Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Standard IEC 61850 powoli wkracza w dziedzinę automatyki elektroenergetycznej i przynosi nową jakość w dziedzinie pomiarów, przesyłania i przetwarzania sygnałów dla układów zabezpieczeń oraz systemów sterowania i nadzoru stacji. W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat struktury połączeń komunikacyjnych w sieci zgodnej z protokołem IEC 61850 oraz sposobie konfiguracji urządzeń IED podłączonych do magistrali komunikacyjnej stacji. Opracowanie przedstawia również przykłady wdrażanych przez kluczowe firmy nowych rozwiązań urządzeń EAZ oraz doświadczenia eksploatacyjne zebrane przy pracy z nowymi instalacjami.
EN
Standard IEC 61850 enters slowly in the scope of power protection systems and brings the new quality in the field of measurements, sending and processing of the signals for the power substations protection, control and supervision systems. This article shows the basic information on the subject of the structure of communication connections in the substation network compatible with IEC 61850 and the configuration methods of the IED devices connected to the station bus. The article also presents examples of the implementation new solutions of protection devices and maintenance experiences gathered near the work with new installations by the worldwide key firms.
2
100%
PL
Celem artykułu jest przybliżenie problemu wykluczenia społecznego oraz pokazanie możliwości jego ograniczania poprzez inkluzję społeczną. Artykuł powstał w oparciu o wstępny przegląd dobrych praktyk organizacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie przedsięwzięć z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu czy zarządzania różnorodnością.
EN
This article presents the theoretical aspects of social exclusion and shows the possibility of reducing its size through social inclusion. This article is based on a preliminary review of good practices organizations in countermeasure social exclusion by undertaking actions in the area of corporate social responsibility and diversity management.
PL
W artykule zaprezentowano program symulacyjny do obliczania stopnia rozładowania baterii akumulatorów i zapotrzebowania na energię, przykładowego samochodu elektrycznego, poruszającego się w jednym, podstawowym cyklu jazdy miejskiej, zgodnie z wymaganiami Regulaminu 101 Europejskiej Komisji gospodarczej (ECE). Zamieszczono również uwagi dotyczące zasilania pojazdów elektrycznych z odnawialnych źródeł energii.
EN
The computer application which allows to simulate the state of charge of the batteries and energy demand of the selected electric vehicle was presented in this paper. The software was used to calculate energy flow during the urban cycle according to the Regulation No. 101 of the UN ECE. Moreover, the comments concerning electric vehicles charging using the renewable energy sources were included.
EN
In the paper we present fast implementation of multi-population (1+1)-ES. Evolutionary Strategies are vastly time consuming when used to solve problems with large domain and huge number of variables. We propose the idea of accelerate ES computation using GPU. Due to SIMD architecture GPU ES implementation is more effective when the size of an optimized problem is raising.
PL
Zaprezentowano algorytm wielopopulacyjnych strategii ewolucyjnych (1-1)-ES. Jedną z cech ES jest bardzo długi czas obliczeń dla zadań opisanych dużą liczbą zmiennych i zdefiniowanych w szerokiej dziedzinie poszukiwań. W artykule zaprezentowano sprzętową implementację algorytmu ES na GPU. Dzięki wykorzystanej architekturze SIMD i zrównolegleniu obliczeń za pomocą procesora graficznego, przedstawione podejście jest efektywne nawet w przypadku rosnącego rozmiaru problemu optymalizacyjnego.
5
Content available remote A system for behavioral therapy support for autistic children
63%
EN
The Applied Behavioral Analysis (ABA) is one of the very successful therapies on autistic children. There are no software systems supporting such a complex therapy either in Polish or international ABA rehabilitation centers. This article presents an idea of an integrated system to help managing the vast amount of data collected during behavioral therapy. There are four main modules in the system: a database containing therapy data, system for data analysis based on machine learning techniques, an expert system to support therapist and a semantic based search.
PL
Stosowana analiza behawioralna jest jedną ze skuteczniejszych terapii dla dzieci z autyzmem. Zarówno w Polskich jak i światowych centrach rehabilitacyjnych nie stosuje się systemów oprogramowania, które wspierałby tą skomplikowaną terapię. Niniejszy artykuł prezentuje ideę zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzenie ogromną ilością danych gromadzonych podczas terapii. W systemie zaplanowano cztery moduły: bazę danych zawierającą dane z terapii, system analizy danych wykorzystujący techniki z maszynowego uczenia się, system ekspertowy dla terapeutów oraz oparty na semantyce.
