Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 450

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  poligrafia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
PL
Słowny termin poligrafia odpowiada wielokrotnemu powielaniu obrazu w postaci jednoznacznej reprodukcji graficznej, odniesionej do wzorca i spełniającej funkcję przekazu informacji. Uświadamiamy sobie przy tym, iż słowotwór terminu jest pochodzenia greckiego: polýs – znaczy liczny, duży, potężny; spolszczone na poli – wiele, wielo-, rozmaity, dużo, multi, z kolei gráphein to skrobać, rytować, rysować, pisać, stąd polýgráphos – wiele piszący (wielokrotnie).
4
Content available Types of adhesives used in the printing industry
100%
PL
Istnieje wiele rodzajów klejów stosowanych w poligrafii od klejów PUR, przed wodne dyspersje poli- oraz copolimerowe, aż po kleje roślinne i zwierzęce. Wszystkie można podzielić na kategorie uwzględniając ich różne atrybuty takie jak: pochodzenie, stan skupienia, mechanizm spajania i inne. Co więcej, wymienione kategorie mogą być dalej dzielone na podkategorie. W artykule wymienione zostały kleje stosowane w poligrafii przy zastosowaniu najpopularniejszego podziału na kleje naturalne i kleje syntetyczne.
5
Content available remote Model mechatronicznego podajnika arkuszy do aplikacji poligraficznych
100%
PL
Zaletą przyjętej do realizacji koncepcji podajnika jest elastyczność wyrażająca się szerokim zakresem zmienności parametrów pracy. Dotyczy to zarówno wielkości i gramatury obsługiwanych arkuszy, jak i zmiany parametrów pracy (np. skok, prędkość) w trybie on-line bez konieczności zatrzymywania ciągu technologicznego celem przeprowadzenia regulacji mechanicznych. Efekt ten uzyskano przez zastosowanie niezależnie konfigurowanych modułów mechatronicznych (serwonapęd taśmy transportującej, pneumatyczna wyspa zaworowa ze zintegrowanym sterownikiem PLC) z poziomu specjalizowanego komputerowego oprogramowania. Praktyczne wykorzystanie podajnika do aplikacji poligraficznych stanowić będzie pierwsze ogniwo w łańcuchu decydującym o precyzji montażu komponentów składających się na wyrób z zabezpieczeniem elektronicznym wytwarzany na prototypowej linii produkcyjnej.
EN
The article presents the model of the mechatronic feeder of the sheets for the polygraphic applications. The concept of the feeder is presented using the computer model. The structure of the selected functional elements of the feeder is presented regarding the specific requirements of the production of products with RFID chips. The feeder is a universal auto-applicator and is characterised with modular construction that allows modification of the wide range parameters of the work related to the dimensions and weight of the sheets and the speed of the feeding. The practical use of the feeder for polygraphic application adds to the precise assembly of the elements contained in the electronic security element produced in the prototype production line.
6
100%
PL
Poligrafia to jedna z największych gałęzi przemysłu lekkiego. Sporą jej część stanowi drukowanie gazet i czasopism z zastosowaniem czterech technik: druku wypukłego, offsetowego, wklęsłodruku oraz sitodruku. Najbardziej popularny jest druk offsetowy. Wśród krajowych zakładów poligraficznych i punktów kserograficznych prawie 56% stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niżej 10 pracowników. W artykule omówiono zagrożenia związane z takimi czynnikami szkodliwymi, jak: substancje chemiczne, pyły, hałas i drgania mechaniczne, mikroklimat, promieniowanie (podczerwone, nadfioletowe, laserowe, magnetyczne, elektromagnetyczne), czynniki mechaniczne, które mogą występować na stanowiskach pracy w zakładach poligraficznych i kserograficznych.
EN
Printing is one of the more important branch of light industry. The printing of newspapers and magazines is a big part of that industry. There are four printing techniques: convex, offset, plate and silk-screen printing.The most popular is offset printing. Microenterprises with fewer than 10 workers constitute almost 56% of domestic printing plants and print shops. Because of the variety of technologies and printing techniques used in printing plants and print shops there can be risks connected with harmful factors: chemical substances, dusts, noise and vibration, radiation (infrared, ultraviolet, laser, magnetic and electromagnetic) and mechanical factors at workstations.
PL
Powszechnie stosowane techniki poligraficzne ze względu na swą różnorodność generują różne ilości i rodzaje odpadów. Zależy to m.in. od stosowanej techniki drukowania, stanu technicznego urządzeń, rodzaju używanych materiałów zarówno produkcyjnych, jak i pomocniczych, cech zadrukowywanego podłoża, wielkości produkcji, a także organizacji pracy.
PL
Ogólne trendy rynku poligraficznego (zmniejszenie wysokości nakładów druków, zwiększenie wymagań co do jakości,produktów i ich uszlachetniania) oraz rozwój technologii drukowania cyfrowego wymuszają pojawienie się nowych metod uszlachetniania druków. W pracy przeanalizowano współczesne metody lakierowania druków cyfrowych, w tym i druków opakowaniowych: konwencjonalne sposoby lakierowania odbitek analogowych i cyfrowych; cyfrowe elektrofotograficzne sposoby uszlachetniania/lakierowania odbitek elektrofotograficznych; cyfrowe natryskowe metody lakierowania odbitek. Natryskowe systemy lakierowania lakierem utrwalanym promieniowaniem UV są przyszłością technologii lakierowania.
EN
General trends of the printing market (reduction in length of print runs, an increase in requirements concerning the quality of products and their improvement) and the development of digital printing technology force the appearance of new methods of prints' improvement. The contemporary methods for digital prints varnishing including packaging prints are analyzed: conventional methods of varnishing analogue and digital copies, digital electrophotography methods of improving/varnishing electrophotographic copies, digital spraying methods for copy varnishing. Spraying systems of varnishing with UV cured varnishes is the future of varnishing technology.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.