazines and packagings. The method of printing form preparation, while satisfying the requirement for uniform and ink transfer and low image granularity, restricts the precision of linework elements, especially those used in securities and special printing. To overcome this problem, novel engraving methods have been developed. The Paper presented deals with the quality of linework reproduction using different combination of engraving parametres. The quality was assessed by printing a prepared test image containing commonly used linework elements, while using forms engraved with different parametres combinations. A printout with standard engraving parameter set was used as a reference point. Line separation, details reproduction, image resolution and ink optical density were measured to quantify the results. Printing parameters were identical for all samples. It was found that engraving parametres have negligible influence on text readability, but other linework elements, e.g. microlines, Landolt rings and concentric circles, may differ significantly if printed from a form engraved with different parameters. Moreover, the linework element reproduction depends on relation of element direction and engraving direction, as well as the convergence of engraving screen and linework elements’ distance. The minimum linework thickness required for stable reproduction for all electromechanical engraving methods and parametres was found to be between 100 and 150 microns.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 4
8244-8247, CD 2
PL
Podczas jazdy w ciemności, używamy sztucznych źródeł światła, czyli reflektorów pojazdu, do oświetlenia drogi z przodu. Jeśli jesteśmy jedynymi użytkownikami dróg, możemy zwiększyć widoczność przez włączenie świateł drogowych. Jeżeli jednak zbliża się pojazd z przeciwnego kierunku, warunki widoczności ulegają pogorszeniu. Nacięcia na reflektorze powodują zwiększenie wiązki światła padającej na pobocze, a więc bardziej doświetlamy część jezdni użytkowanej przez pieszych i rowerzystów.
PL
Dzięki bogatej ofercie producentów drzwi mogą stać się doskonałym elementem dekoracyjnym pomieszczenia. Duża liczba sposobów wykończenia drzwi pozwala dopasować je do wnętrza o dowolnym charakterze.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.