Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1782

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 90 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnez
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 90 next fast forward last
PL
Celem podjętych badań było określenie zmian zawartości magnezu ogólnego i rozpuszczalnego podczas kompostowania osadów ściekowych lub z dodatkiem trocin, słomy, obornika i wapna. Zmiana zawartości ogólnych i rozpuszczalnych form magnezu w osadach ściekowych w czasie kompostowania była determinowana ilością i rodzajem zaaplikowanych substancji. We wszystkich kompostach podczas ich kompostowania wystąpił duży i wysoce istotny wzrost zawartości magnezu ogólnego wahający się od 35% (osad ściekowy + wapno) do 94% (osad ściekowy + 40% trocin). Zwiększenie zawartości magnezu rozpuszczalnego w 0,5M HCl po 24-tygodniowym okresie kompostowania stwierdzono tylko w kompostach z dodatkiem trocin i słomy. W pozostałych obiektach nie zanotowano istotnych zmian w zawartości tego składnika w miarę wydłużania się czasu kompostowania.
EN
The aim of the experiment was to determine the changes in the content of total and soluble magnesium in composted sewage sludge enriched with sawdust, straw, manure and lime. The change in the content of the total and soluble magnesium forms in the composted sewage sludge was determined by the amount and type of component applied. A large and highly significant increase in the total magnesium content was observed in all composts and ranged from 35% (sewage sludge + lime) to 94% (sewage sludge + 40% sawdust). An increase in the content of magnesium soluble in 0.5M HCl after a 24-week composting period was reported only for the composts enriched with sawdust and straw. No significant changes over time in the content of this element were found in the remaining composts.
PL
Wzbogacanie żywności jest obecnie obiektem zainteresowania naukowców, ustawodawców, producentów i handlowców oraz konsumentów. Niniejszy artykuł przeglądowy jest próbą analizy kilku aspektów wzbogacania produktów mleczarskich w magnez: technologicznych, prawnych, żywieniowych. Omówiono znaczenie magnezu dla zdrowia człowieka. Poruszone aspekty technologiczne dotyczyły bioprzyswajalności, wpływu na cechy sensoryczne, stabilności, rozpuszczalności związków magnezu, interakcji z białkami mleka i wpływowi na ich stabilność termiczną. Poruszono także zagadnienia prawnej regulacji wzbogacania produktów mleczarskich w magnez. Opisano żywieniowe konsekwencje wzbogacania w magnez: ryzyko liberalnej polityki fortyfikacji żywności, spożycie ilości magnezu przekraczającej zalecany poziom, objawy hipermagnezemii.
EN
Food fortification is a timely topic today in research, legislation, business, and consumer arenas. This review article is providing an analysis of such aspects of dairy products fortification with magnesium as technological, legislative, and nutritional. The role of magnesium for human health is reviewed. Technological aspects of dairy food fortification with magnesium concern bioavailability, flavour profile, stability, solubility of magnesium sources, interactions with milk proteins and influence on the thermal stability of milk proteins. A legislative regulation of the European Parliament of the Council and Polish Directive on the addition of magnesium to dairy foods is reported. Nutritional aspects of dairy food fortification with magnesium: the risks of the liberal fortification of foods, a risk of the consumption of magnesium levels exceeding the tolerable upper intake level, symptoms of the hypermagnesaemia are described.
6
Content available remote Magnez przemysłu. Przykłady zastosowań stopów magnezu
80%
PL
Magnez to lekki metal stosowany jako materiał konstrukcyjny. Ze względu na swoje właściwości znalazł zastosowanie w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i elektronicznym. Przedmiotem rozważań tego artykułu będzie zastosowanie magnezu w wymienionych przemysłach na konkretnych przykładach.
PL
W artykule przedstawiono trzy możliwe warianty przebiegu wymiany masy w układzie: ciekły nasycony węglem stop (Fe-C) - pary magnezu wraz ze szczegółową analizą zmian zawartości siarki, tlenu i magnezu. Do rozważań przyjęto teorię statycznej warstwy dyfuzyjnej Nernsta. Szczegółowa analiza zjawisk zachodzących w zaproponowanych wariantach procesu wymiany masy oraz analiza wyprowadzonych równań na wartość strumienia masy wykazały, że bardziej efektywne i prawdopodobne w przypadku żeliwa są warianty II i III.
EN
This work presents a thermodynamic analysis of reactions between [S] and [O] dissolved in liquid cast iron and magnesium in a vapour state. On the basis of such analysis, it has been proved that liquid cast iron treatment by magnesium increases the surface tension on a phase boundary: liquid alloy - graphite a phenomena of S.G. iron formation takes place. Excess of magnesium disolved in liquid cast iron may be a source of decreasing the surface tension as well.
EN
The nanocrystalline Mg2-xMnxNi (x = 0, 0.25, 0.5) hydrogen storage alloys have been synthesized by mechanical alloying followed by annealing (723 K/0.5 h). The structure of these materials has been examined by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM). Thermodynamic and electrochemical properties have also been investigated. The hydrogen content of synthesized alloys is decreased compared to Mn-free Mg2Ni material. On the other hand, substituted nanocrystalline Mg-based alloys show substantially enhanced discharge capacity, at room temperature. Furthermore, the effect of the nickel and graphite coating on the structure of the alloys and the electrodes characteristics were investigated as well. In nanocrystalline Mg1.5Mn0.5Ni alloy mechanical coating with nickel effectively reduced the degradation rate of the studied electrode materials.
PL
Nanokrystaliczne stopy typu Mg2-xMnxNi (x = 0, 0.25, 0.5) otrzymano metodą mechanicznej syntezy oraz obróbką cieplną (723 K/0.5 h). Właściwości strukturalne stopów badano metodą rentgenowską (XRD), elektronową mikroskopią skaningową (SEM) i mikroskopią sił atomowych (AFM). Zbadano także właściwości termodynamiczne i elektrochemiczne. Zastąpienie części magnezu w stopach Mg2Ni przez mangan powoduje z jednej strony zmniejszenie zawartości wodoru, zaś z drugiej strony wzrost pojemności wyładowania w temperaturze pokojowej. Zbadano także wpływ niklu i grafitu na własności wyprodukowanych elektrod. Przykładowo, elektrody kompozytowe typu Mg1.5Mn0.5Ni/10 wag. % Ni charakteryzują się lepszą odpornością na degradację w środowisku 6M KOH w pracy cyklicznej.
first rewind previous Strona / 90 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.