EN
The psychomotor efficiency of 10 senior and 10 junior players of the Polish table-tennis team was tested. Two factors were differentiated in the structure of psychomotor efficiency: psychomotor control and psychomotor state. The table-tennis simulator was used in the research. The psychomotor efficiency was measured in complex and analytical ways. The speeds of anticipatory (complex factor) and simple (psychomotor state) ball-hitting movements were investigated. The anticipation (movement control) and behavioral fluctuation (psychomotor control) indexes were introduced. These factors were used to draw up psychomotor profiles of seniors, juniors, a champion (the best senior) and freely chosen player. Differences between the champion's profile and those of the groups and the freely chosen player were found. The senior's and juniors' profiles differ in complex efficiency, but among the structural factors only in motor speed potential (psychomotor state).
7
Content available remote Bearing capacity factors of sand assessed by model tests
63%
EN
The paper presents the results of our own bearing capacity model tests in the 2D set-up using different kinds of sand loaded with shallow foundation. All tests were repeated five times to ensure the reliability of the results. For reducing side friction a special methodology was used. Influence of scale effect was taken into account. Empirical formula for estimating Nr factor and other factors influencing bearing capacity was proposed.
EN
Stan Terg deposit, one of numerous occurrences within the Vardar Zone on the Balkan Peninsula, is located in the north-eastern part of Kosovo. The formation of the deposit was controlled by metasomatic processes between carbonates and volcanic intrusive rocks. Ore bodies are located on the contact between Tertiary volcanic breccias, and Triassic metamorphic Trepca Series (represented by schists and carbonates). Significant number of ore precipitated from hydrothermal fluids in paleokarst cavities. Galena, sphalerite, pyrite, pyrrhotite and arsenopyrite are the main components of the primary ore assemblage (Forgan 1950, Schumacher 1950, Palinkas et al. 2013). The weathering zone is not well developed in the deposit. Development of weathering zone was stopped by tuff series overlaying the area after volcanic activity. Gossan occurs, but it is seldom (Forgan 1950). However, the circulating water through the karstic system could have dissolved sulphides, as well as neighboring rocks, which led to the precipitation and formation of secondary minerals on the galleries walls inside the mine. The aim of the study is identification and description of secondary minerals paragenesis that is present on the corridor walls inside the mine. The knowledge about this kind of secondary minerals may led to determination of weathering conditions in the deposit. Secondary minerals described in this study occur in minor amounts and should be regarded rather as a curiosity and as a supplement of knowledge about Stan Terg deposit. Samples were collected at 6 level of the mine. 20 samples were investigated using of X-Ray Diffraction (XRD) and 5 samples by Raman spectroscopy. Secondary minerals occur mainly in form of fine-grained crystals, dripstones or incrustations. Among them copiapite, roemerite, epsomite, bianchite, melanterite, rozenite and gypsum have been recognized. Copiapite is present in form of yellow and yellowish fine-grained crystals. It is most common secondary mineral in the mine. It occurs together with roemerite and epsomite. Roemerite, macroscopically not visible, occurs in minor amounts. Epsomite occurs in form of fine-grained, fibrous aggregates, crusts or dripstones. It exhibits white color, but may be also orange, if mixed with copiapite. Small amounts of bianchite were found (using XRD) within fine-grained crusts of epsomite. Melanterite occurs as crusts and stalactites. It builds clear phases or occurs together with other, yet not recognized minerals. A further study of melanterite is needed for successful characterization this additional phases. Rozenite was confirmed only by XRD. This mineral occurs in greenish-white fine-grained aggregates. Gypsum is a widespread mineral in the deposit. It occurs as single phases (with fibrous, fine-grained, needle-like or tabular crystals habit) or in lesser amounts with all other secondary minerals. Weathering of primary ore minerals is related to underground water circulating through karst cavities and fractures within the Stan Terg deposit. Recognized secondary minerals are being an effect of metal sulfides oxidation when oxygen and water are present in the environment. Highly soluble sulphates are formed in such condition. Copiapite, rozenite, melanterite, roemerite, bianchite may be caused by quickly oxidization of pyrite to aqueous Fe2+ and SO42- . The source of zinc in bianchite is sphalerite, whereas the presence of the magnesium in epsomite may be linked to Mg-reach carbonates. All of described minerals precipitated from the solution.
EN
Kosovo lead and zinc ore deposits are located in the Trepca Belt which extends for over 80 km. Several ore deposits occur in that belt, with the most important - Stan Terg (Trepca). Stan Terg deposit originating at the contact between volcanic breccias and carbonate rocks. Two different types of mineralization can be distinguished. The older one has origin related to pneumatolitic processes, when skarns were formed. The more recent one was formed by hydrothermal processes and has the largest economic importance. Over 70 minerals have been recognized in the Trepca deposit. Further mineralogical investigations will allow for the identification of other rare minerals.
