Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda wskaznikowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available Wskaźnikowa metoda oceny jakości kiszonki
100%
EN
In 428 samples of silage the pH value was determined with the use of test paper and a pH - meter N-517. The level of NH₃ was determined with Conway method and with the indicatory method. The level of sugar uas determined with Glucotest and the content of acids (lactic, acetic, butyric) with Lepper method. Qn the baeie of the results statistic correlations were calculated and that allowed to work out a new method of silage quality evaluation. This method is based on the use of indicatory methods to indicate pH, NH₃ and sugar. The achieved data get points and the score is the base of classifying the silage to a proper class.
RU
В 428 образцах силосов определили величину рН применяя реактивную бумажку и рН-метр N-517. Уровень аммиака определили методом Конвея и показательным методом. Уровень сахара определили применяя глюкотекст а также содержание кислот (масляной, уксусной, молочной) по методу Леппера. На основе полученных результатов определили статистические взаимозависимости, которые позволили разработать новую оценку качества силоса. Оценка эта опирается на применению показательных методов для определения рН, аммиака и сахара, полученные величины получают балльную характеристику и их сумма является основой для отнесения силоса к определенному классу.
PL
Wskaźniki ichtiologiczne ulegają ciągłej ewolucji i mają coraz więcej zastosowań w ocenie stanu jakości środowiska. Dokonując oceny stanu jakości środowiska na podstawie ichtiofauny zachodzi konieczność oceny różnorodności gatunkowej ryb, wyznaczenia puli gatunków wrażliwych na zakłócenia antropogeniczne oraz odpowiedniej interpretacji struktury wiekowej populacji ryb. Wskaźniki opierające się na ichtiofaunie funkcjonują w pulach wskaźników uzupełniających, a jednoznaczne podanie dla nich wartości referencyjnych okazuje się niemożliwe biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy.
EN
Ichthyofauna is one of the elements of the environmental quality. Assessment of the environmental quality based on the ichthyofauna involves analysis of fish species diversity, the age structure of fish populations and the presence of species susceptible to anthropogenic disturbance. Fish-based indicators used for the assessment of ecological status of transitional and coastal waters in the Baltic Sea are derived from indicators developed for inland waters. The main indicators of the ecological status of inland and coastal waters is biodiversity and the description of specific structure of fish species. The other most frequently used index is the ratio of biomass between selected fish populations. The most popular indicator fish species in the Baltic Sea are perch Perca fluviatilis and roach Rutilus rutilus
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.