Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the paper is to study the role of absorptive capacity for the company growth and competitive advantage through open innovations. The case of Frauenthal Automotive Toruń is used to explore how the routines and best practices associated with the firm absorptive capacity contribute to its success. The case study is to validate the thesis that through developing skills to recognize valuable knowledge in the environment, acquire this knowledge, assimilate, transform and develop it companies are able to apply and benefit from open innovations in order to grow and strengthen their competitive advantages. In order to achieve the aim of the paper the following research objectives have been set: (1) to identify the lessons and best practices applied in Frauenthal Automotive Toruń in relation to the company absorptive capacity; (2) to analyze the relationships between the concepts of absorptive capacity and open innovation; (3) to exemplify and discuss the outcomes of the company absorptive capacity in regard to innovations, company growth and competitive advantage.
2
Content available remote Making Work Sustainable in Business and Social Enterprises
100%
EN
The aim of this paper is identification of the activities supporting the implementation of a sustainable work concept both in firms and social enterprises operating in Poland. The paper focuses on activities with regards to the quality of the job and work environment, improving employee health, safety and well-being, introducing flexible hours, developing employee skills and reconciling working and non-working life. Moreover, the paper is an attempt to identify the components of an organization’s philosophy favorable to innovations that mostly support the implementation of the sustainable work concept. The research findings presented in the paper prove that firms are focused mainly on introducing new solutions related to employee health and safety as well as social and living condition improvement. On the other hand, social enterprises are more active in implementing the solutions enabling employee reconciliation between work and personal life. The paper also presents the correlation coefficients between chosen components of an organization’s philosophy favorable to innovations and the need for introducing solutions oriented toward a sustainable work concept. The research findings point out the importance of making innovation management the central element of organizational strategy. The second important component of an organization’s philosophy relates to focusing on positive relations between employees, both at the organizational level and in teams. Additionally, in the case of social enterprises, the paper highlights the importance of involving people undergoing the reintegration process in creating innovations.
EN
The aim of the paper is to study relationships between the processes of absorptive capacity (inter-firm learning) and learning lessons through employee suggestions (intra-firm learning) and identify potential synergies between them. The research interest is focused on investigating the following problems: (1) How do organizations apply external knowledge to support intra-organizational learning processes? (2) How should the employee suggestion system be organized to increase (or build) absorptive capacity? The exploratory case study analysis is applied to answer research questions and achieve the aim of the study. The unit of analysis is constituted by inter-firm and intra-firm learning processes observed in the firm Frauenthal Automotive Toruń (FTO).
EN
The constantly changing structure of market competition as well as the turbulently developing environment require new approach to create its competitiveness. Today successful enterprises have to realise that they should compete in a way that enhances rather than undercuts inter-firm cooperation. The point of the current company shape-up boom is to achieve the value that comes when the whole adds up to more than the sum of the parts. The paper is an attempt to point out the influence of inter-firm cooperation on the enterprise competitiveness.
PL
Zarządzanie talentami jest koncepcją obejmującą działania w obszarze polityki personalnej związane z tworzeniem specjalnych programów rozwojowych dla pracowników o najwyższym potencjale. Skuteczne wdrażanie koncepcji zarządzania talentami wymaga zwiększenia w firmie zdolności do identyfikowania pracowników wyróżniających się oraz odpowiedniego kształtowania kultury organizacyjnej wspierającej ten proces. Praca stanowi próbę diagnozy czynników sukcesu zarządzania talentami w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego. Szczególną uwagę zwrócono na kulturę organizacyjną, która może pełnić podwójną funkcję: stanowić element procesu zarządzania talentami, jak również być czynnikiem wspierającym pozostałe elementy całego procesu.
EN
A diagnosis of factors favoring the identification of talented people, their recruitment as well as the development of the qualifications of talented employees and also the combination of their personal career paths with success of the employing company were statistically evaluated based on 283 opinion polls from 16 Polish chem. companies. Statistic studies confirmed the diagnosis.
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) has captured great attention and importance in recent years, particularly in the clothing industry. Currently, in order to respond to market requirements, clothing companies are increasing their focus on aspects related to production, working conditions and respect for human rights. The paper examines selected Polish and British clothing companies through the prism of CSR implementation in their business practices. The research objective of the paper is the assessment of the state of CSR advancement in Polish and British clothing companies. The paper presents the results of a qualitative study based on semi-structured interviews with mid-level managers of these companies. The empirical study described in this paper shows how social responsibility is understood by the representatives of Polish and British clothing companies, what kind of CSR activities are pursued by these companies, and how they benefit from these activities.
PL
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zyskała na znaczeniu w ostatnich latach, w szczególności w przemyśle odzieżowym. Obecnie klienci są coraz bardziej świadomi rozmaitych problemów dotyczących kwestii społecznych czy środowiskowych. W odpowiedzi na to zjawisko przedsiębiorstwa odzieżowe koncentrują się na eksponowaniu swojej odpowiedzialności w odniesieniu do aspektów związanych z produkcją, warunkami pracy i poszanowaniem praw człowieka. W pracy przeanalizowano działania wybranych polskich oraz brytyjskich firm odzieżowych z perspektywy wdrażania CSR w ich praktykach biznesowych. Wyniki badań przedstawione w artykule pokazują, w jaki sposób społeczna odpowiedzialność jest rozumiana przez polskie i brytyjskie firmy odzieżowe, jakie działania CSR są realizowane przez te firmy i jakie korzyści wynikają z tych działań.
PL
Zarządzanie talentami to koncepcja obejmująca działania w obszarze polityki personalnej związanej z tworzeniem specjalnych programów rozwojowych dla pracowników o największym potencjale. Współcześnie polskie firmy chemiczne muszą rozwijać swoje kompetencje w zakresie pozyskiwania, rozwijania oraz zatrzymywania utalentowanych pracowników o wybitnych kompetencjach, dzięki którym można stale osiągać postępy i konkurować w skali globalnej. W odpowiedzi na tę potrzebę dokonano oceny poziomu zarządzania talentami w polskich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, koncentrując się na diagnozie stanu zaawansowania praktyk zarządzania talentami oraz rekomendacjach dla przedsiębiorstw w tym zakresie.
EN
Two-hundred-twenty-six opinion polls from 16 Polish chem. companies were statistically evaluated to assess the need for talented employees with outstanding competences who could constantly make progress and compete on a global scale. The level of personal management of talented employes was found high in all companies taken into consideration.
PL
Przeanalizowano odpowiedzi 350 pracowników zatrudnionych w 9 działających w Polsce przedsiębiorstwach chemicznych, aby określić poziom zaufania tych osób wobec rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji obecnych w ich miejscach pracy. Badanie wykazało, że poziom ten jest umiarkowanie wysoki.
EN
Three-hundred-fifty questionnaires from 9 Polish chem. companies were statistically evaluated to assess the level of employees’ trust in artificial intelligence. The level was found moderately high.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.