Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Mustela vison
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Females of the American mink Mustela vison Schreber, 1777 were fed on various fractions of comercial PCB. Developmental stability of their progeny was studied. Developmental stability was measured by the value of fluctuating asymmetry, and the frequency of phenodeviants of osteological and dermatoglyphic characters. All these measures proved to be significantly higher in the experimental intoxicated groups than in the control group, thus indicating deterioration of developmental stability from PCB.
EN
In Poland, feral population of the American mink Mustela vison Schreber, 1777, originating from the immigrants from Belarus and Lithuania, as well as from Polish fur farm escapees, started to develop in the beginning of 1980s in the north-east and north-west of the country. According to questionnaires sent to hunters, up to the end of 1980s mink colonized 9 out of 16 Polish provinces. Within next decade mink were observed in next 6 provinces. In Warmińsko-Mazurskie and Podlaskie provinces (north­-eastern Poland) mink presence has been confirmed by over 90% of hunting units, whereas in the north-west of the country by over 50% of respondents. In southern provinces mink are still uncommon but they successfully enlarge geographical range. During the 20-year period, mink have colonized over half of the Polish territory. Colonization of particular regions was correlated in time with a decline of muskrat and waterfowl populations. From the beginning of 1980s to the half of 1990s, in north­eastern provinces hunting bag of muskrat decreased 10-fold, whereas in other parts of Poland the number of hunted muskrats was more or less stable. Despite the lack of complex ecological studies on the mink impact on their prey, it is highly probable that this introduced carnivore negatively affects populations of semi-aquatic birds and mammals.
EN
The effects of sex and age of wild American mink Mustela vison Schreber, 1777 were investigated on four characteristics (thickness, cross-sectional area, shear force, and shear stress) of humeri and femurs. Thicknesses and cross-sectional areas were higher (p < 0.001) in males for both bones. Shear forces for both bones were higher (p < 0.01) in males. Age significantly (p < 0.07) affected shear stress of humeri. Increase in bone strength in males appears related to increase in bone thickness and cross-sectional area only and not to increases in shear stress. Bone geometry appears to respond to changes in body size while maintaining a constant or minimum value of shear-stress.
EN
The objective of the study was to evaluate the effects of dietary phytic acid (IP6) on the apparent total tract digestibility (ATTD) of main nutrients and apparent absorption of minerals in mink (Mustela vison). A basal moist diet consisting of fish meal, fish oil and wheat starch was added at different concentrations of soluble sodium phytate, thus obtaining six diets with graded levels of IP6 (0-19.9 g IP6 kg dry matter-1). Each diet was fed to four adult male mink kept in individual cages. There were no significant effects of IP6 on the ATTD of crude protein, fat, starch or energy, whereas the apparent absorption of copper and magnesium was significantly reduced with increasing concentration of IP6. Thus, as observed in other monogastric animals, we conclude that dietary IP6 could impair mineral status in mink, but may not affect digestibility of energy-yielding nutrients.
PL
Celem pracy była analiza płodności, plenności oraz wskaźnika odchowu samic norek pięciu odmian barwnych: Scanblack, Sapphir Cross oraz biała Hedlund White w okresie trzyletnim (2007–2009), a także Scanblack Velvet, biała Regal i Sapphire Cross w okresie dwuletnim (2008–2009). Analiza wskazanych parametrów miała na celu wykazanie jak kształtują się one u tych samych samic różnych odmian barwnych na przestrzeni kolejnych lat badawczych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż płodność analizowanych grup samic przy założeniu, że wykociły się one w 100% w roku poprzedzającym doświadczenie (tylko takie samice pozostawiane są do rozrodu na rok następny) zmniejszyła się w różnym stopniu wraz z wiekiem w zależności od odmiany barwnej matek. Najwyższym spadkiem wartości powyższej cechy charakteryzowały się 3-letnie samice Sapphire Cross, u których ponad 50% pokrytych samic nie wydało na świat potomstwa. Analizując liczbę urodzonych, żywo urodzonych oraz odchowanych norcząt tych samych samic różnych odmian barwnych na przestrzeni kolejnych lat badawczych, wykazano istotny wpływ typu barwnego oraz roku ich użytkowania na wybrane parametry rozrodu.
EN
The research covered female mink of five colour varieties: Scanblack, Sapphir Cross, Hedlund White, Scanblack Velvet and Regal White. The analysis in some reproduction traits (% whelpened females, number of born puppies, number of born alive puppies and number of weaned puppies) of female mink (Neovison vison) depending on the colour varieties and age showed that % whelpened females upon age was grow.
PL
Celem badań było określenie wpływu terminu i liczby kryć na procent samic jałowych oraz wybór optymalnego terminu i systemu krycia. W trakcie doświadczenia analizowano u 1736 skutecznie pokrytych samic w wieku jednego roku, procent tych, który się nie wykociły. Do analizy wykorzystano cztery odmiany barwne norek: standard brązowy (typu wild), szafir, perła i standard czarny. Norki w poszczególnych odmianach barwnych podzielono na grupy kryć w zależności od terminu krycia. W trakcie krycia norek przyjęto różne systemy kryć: krycia jednokrotne, krycia dwukrotne, według wzoru 1 + 8 i krycia trzykrotne, według wzoru 1 + 8 + 9.W trakcie doświadczenia analizowano wpływ terminu krycia i liczby kryć na procent samic jałowych. Krycie w pierwszym i drugim terminie (od 1 do 10 marca) można uznać za najbardziej optymalne, gdyż w tym terminie stwierdzono najmniejszy procent samic jałowych. Ostatni analizowany termin krycia (od 21 marca) był najgorszym terminem, gdyż zanotowano ponad 60% samic jałowych. Krycie trzykrotne zmniejszyło odsetek samic niewykoconych, natomiast jednokrotne krycie znacznie je zwiększyło. Odmiana norek standard charakteryzowała się największym procentem samic jałowych, natomiast odmiana standard, typu wild najmniejszym.
EN
The aim of this study was to determine the effect of time and number of matings on the percentage of barren females and a selection of the optimal timing and mating system. During the experiment, we analyzed 1736 effectively mated females at the age of one year, the percentage of those who did not litter. For the analysis, four colour varieties of mink were used: Scanbrown, Sapphire, Pearl and Scanblack. Mink in the various colour varieties were divided into mating groups according to the date of mating. The following mating systems were used: single mating, double mating according to the model 1 + 8, and triple mating according to the model 1 + 8 + 9. In the experiment, the effect of time and mating system on the percentage of sterile females was studied. Mating in the first and second date (from 1 to 10 March) can be considered as the most optimal, since the lowest percentage of sterile females was observed in this date. The last of the analyzed mating dates (March 21) was the worst one, since on that date over 60% of females were barren. Triple mating reduced the percentage of females that failed to litter, while single mating increased it significantly. The Scanblack mink was characterised by the highest percentage of barren females, while the Scanblack variety – the lowest.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.