Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4213

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 211 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka odpadami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 211 next fast forward last
PL
Ukarzą czy nie ukarzą? Zapłacimy czy nie zapłacimy? Pomogą czy pozostawią nas samych? - oto pytania stawiane przez wiele osób, które na co dzień zajmują się odpadami. Pytania, które na dobrą sprawę w ogóle nie powinny paść.
PL
Poezja albo, jak kto woli, liryka to w głównej mierze przedstawianie przeżyć wewnętrznych, a więc, siłą rzeczy, odznaczających się subiektywizmem. Poezja nie uznaje rygorów, sztywności, podporządkowania zasadom. To intuicja, wizja, najczęściej jeszcze niespełniona. To pierwszy krok w stronę postępu.
PL
Dzisiaj wiemy dobrze, że rozwiązanie problemu właściwego gospodarowania odpadami to zadanie nieporównywalnie bardziej złożone niż np. rozwiązanie problemu zaopatrzenia w wodę czy gospodarowania ściekami. W przypadku odpadów za równoważne należy uznać rozwiązywanie spraw technologiczno-technicznych i legislacyjno-organizacyjnych.
PL
Od pewnego czasu ścierają się różne poglądy na model gospodarki odpadami w gminie. Niestety, wybór najkorzystniejszego wariantu zależy w głównej mierze od "punktu siedzenia". Wybór systemu gospodarki odpadami stał się swoistym "przeciąganiem liny" firm przygminnych i przedsiębiorców.
PL
W gospodarce odpadami stosuje się do dziś określanie ilości odpadów gromadzonych np. na składowisku czy zbieranych w gminie w metrach sześciennych. Najnowsze standardy także i Unii Europejskiej zalecają podawanie ilości odpadów w kilogramach (tonach). W związku z tym proszę o podanie zasad i ilościowych parametrów przeliczenia wagi odpadów komunalno-bytowych z metrów sześciennych na tony. Jak te przeliczenia wyglądają w różnych grupach odpadów, czy są np. jakieś wartości średnie dla odpadów zmieszanych.
PL
Czytając ustawę o odpadach oraz jej nowelizację (Ustawę z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 28, poz. 145), można odnieść wrażenie, że wymagają one poprawy i doprecyzowania. Oczywiście, wprowadzenie zmiany w danym zakresie ma nieść za sobą eliminację błędów w ustawach obowiązujących. I rzeczywiście tak jest.
PL
Rozpoczęła się VI kadencja Sejmu. Co przyniosą kolejne dni nowych rządów - czas pokaże. Nastała pora podsumowań i rozliczeń, a przede wszystkim wytyczania kierunków działań na przyszłość. Na co szefowie poszczególnych ministerstw, szczególnie rozwoju regionalnego i środowiska, powinni zwrócić uwagę? W którą stronę zdążać, by Polska ustawicznie rozwijała się, ale w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku?
9
Content available remote Gospodarka odpadami : istniejący system uregulowań prawnych
63%
10
Content available remote Zasady gospodarowania odpadami w świetle nowych uregulowań prawnych
63%
Chemik
|
2001
|
tom Nr 12
357-363
PL
W ramach spojrzenia do tyłu chciałbym skorygować fragment swojego komentarza do "pewnego rozporządzenia". Chodzi o komentarz, który przedstawiłem w PK 12/2003 na temat Rozporządzenia Ministra Środowiska z 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, a zwłaszcza o fragment dotyczący tzw. reguły mieszania i istoty korygowania dopuszczalnych stężeń emisji do atmosfery przy współspalaniu odpadów innych niż niebezpieczne (por. wykres na rys. 3, na str. 53).
PL
W pierwszej części tego komentarza (patrz PK 01/2004) przedstawiłem tło historyczne obydwu omawianych spraw oraz przytoczyłem - za uzasadnieniami do wyroków - kryteria sformułowane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS), jakie powinny być brane pod uwagę przy rozgraniczaniu "termicznego wykorzystania" od "termicznego unieszkodliwiania" odpadów.
PL
Opracowanie efektywnej strategii działań komunikacyjnych jest istotnym elementem realizacji lokalnych programów gospodarki odpadami komunalnymi. Wiedza i postawy obywateli dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, ich recyklingu oraz bezpiecznego składowania zależą od sposobów informowania i wymiany opinii ze społeczeństwem.
PL
W tym numerze chciałbym kontynuować wątek wyjaśnieniowo-informacyjny w kwestii tych rzekomo okropnych emisji, które miałyby zatruć Nową Hutę i Kraków w momencie uruchomienia instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
PL
Spory nad wyższością wolnej konkurencji nad regulacjami porządkującymi rynek, czy też na odwrót, są codziennością nie tylko dla teoretyków ekonomii. Jednak, podczas gdy spory naukowców mało kogo obchodzą, przedsiębiorcy z branży komunalnej ciężką rękę rynku odczuwają na własnej skórze. A zwłaszcza w kieszeni.
17
Content available remote System gospodarki odpadami na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego
63%
PL
W referacie przedstawiono system kompleksowego zagospodarowania odpadów powstających na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego związany z realizacją projektu badawczo-wdrożeniowego Wdrożenie systemu łączącego ochronę bioróżnorodności z gospodarką komunalna, odpadami i energia odnawialną. Badania dotyczyły wykorzystania biomasy powstającej na terenie Parku (pozyskiwanej w związku z wykonywaniem zabiegów ochronnych), osadów ściekowych generowanych przez oczyszczalnie oraz odpadów komunalnych. Omówiono też możliwości kompostowania oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
EN
The paper presents complete waste management system in Biebrza National Park. The rules of waste management system were setting during realization the project called: Enforcement of system connecting biodiversity protection with municipal waste management and renewable energy. The results of researches in the possibility of biomass reuse and its composting are presented too.
18
Content available remote Wpływ selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na ich skład morfologiczny
63%
PL
Selektywna zbiórka odpadów stanowi nieodzowny element gospodarki odpadami. Najczęściej polega ona na wyodrębnieniu z masy odpadów surowców wtórnych. Są to papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne - rzadziej natomiast tekstylia. Celowość prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów nie zawsze potwierdzona jest korzyściami ekonomicznymi, natomiast w trakcie jej realizacji, szczególnie w dzielnicach wielorodzinnych widoczna jest zmiana składu morfologicznego odpadów w stosunku do terenu nie objętego takimi działaniami. W pracy przedstawiono zmiany składu morfologicznego odpadów w trakcie trwania selektywnej zbiórki odpadów w dzielnicy Słoneczny Stok w Białymstoku.
EN
Selective municipal wastes collection is a necessary element of wastes treatment process. Usually its concentrating on isolating secondary materials: paper, glass, PCV, more rarely textiles. Sometimes selective collection is not purposeful from economic point of view but we can observe some changes in morphology of wastes in big housing estates compare with areas without it. The paper presents changes in wastes morphology during selective collection in one of the biggest estate in Bialystok.
PL
By składowisko odpadów funkcjonowało zgodnie z przepisami prawa i było bezpieczne dla środowiska, musi spełniać szereg wymogów formalnych. Jednym z nich jest przeciwdziałanie rozszczelnieniom (red.).
PL
Reaktor katalitycznego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych T Technology na komponent do produkcji paliw płynnych jest wynalazkiem na miarę XXI w. Za to nowatorskie rozwiązanie polski inżynier, Zbigniew Tokarz, otrzymuje prestiżowe wyróżnienia krajowe i zagraniczne.
first rewind previous Strona / 211 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.