Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Medical
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote StudHeart-diabetes mellitus t.2 risk factors in senior medical students
100%
EN
Introduction. StudHeart research was performed to evaluate the risk of diabetes mellitus type 2 (T2DM) amongst the senior medical students. Material and methods. The research involved 506 students aged 22–27 (mean age 23.96±1.52 yrs) in their 5th and 6th year of the medical faculties at the Medical University of Lodz. Each of the examined students has filled out an anonymous survey comprising 12 questions, which enabled us to use the FINDRISC scale in estimation of the risk for T2DM. Analysis was performed in relation to gender. Results. Overall in 16.80% of respondents the body mass index (BMI) was >25 kg/m2. Almost all students (93.48%) admitted to drinking alcohol and 9.68% smoked cigarettes. Only 13.64% of participants exercised daily (women 8.16% vs. men 21.30%; P=0.000). Everyday consumption of fruit and vegetables was reported by 55.34% of the respondents whereas 6.92% of them (women 4.42% vs. men 10.40%; P=0.026) ate fast-food 2–3 times a week. The overall risk for T2DM was elevated in 17.2% of examined students. It is predicted that by the time participants will reach age of 45, 40.52% of them (mostly men) will have their risk of T2DM elevated. Conclusion. Despite the awareness of risk factors for T2DM among senior medical students, their lifestyle remains unchanged. In the given population it is predicted that the risk of T2DM will enhance about 2.5-fold in the next 20 years.
PL
W artykule opisano mało dotychczas znany fragment zespołu Szpitala Miejskiego w Gdańsku (dziś Gdański Uniwersytet Medyczny, dawniej też Akademia Medyczna), obejmujący dwa historyczne podziemne zbiorniki wody pitnej z początku XX w. oraz założenie parkowe z lat 40. XX w., powiązane z nimi funkcjonalnie i tworzące spójny zespół. Najpóźniej na przełomie lat 60/70 ubiegłego stulecia wykorzystanie tego obszaru (około 1 ha) wygasło i nie został on ponownie zagospodarowany w szerszej skali (pomijając budowę dwóch zbiorników wody czystej na potrzeby szpitala). Z tego powodu całość założenia oraz obiekty zachowały się w stanie zbliżonym do pierwotnego (pomijając degradację wynikającą z upływu czasu i lokalną dewastację). Obiekty te – podziemne zbiorniki o pojemnościach 150 i 300 m3 – są świadectwem okresu, kiedy na terenie Gdańska powstawały nowoczesne wodociągi, ale jeszcze przed zasadniczą zmianą w dzisiejszych dzielnicach Wrzeszcz/Aniołki, którą zapoczątkowała budowa zbiornika Stary Sobieski, wraz z przepompownią wody (1911), a potem wznoszenie kolejnych obiektów. Dawne zbiorniki wodne są budowlami projektowanymi indywidualnie, reprezentującymi oryginalne rozwiązania projektowe i funkcjonalne. Większy z obiektów prezentuje też wyjątkowy, w skali Gdańska, stopień zachowania oryginalnego wyposażenia. Park leśny założony przy zbiornikach zajmuje obszar około 60 arów, na którym zachowała się czytelna kompozycja przestrzenna powiązana układem wodnym z większym zbiornikiem. Strefa parku stanowi ciekawe założenie wykorzystujące nadmiar wody retencyjnej do utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji na terenie dużego zespołu szpitalnego Akademii Medycznej w Gdańsku. Park nie mógłby w takiej formie funkcjonować samodzielnie, dlatego jest związany nierozerwalnie z zespołem zbiorników.
EN
The paper presents so far little-known part of the Municipal Hospital premises in Gdańsk (the present Medical University of Gdańsk , formerly the Medical Academy) comprising two historical and underground fresh water reservoirs from the beginning of the 20th century and a park site from the 1940s, functionally connected with them and making up a coherent complex. By the turn of the 1970s at the latest, this area (ca. 1 ha) ceased to be used and was not developed again to a greater extent (except for the construction of two clean water reservoirs for the hospital). Consequently, the whole complex and its objects have been preserved in a condition close to the initial one (save for the degradation caused by the passage of time and local devastation). These objects, i.e. the underground water reservoirs with capacities of 150 and 300 m3, are a witness of the period when modern waterworks were built in Gdańsk, but still before substantial changes within the present districts of Wrzeszcz/Aniołki, which started with the construction of the Stary Sobieski water reservoir together with the water pumping station (1911) and then construction of other facilities. The old water reservoirs are structures designed individually, featuring unique design and functional solutions. Additionally, as far as Gdańsk is concerned, the larger object presents a unique level of preservation of its original equipment. The forest park established next to the reservoirs covers an area of 60 ares and its clear spatial layout connected via a water system with the larger reservoir has been preserved. It is an interesting site, using excess water from the reservoir to create a leisure and recreation area within the large hospital complex of the Medical Academy of Gdańsk. The park in this form would not be able to function independently and thus it is inseparably connected with the reservoir complex.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.