Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Źródła informacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Przedstawiono działalność Ośrodka Rady Europy w Warszawie. Ośrodek i jego biblioteka posiadają największy w Polsce zasób dokumentów i źródeł informacji o tej organizacji. Zamieszczono Klasyfikację Dokumentów Rady Europy, wykaz Konwencji Rady Europy podpisanych lub ratyfikowanych przez Polskę oraz spis publikacji wydanych przez Ośrodek Rady Europy w Warszawie.
EN
The activity of the Information Centre on the Council of Europe in Warsaw is presented. The Centre and its library possess the largest collection of documents and information sources on the Council. The list of Convention of the Council of Europe is included as well as the list of publications of the Centre.(MN)
XX
W pierwszej części zamieszczono podstawowe informacje o strukturze organizacyjnej i działalności Rady Europy. W drugiej części opisano dokumenty i publikacje Rady ukazujące się w formie drukowanej. Trzecia część poświęcona jest źródłom informacji dostępnym w formie elektronicznej.
EN
The first part of the paper is the basic information on the organizational structure and activity of the Council of Europe. The second part describes documents and publications of the Council in print. The last part presents the electronic sources of information.(MN)
XX
Tematem artykułu jest Internet jako źródło informacji biznesowej, niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb gospodarczych. Przedstawiono typologię i charakterystykę serwisów sieciowych, dzieląc je na serwisy wyszukiwawcze (zwane wyszukiwarkami) i informacyjne. Szczególną uwagę poświęcono gospodarczym serwisom informacyjnym. Przedstawiono krótką charakterystykę następujących, wybranych kategorii polskich serwisów gospodarczych: finansowych, prawniczych, prasowych, ststystycznych, branżowych, teleadresowych i wielotematycznych.
EN
The paper describes: a) the notion of information needs of different market object and its two types: internal and external; b) traditional sources of market information: documental and nondocumental sources; c) typology and main characteristics of WWW services: search engines, information providing engines, searchable directories and metasearch (multiple search) engines. The paper also analyses seven typical economic WWW services: financial, legal, journalistic, statistical, branch, teleadress and multitopic, giving forty six examples of the datail contents of each kind of the WWW services. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie miejsca systemu wyszukiwania informacji w systemie informacyjno-decyzyjnym, wykorzystanie Intranetu jako głównego źródła informacji w przedsiębiorstwie wielozakładowym oraz wyjaśnienie pojęcia złożonych struktur tekstowych, jakim jest hipertekst, za pomocą przeglądarki WWW. (fragment tekstu)
EN
In this paper the author exhibited the place of the retrival information system in the information-decision system, describing the idea of complex text structures and the role of Intranet as the source of information of the future, based on hypertext. (original abstract)
|
2000
|
nr nr 543
159-170
XX
W artykule scharakteryzowano badania marketingowe w odniesieniu do roli jaką pełnią w procesie gromadzenia informacji potrzebnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zwrócono uwagę na miejsce badań marketingowych w przedsiębiorstwie oraz na ich znaczenie w procesie podejmowania ważnych decyzji.
EN
The article concerns the role of marketing surveys in the process of acquiring information essential for enterprises management. Attention is focused on the place of marketing surveys in the structure of a broadly understood information system in an enterprise and their significance in the process of making decisions of key importance for an enterprise. Three basic decision-taking levels are distinguished and the information needs for them are characterized. Next, the scope of problems dealt with in marketing surveys is identified, adequately to the decisions made by top managers. Attention is drawn to the differences between marketing and market surveys. In the article the author discusses the problem of the effectiveness of marketing surveys in the context of the effectiveness of enterprises' entire information system. While pointing out the benefits resulting from conducting surveys attempt is made at an identification of the main reasons why managers in most Polish enterprises do not take advantage of information supplied by marketing surveys. (original abstract)
|
1997
|
tom 4
|
nr nr 760
19-30
XX
Omówiono coraz donioślejszą rolę informacji w działalności przedsiębiorstw niemieckich uprawiających strategię globalnych rynków tzn. odchodzących od tradycyjnego rozróżniania na kraj i zagranicę. W procesie badania nowych rynków punktem wyjścia staje się poznawanie całościowego środowiska danego kraju lub regionu, który musi być analizowany nie tylko pod względem gospodarczym, lecz również w aspekcie kulturalnym, geograficznym i polityczno-prawnym. Przedstawiono niemieckie źródła informacji o rynkach zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem izb przemysłowo-handlowych.
XX
Statystyka regionalna to system informacji dla dowolnych obszarów w ramach statystyki ogólnokrajowej. Autor zaprezentował nowe podejście do polskiej statystyki regionalnej związane z przekształceniami polityczno - gospodarczymi oraz rozwojem komputeryzacji. Wskazał na możliwości i ograniczenia budowy regionalnej statystyki publicznej, którą w Polsce trzeba budować od podstaw, wykorzystując już istniejącą infrastrukturę statystyczną (bazy danych PESEL, REGON, POLTAX, TERYF) oraz na problemy związane z integracją baz danych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.