10
Content available remote Mineralogical study of the Drazhnje Prospect (Kosovo) - preliminary report
51%
EN
The mining activities took place in Kosovo since ancient times. The object of interest at these times was gold and silver ores. One of such old mining areas is located in north-east Kosovo, close to the Batlava Lake. Contemporary works include exploration activities and the goal of this research is to determine the features of mineralisation in that deposit. The name Drazhnje is used interchangeably with Cuka e Batllaves. In the close vicinity, there are known also several other base-metal ore bodies that may be of economic interest. During last years, an exploration gallery was built in Drazhnje, which gave an opportunity to collect mineralogical samples of ore from the upper part of the deposit. The Drazhnje prospect is located in area built of Paleozoic metamorphic complex, Jurassic sediments, ophiolite and Cretaceous flysch sediments. The volcanogenic-sedimentary complex of the Tertiary covers all the older rocks. The mineralisation in Drazhnje prospect is located within marbles, serpentinites and volcanic rocks. Mineralogical study is focused on the sulphide composition of the ore. Minimum two stages of mineralization can be distinguished. During the first one, pyrite, pyrrhotite, sphalerite and galena were formed. The younger stage comprises marcasite, chalcopyrite, arsenopyrite, stannite and Pb-Sb sulphosalts, mainly boulangerite. The gangue minerals are quartz and carbonates. Carbonates of different compositions belong to the youngest minerals in both stages. In the polished sections we have observed that stannite replaces sphalerite, and bournonite replaces galena. Galena is also being replaced by boulangerite. Evidence for boulangerite presence was confirmed by XRD method. Smithsonite was recognized as a main secondary mineral. It occurs as a greenish-to pinkish collomorphic coating on the surface of other minerals or it fills cavities in the ores. The Drazhnje deposit exhibits similarities to other Pb-Zn deposits in the area. The mineralization of stockwork character is hosted mainly by carbonates and its genesis is related to the volcanic activity. Preliminary data on ore chemistry indicate that the content of zinc is higher than content of lead, and is estimated at about 4% and 2%, respectively. In the other deposits of Kosovo, these values are reversed. High content of sulphosalts in the studied deposit, like bournonite and boulangerite, indicates that these minerals could be one of important bearers of lead in the Drazhnje deposit. Content of antimony reaches 0.3 wt. %, which could be correlated with relatively low content of lead (around 2 wt. %). During the field studies, we have confirmed that boulangerite is the most common lead mineral in the upper (reachable) part of deposit, whereas galena is not so common. It is worth to add that some amounts of galena have been replaced by bournonite. In comparison to samples from the other Kosovo deposits, we have noticed unusually high content of stannite, which was found in nearly all of the studied polished sections. Further exploration and start of extraction of the deeper parts of the deposit will allow collecting more samples that are necessery for future mineralogical and geochemical studies.
11
Content available remote Zirconium hydroxide - properties, preparation and use
51%
EN
Properties, preparation methods and use of zirconium hydroxide has been described. Two preparation methods from different raw materials, an Australian zircon concentrate and an Ukrainian zirconium dioxide were investigated in order to produce sulphate ion adsorbents. Products were tested in a desulphurization process of industrial solutions containing 0.037% SO4. While use a very fine adsorbent of 52.7% ZrO2 content the final sulphate concentrations was lowered up to 0.001%.
EN
This study reports silver mineral association found recently in the Stan Terg lead and zinc mine, located in the Vardar zone (in northern Kosovo). The described mineralization comprises pyrargyrite (Ag3SbS3), freieslebenite (AgPbSbS3), high-Ag bearing tetrahedrite and freibergite ((Ag4+2xCu2−2x )[(Cu,Ag)4(Fe, Zn)2]Σ6Sb4S12S1−x with (0 < x < 1)); as well as native compounds (Electrum, composition of those minerals was confirmed by the electron microprobe. The freibergite from native silver is native antimony). The Ag-minerals occur in vuggs and cracks in a massive galena ore and have signs of the latest minerals, which precipitated in the deposit. The chemical of the Stan Terg deposit reveals zonality and contains between 13.91–20.28% of Ag. The high concentration of Ag in solutions is also indicated by relatively high silver content in Au-Ag alloy (electrum), which is between 47.02% and 73.19% of Ag. The Ag association is supposed to be an epithermal equivalent of precious metal mineralization, which could be located in the external part of the Stan Terg hydrothermal system. This association occurs in low temperatures, below 200°C. The Ag-minerals can be a part of epithermal veins from the external part of the Stan Terg hydrothermal system. Similarly to the other known Pb-Zn-Ag hydrothermal systems, the Ag association is related to the formation of the rhodochrosite banded ore and Ag-Au-Sb dominated mineralization.
