Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  międzynarodowe przewozy kolejowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ze względu na występujące różnice w podejściu do tematyki zdolności przepustowej oraz różnice w wynikach obliczeń, do chwili obecnej nie było możliwe przeprowadzenie porównania i wyciągnięcie ogólnych wniosków na skalę ogólnoeuropejską. W konsekwencji niezbędne stało się jednoznaczne zdefiniowanie ogólnie obowiązującego pojęcia rozporządzalnej zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej.
2
Content available remote Certyfikacja Europejskich Inżynierów Kolejnictwa
100%
5
Content available remote Europejska Agencja Kolejowa w Polsce - organizacja i zadania
88%
PL
W artykule przedstawiono znaczenie specyficznego systemu transportu kolejowego w obsłudze logistycznej towarów przewożonych pomiędzy dwoma generatorami międzynarodowego handlu towarami – Chinami i Unią Europejską. Posługując się wybranymi danymi operacyjnymi, odnoszącymi się do systemów kolejowych kilku krajów (m.in. Białorusi, Kazachstanu, Łotwy, Rosji, Ukrainy), artykuł wskazuje na duże znaczenie gospodarcze systemu 1520 mm – tzw. infrastruktury szerokotorowej. Poza aspektem porównawczym, na tle wpływu i znaczenia transportu kolejowego dla gospodarki, przedstawiono w nim zakres i koszty inwestycji, które są niezbędne i pożądane dla zapewnienia efektywności i optymalizacji przepływów towarów. W badaniu uwzględniono rosnący znaczenie transeurazjatyckich przewozów kontenerowych w wolumenie ładunków obsługiwanych z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej 1520 mm, która jest kluczowym ogniwem w transeurazjatyckich łańcuchach dostaw, a której kluczowym elementem pozostaje rosyjski system kolejowy.
EN
The article presents the importance of a specific rail transport system in the logistics service of cargo transported between two generators of international trade in goods – China and the European Union. Using selected operational data relating to the railway systems of several countries (including Belarus, Kazakhstan, Latvia, Russia, and Ukraine), it indicates the great economic importance of the 1520 Space – an area dominated by broad‑gauge infrastructure. Beyond the comparative aspect, and against the background of the influence and importance of railways for the economy, it presents the scope and costs of investments that are necessary and desirable to ensure the efficiency and optimization of goods flows. The study covers the growing share of Trans‑Eurasian container transport in the volume of cargo handled using the 1520 Space rail infrastructure, which is a key link in Trans‑Eurasian supply chains and of which the Russian railway system is an essential component.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.