Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  unsteady motion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
EN
Shallow water equations formulated in material variables are presented in this paper. In the model considered, a three-dimensional physical problem is substituted by a two-dimensional one describing a transformation of long waves in water of variable depth. The latter is obtained by means of the assumption that a vertical column of water particles remains vertical during the entire motion of the fluid. Under the assumption of small, continuous variation of the water depth, the equations for gravity waves are derived through Hamilton's principle formulated in terms of the material coordinates. This formulation ensures the conservation of mechanical energy. The approximation depends on the wave parameters as well as on the bed bathymetry. The latter may influence a solution of the model decisively; thus, one should be careful in applying the description to complicated geometries of fluid domains encountered in engineering practice.
2
Content available remote Modelling of non-linear long water waves on a sloping beach
100%
EN
The paper deals with a non-linear problem of long water waves approaching a sloping beach. In order to describe the phenomenon we apply the Lagrange's system of material variables. With these variables it is much easier to solve boundary conditions, especially conditions on a shoreline. The formulation is based on the fundamental assumption for long waves propagating in shallow water of constant depth that vertical material lines of fluid particles remain vertical during entire motion of the fluid. The analysis is confined to one - dimensional case of unsteady water motion within a 'triangular' body of fluid. The partial differential equations of fluid motion, obtained by means of a variational pro-cedure, are then substituted by a system of equations resulting from a perturbation scheme with the second order expansion with respect to a small parameter. In this way the original problem bas been reduced to a system of linear partial differential equations with variable coefficients. The latter equations are, in turn, substituted by a system of dif-ference equations, which arf then integrated in a discrete time space by means of the Wilson-B method. The procedure developed in this paper may be a convenient tool in analysing non-breaking waves propagating in coastal zones of seas. Moreover, the model can also deliver useful results for cases when breaking of waves near a shoreline may be expected.
EN
The velocity field corresponding to the unsteady motion of a viscous fluid between two side walls perpendicular to a plate is determined by means of the Fourier transforms. The motion of the fluid is produced by the plate which after the time t = 0, applies an oscillating shear stress to the fluid. The solutions that have been obtained, presented as a sum of the steady-state and transient solutions satisfy the governing equation and all imposed initial and boundary conditions. In the absence of the side walls they are reduced to the similar solutions corresponding to the motion over an infinite plate. Finally, the influence of the side walls on the fluid motion, the required time to reach the steady-state, as well as the distance between the walls for which the velocity of the fluid in the middle of the channel is unaffected by their presence, are established by means of graphical illustrations.
4
75%
EN
The purpose of this article is to present numerical calculations of pressure and capacities for hydrodynamic, viscoelastic lubrication of human hip joint gap in unsteady motion. We assume that spherical bone head in human hip joint moves in two directions namely in circumference and meridian directions. Basic equations describing synovial fluid flow in human hip joint are solved on the analytical and numerical way. Numerical calculations are performed in Mathcad 2000 Professional Program, taking into account the method of Finite Differences. This method satisfies stability of numerical solutions of partial differential equations and gives real values of pressure and capacity forces occurring in human hip joints.
PL
Według danych WHO w 1988 roku w USA, całkowity koszt leczenia osteoporozy wyniósł około 54,6 biliona dolarów. W Niemczech roczna ilość przypadków leczenia osteoporozy wynosi ponad 30 milionów, czego skutkiem jest ponad 50 milionów dni czasowej lub okresowej niezdolności do pracy. Tak więc wzrost ilość zachorowań związanych z brakiem zdolności funkcjonowania stawów człowieka rośnie zgodnie ze wzrostem funkcji wykładniczej. Ponieważ większość chorób stawu jest wynikiem niewłaściwego lub niewystarczającego smarowania powierzchni stawu w ruchu niestacjonarnym, stąd uzasadnione jest podjęcie niniejszych badań. Niniejsza praca przedstawia obliczenia numeryczne rozkładu wartości ciśnienia i siły nośnej podczas hydrodynamicznego smarowania w szczeliny stawu biodrowego człowieka przy uwzględnieniu okresowego ruchu niestacjonarnego oraz lepkosprężystych właściwości cieczy synowialnej zmieniających się w czasie. Takie właściwości cieczy synowialnej nie były uwzględniane w dotychczasowych pracach naukowych przy modelowaniu numerycznym stawu biodrowego człowieka. Ponieważ ciecz synowialna wykazuje lepkospężyste właściwości zmienne w czasie, stąd zdaniem autora celowe są badania w tym zakresie. W przeprowadzonych badaniach przyjmujemy, że sferyczna głowa stawu biodrowego człowieka porusza się w dwóch kierunkach, a mianowicie w kierunku obwodowym (równoleżnikowym) i południkowym. Równania podstawowe opisujące przepływ cieczy synowialnej w szczeliny stawu biodra człowieka zostały rozwiązane na drodze analitycznej i numerycznej. Obliczenia numeryczne wykonane zostały przy wykorzystaniu Programu Mathcad 2000 Professional, i zastosowaniu metody różnic skończonych. Metoda ta zapewnia stabilność numerycznych rozwiązań równań różniczkowych cząstkowych i daje rzeczywiste wartości rozkładów ciśnienia i sił nośnych występujących w szczelinach stawu biodrowego człowieka.