14
Content available remote Significance of condition attributes in child well-being analysis
38%
EN
In this study the significance of attributes in child well-being is presented. The main goal was to find features most specific for child-well being evaluation in Poland. The dataset was obtained from a survey based on a special questionnaire. To select important attributes three filter for individual attribute rank were used ?2, information gain and relief attribute evaluator and one filter-subset selector based on rough set theory. In the article the dataset is described in details. All the attributes are named, divided by category and for each a domain is given. Then methods of attribute selection applied in experiments are presented. Finally results on selecting attributes relevant for child well-being are discussed.
EN
The aim of the article is to establish a list of capabilities with reference to children’s well being in Poland. This issue can be considered as a multicriterial classification problem where decision attributes classes are ordered due to the preference – criteria. We used a Dominance-based Rough Set Approach (DRSA) adapted to deal with missing values. Analysis was performed on data set collected in Zachodniopomorskie district as a result of survey conduction.
EN
The aim of this research was to induct rules from a dataset obtained through a survey on child well-being that was performed in Poland Western Pomarania. For rule induction the exhaustive algorithm was used. The assessment of the strengths of found rules can be carried out and expressed in terms of: the conditional entropy and the Kullback-Leibler's number. Resulting rules are elements of a Pareto optimal set of derived rules, which are 'sensible' and 'interesting', Each rule combines thefunctionings (activities during childhood) and subjective evaluation of childhood.
PL
Zespół boru chrobotkowego (Cladonio-Pinetum) jest zbiorowiskiem wykształcającym się na suchych i ubogich w biogeny obszarach piaszczystych. Najlepiej zachowane płaty tego zbiorowiska roślinnego w Europie występują w Polsce północnej, w tym na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" (PNBT). Celem badań było określenie struktury przestrzennej wybranych drzewostanów sosnowych PNBT, w których zainicjowany został program ochronny czynnej borów chrobotkowych. Obszar badań obejmował część dwóch oddziałów leśnych PNBT z wydzieleniami: 18c, 19d, 19g, 19h, 19i, 19j i 19k. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem lotniczego (ALS) i naziemnego (TLS) skanowania laserowego (LiDAR). Dzięki zastosowaniu technologii LiDAR możliwe było wykonanie bardzo precyzyjnego opisu struktury drzewostanów w przestrzeni 2D i 3D. W wyniku przeprowadzonych analiz określono szereg cech taksacyjnych i parametrów drzewostanów, takich jak: liczba i zagęszczenie drzew w drzewostanie, średnia odległość pomiędzy drzewami żywymi, liczba drzew martwych, pierśnicowe pole przekroju drzew żywych, zwarcie poziome koron, wskaźnik penetracji koron, wysokość górna drzew w wydzieleniu, wysokość podstawy korony drzewa, długość korony drzewa, objętość warstwy koron, powierzchnia 2D i 3D koron drzew, średni promień korony, współczynnik morfometryczny koron oraz zasięg pionowy martwych gałęzi. Opracowano także mapę występowania luk w wydzieleniach o powierzchni większej niż 2 m2. Badania rozpoczęte w 2017 roku są kontynuowane w 2018 roku z wykorzystaniem skanowania z platformy BSP (UAS) oraz TLS, które posłużą precyzyjnej ocenie zmian struktury przestrzennej drzewostanów, w których przeprowadzono cięcia prześwietleniowe.
EN
Forest lichen communities develop on dry and poor in biogens sandy areas. The center of occurrence of this plant community in Europe coincides with Natura 2000 sites located in Poland, including the Bory Tucholskie National Park (BT NP). The aim of the study was to determine the spatial structure of selected Scots pine stands of BT NP, where a program of active protection of lichen communities was initiated. The research area included two forest compartments: 18 and 19. The analysis was performed in the following sub-compartments: 18c, 19d, 19g, 19h, 19i, 19j and 19 k. The research was carried out using airborne (ALS) and terrestrial (TLS) laser scanning (LiDAR). Thanks to the use of LiDAR technology, it was possible to make a very precise description of the structure of stands in 2D and 3D space. As a result of the conducted study, a number of stand parameters have been defined, such as: number of trees, tree density in the stand, number of live trees, average distance between living trees, number of dead trees, basal area, horizontal cover of tree crowns, crown penetration ratio, average height of trees, height of the crown base, tree crown length, crown layer volume, 2D and 3D crown surface, average crown radius, canopy relief ration and vertical range of dead branches. A map of crown gaps with an area of more than 2 m2 was also developed. Research activities with the use of laser scanning technology is continued in 2018 (repeated ALS and TLS scanning). The conducted research will allow to determine the influence of the stand structure on factors influencing the occurrence of lichens, including: shaping of microclimatic conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.