Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1303

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nauka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
EN
The main thesis of the article is connected with the constant attempts to the implementationa new educational system in Poland. Some new opportunities have occurred since Polandentered the European Union as we can now make use of other countries experience in thereforming area. Nowadays we are dealing with a new term in Poland i.e. lifelong learning. According to the author such a view on the education has its roots in constant changes in Polishsociety and economy. Open trade economy has influenced Polish scholar system the trainees students are focused on being successful on the market, especially on the job market. Traditional educational system in Poland was enriched by elements of entrepreneurship. The authordescribes Polish education as an investment, which is a condition of economic, scientific andsocial development. Constant or lifelong learning is therefore described as a social and economic phenomenon.
9
Content available KRONIKA NAUKOWA CESLA (STYCZEŃ – MARZEC 2012)
72%
EN
sprawozdanie naukowe z działalności CESLA za okres styczeń - marzec 2012
10
Content available remote Notatki chaotyczne. Cz. 20. Filozofia a chemia
58%
12
Content available Bariery komercjalizacji prac badawczych w Polsce
58%
EN
In the era of knowledge-based economy, it is important that the knowledge transfer is correctly structured and takes place smoothly. In Poland the process has only just formed, which is the cause of taking one of the last places in the ranking of innovations in Europe. Among many factors that lead to such a situation, the author of the article focused on commercialization barriers and on what should be changed to make the transfer of knowledge from science to business possible and common.
13
Content available Gdzieś pomiędzy nauką a filozofią
58%
PL
Recenzja książki: Between Philosophy and Science, red. Michał Heller, Bartosz Brożek, Łukasz Kurek, Copernicus Center Press, Kraków 2012, ss. 255.
14
Content available Status prawny Polskiej Akademii Umiejętności
58%
Ius Novum
|
2023
|
tom 17
|
nr 3
126-144
PL
Celem opracowania jest analiza statusu prawnego Polskiej Akademii Umiejętności, organizacji funkcjonującej jako podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki. W opracowaniu skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczących genezy Akademii, jej formy prawnej, roli, jaką Akademia pełni jako podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki, a także na uprawnieniach i obowiązkach tego podmiotu, wynikających z przepisów prawa. Ustalenia przedstawione w artykule pozwoliły na sformułowanie wniosków odnośnie do statusu prawnego Akademii, przede wszystkim na stwierdzenie, że jest ona osobą prawną, funkcjonującą w formie prawnej stowarzyszenia (rejestrowego), a jednocześnie organizacją wprost zaliczoną przez ustawodawcę do kategorii podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Jednocześnie w opracowaniu wskazano na przesłanki uzasadniające zaliczenie Akademii do katalogu podmiotów tego systemu, przede wszystkim na wyjątkowy dorobek Akademii w obszarze prowadzenia działalności naukowej i popularyzowania jej wyników, a także uniwersalność podejmowanych aktywności, tradycję i renomę w środowisku naukowym.
PL
Artykuł poświęcony jest współczesnej sytuacji nauki w Polsce i w innych krajach (w Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech). Autor szczególną uwagę poświęca dyscyplinom humanistycznym i społecznym, a kondycja uniwersytetu interesuje go przede wszystkim w perspektywie dwóch zasadniczych heteronomii zinstytucjonalizowanej wiedzy, do których to zalicza on uwarunkowania finansowe i polityczne. Pyta o rolę humanistyki w kontekście ideologii neoliberalnej, współczesnych procesów ekonomicznych, rozwoju technologicznego, biurokracji, władzy, edukacji, demokracji i mediów.
EN
An article dedicated to the contemporary situation of science in Poland and other countries: the USA and Hungary. The author paid special attention to the humanities and social sciences, and is interested in the condition of the university primarily from the viewpoint of two fundamental heteronomies of institutionalised knowledge, into which he included financial and political determinants. In doing so he asked about the role of the humanities within the context of neo-liberal ideology, contemporary economic processes, technological progress, bureaucracy, power, education, democracy, and the media.
18
Content available remote Dlaczego warto znać się na magii
58%
EN
It is pointed out that arguments typically used in physics education are more suitable in magic than in physics.
EN
The work deals with the place of agricultural technique in agricultural sciences and its relation to technical and economic sciences. Against this beckground it shows conditions of die technique development in its adaptation to the tasks of other branches of science. Investigations should be concentrated mainly on: Conditioning of scientific - technical and organizational progress in the complexity of food economy. Except of these lines of investigations the work also presents suggestions concerning their financing and training scientific workers.
20
Content available NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE OPARTYM NA WIEDZY
58%
PL
Mirrors: Science and Knowlegde Society, pod red. Francesca Coniglionego(numer specjalny ,,Axiomathes. An International Journal in Ontologyand Cognitive Systems’’ 19, 2009, nr 4, ss. 351-523)
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.