EN
The procedure for evaluation of basic parameters of vertical pneumatic conveying accounted for unsteady state particle transport was proposed. The effective drag coefficient was correlated against solids mass load and their properties as well as gas velocity. The proposed model was experimentally proved by the comparison of volumetric solids concentration (measured for quartz sand and glass beads in the tests performed) with calculated ones according to the model developed.
6
Content available remote Lepkosprężyste smarowanie poprzecznych łożysk ślizgowych w nieustalonym ruchu
63%
PL
Niniejsza praca przedstawia rozwiązania analityczne oraz przykład obliczeń numerycznych rozkładu wartości ciśnienia hydrodynamicznego i siły nośnej w poprzecznym łożysku ślizgowym smarowanym lepkosprężystym olejem w nieustalonym ruchu. Uwzględnia się wpływy częstości drgań czopa i panewki na wartości siły nośnej łożyska w ruchu nieustalonym. Autor rozpatruje pewien szczególny przypadek, w którym iloczyn i liczby Deboraha i Strouhala oraz iloczyn liczby Reynoldsa, promieniowego luzu względnego oraz liczby Strouhala mają ten sam rząd wielkości. Przepływ czynnika smarującego jest laminarny nieizotermiczny. Rozwiązania analityczne są przedstawione w formie bezwymiarowej. Obliczenia numeryczne wartości rozkładu ciśnienia autor wykonał w oparciu o metodę różnic skończonych, własne algorytmy obliczeniowe oraz program matematyczny Mathcad 11 Professional. Użyta w niniejszej pracy metoda wyznaczania wartości ciśnienia hydrodynamicznego polega na rozłożeniu równań ruchu na nieskończoną sumę układów równań różniczkowych, z których pierwszy jest tradycyjnym układem opisującym ustalony newtonowski przepływ oleju w łożysku ślizgowym. Pozostałe układy wyznaczają kolejne korekty wartości ciśnienia hydrodynamicznego uwzględniające lepkosprężyste własności oleju oraz niestacjonarną pracę łożyska. Sumy wartości ciśnienia wyznaczone z kolejnych układów równań są zbieżne.
EN
This paper presents analytical solutions and an example of numerical calculations of hydrodynamic pressure and capacity distributions in slide journal bearing lubricated with viscoelastic oil properties in unsteady motion. The influences of various frequencies of journal and sleeve vibrations on the bearing capacity are taken into account. Author considers case where product of Deborah and Strouhal numbers and product of modified Reynolds and Strouhal numbers have the same order of greatness. The isotherm flow of lubricant in bearing gap is discussed. Analytical solutions are presented in dimensionless form. Numerical calculations of pressure distributions are performed using the method of Finite Differences Method and Mathcad 11 Professional Program using an own calculation algorithm. The total analytical model of calculations consists of the system of differential equations which describe classical, steady lubrication of Newtonian oil and additionally consists of k = 1, 2,... partial differential systems. These systems describe corrections of hydrodynamic pressure caused by the viscoelastic oil properties and unsteady conditions for journal bearing work. The series of obtained pressure values from above partial differential systems are convergent.
7
63%
EN
This paper shows analytical formulae for synovial fluid unsymmetrical velocity components and pressure for hip joint gap hydrodynamic lubrication with variable time dependent gap in unsteady motion. Accordingly to the Author knowledge the problem of human joint lubrication in unsteady motion was not considered in scientific papers of biotribology hitherto. In this paper we assume the following assumptions: rotational motion of the human bone, unsymmetrical synovial unsteady fluid flow, time dependent gap height, changeable synovial fluid viscosity in alpha(1) and alpha(3) directions, variable geometry of gap height, constant synovial fluid density, isothermal, incompressible synovial fluid flow. We assume that bone head in human hip joint moves in two directions namely in circumference and meridian directions. Basic equations describing synovial fluid flow in human hip joint are solved on the analytical and numerical way.
PL
Niniejsza praca przedstawia analityczne formuły i obliczenia numeryczne dla rozkładów wartości ciśnienia w szczelinie stawu biodrowego człowieka przy smarowaniu hydrodynamicznym w ruchu nieustalonym dla zmiennej w czasie szczeliny. Wysokość szczeliny stawu deformuje się z upływem czasu. W pracy uwzględniony został ruch obrotowy głowy kości stawu biodrowego człowieka w dwóch różnych nie pokrywających się kierunkach. Taki stan rzeczy odpowiada rzeczywistym warunkom dynamiki podczas funkcjonowania stawu człowieka. Z obliczeń numerycznych wynika okresowość zmian wartości rozkładów ciśnienia hydrodynamicznego. Według informacji Autora, nie zostały do tej pory rozwiązane problemy hydrodynamicznego i nieustalonego smarowania stawów człowieka. Niniejszy niestacjonarny model matematyczny smarowania stawu biodrowego człowieka zbliża wyniki teoretyczne do praktyki medycznej.
8
32%
|
|
tom 54
|
nr 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.