Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Hiccups
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
Open Medicine
|
2012
|
tom 7
|
nr 1
63-65
EN
A hiccup is a sudden contraction of the inspiratory and diaphragmatic muscles followed by an abrupt closure of the glottis; that produces a characteristic noise resulting from vibrations of the vocal cords. Brief episodes of hiccups are common in humans at all stages of life and are usually benign. Prolonged attacks that last for days or weeks are considered a more serious phenomenon and may indicate an underlying disorder warranting a comprehensive medical evaluation. These attacks have been associated with significant burden and morbidity. The most common triggers for acute hiccups are linked with gastro-intestinal causes, such as the gastric distension that occurs after an abundant meal, or with gastroesophageal disease. Sudden changes in temperature, excessive alcohol consumption, as well as excitement or emotional stress, may also set off acute hiccups. Certain drugs, including benzodiazepines, barbiturates, and many others, have been reported to induce hiccups. Drug-induced hiccups are diagnosed by exclusion of other causes and represent a very unusual side-effect of drugs like corticosteroids. We present a case of hiccups associated with intra-articular Diprospan (Betamethasone Sodium Phosphate) administration.
PL
Czkawka jest rzadko występującym objawem w przypadku zawałów bocznych rdzenia przedłużonego (LMI). W literaturze znajdujemy jedynie ograniczone opisy występowania czkawki. Rozpoznanie LMI stawia się głównie w oparciu o badanie MRI. U pacjentów z LMI podejmowano próby korelowania objawów klinicznych z obrazami MRI, jednak rzadko spotyka się badania obejmujące większe grupy badanych. W dostępnej literaturze znajdujemy obrazowe badania anatomicznych uszkodzeń u pacjentów z LMI cierpiących z powodu czkawki. Początkowymi objawami udaru są zazwyczaj bóle i zawroty głowy oraz ataksja chodu, natomiast takie objawy jak: zaburzenia połykania, chrypka i czkawka występują w późniejszym okresie. Niejasne są przyczyny czkawki w przypadki LMI i problem ten nie był badany w wystarczającym stopniu. W pracy opisujemy przypadek pacjenta, u którego w okresie 12 dni przed przyjęciem do szpitala występował ból głowy w okolicy potylicznej, połączony z nudnościami i wymiotami. W wywiadzie nie stwierdzono narażenia na leki lub inne środki mogące wywołać występujące objawy. Na drugi dzień po przyjęciu u chorego wystąpiła czkawka. Leczenie chloropromazyną było nieskuteczne, natomiast stan chorego poprawił się po zastosowaniu baclofenu i fizjoterapii. Przypadek ten sugeruje, że fizjoterapia stosowana w połączeniu z farmakoterapią może być wartościowym sposobem postępowania w przypadku opornej na leczenie czkawki.
EN
Hiccups are a rare manifestation of Lateral Medullary Infarction (LMI). Strokes produce numerous complications, hiccup manifestations are limited in reviewing literatures. Diagnoses of LMIs have been documented predominately by use of MRIs. There have been attempts to make clinical with MRI correlations in patients with LMI, studies with a large number of patients are uncommon among subjects with this etiology. Previous literatures have attempted to investigate anatomical lesions in patients with LMI suffering from hiccups by using imaging. Initial signs are usually headache, vertigo, dizziness or gait ataxia, whereas sensory symptoms consisting of dysphagia, hoarseness and hiccups usually occurred in the latter aspect. Hiccups in LMI are not fully understood and has been insufficiently studied. We describe a case of a man in his sixties with a constant occipital headache lasting 12 days associated with nausea and vomiting prior to admission to acute hospital. There was no history of exposure to any prescription or recreational drugs prior to presentation. The day after admission, he presented with intractable hiccups. Treatment with chlorpromazine (Thorazine) was unsuccessful, hiccups improved after initiation of baclofen and physical therapy. This case suggests that physical therapy may be a valuable aspect for refractory hiccups in conjunction with pharmacological management.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.