Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono problemy pojawiające się w trakcie wdrażanie systemu, a jednocześnie wskazano sposoby ich rozwiązywania. Pokrótce omówiono nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych.
EN
There have been presented problems occuring during the HACCP system implementation and the way of their settle¬ment. A new Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council on the hygiene of foodstuffs has been shortly discussed.
PL
Omówiono zakres nowej normy ISO 22000 opracowanej wyłącznie dla branży spożywczej. Podano cele normy, jej strukturę oraz korzyści dla przedsiębiorców włączonych w łańcuch żywnościowy.
PL
Omówiono nową wersję standardu EUREPGAP (strukturę, moduły, zakresy oraz 'wymagania). Nowa 'wersja standardu daje gwa­rancję uzyskania bezpieczeństwa produktów przeznaczonych do konsumpcji przez człowieka - produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i akwakultury.
PL
Omówiono wymagania handlowej normy EUREPGAP przeznaczonej dla producentów owoców, warzyw, ziemniaków i grzybów. Wymagania te mogą stanowić podstawą współpracy między zakładami przetwórstwa owocowo-warzywnego a producentami surowców. Wdrożenie normy daje gwarancją uzyskania bezpiecznych i odpowiedniej jakości surowców, spełniających wymagania prawa żywnościowego.
EN
There have been presented requirements of commercial EUREPGAP standard which is intended for fruit, vegetable, potatoes and mushrooms producers. The requirements could be a base of cooperation between fruit and vegetable processing plants and raw materials producers. The implementation of this standard gives warranty of obtainment safe and proper quality raw materials which meet the food law requirements.
PL
W artykule przedstawiono zakres, cele i realizację Projektu zainicjowanego przez FAPA oraz finansowanego przez PHARE. Projekt ten, poświęcony systematycznemu podejściu do zabezpieczenia jakości zdrowotnej żywności metodą HACCP, byl realizowany w dwu gałęziach przemysłu spożywczego - przemyśle mięsnym i drobiarskim oraz w przetwórstwie owoców i warzyw - przez cztery polskie Instytuty pod przewodnictwem holenderskiej firmy Agriment International ВV. Projekt zakładał realizację wielorakich celów: szkolenia w zakresie systemu HACCP i w aspekcie prowadzenia doradztwa dla zakładów wdrażających system, samowdrażanie systemu HACCP w 5 zakładach pilotażowych każdej branży stanowiącej obszar działań Projektu, wreszcie doradztwo przy wdrażaniu HACCP do praktyki produkcyjnej w zakładach pilotażowych. Cel Projektu stanowiło również: inicjowanie powstawania centrów informacyjnych o systemach zarządzania jakością przy czterech Instytutach uczestniczących w tym przedsięwzięciu; wyposażenie centrów w sprzęt komputerowy i jego oprogramowanie; opracowanie i wydanie ulotki oraz przewodnika wdrażania HACCP w przemyśle.
EN
The publication presents the scope, main objectives and execution of the Project initiated by FAPA and financed by PHARE. This Project, giving attention to the systematic approach to the food safety assurance by HA CCP methods, have been realised in two sectors of food industry - meat and poultry as well as in fruit and vegetable processing - by four Polish Institutes under the leadership of Agriment International ВV from the Netherlands. The Project had multiple goals. There were: the training in the field of HACCP system as well as in the consulting for HACCP implementation: the implementation of system in 5 pilot plants in each sector of industry covered by the Project; at last the consulting for the pilot plants implementing HACCP into the manufacturing practice. The other task of the Project was: to setting up the information centres covering the quality management systems in all four cooperating Institutes; equipment the centres with hardware and software; preparing and editing a leaflet as well as the guide on HACCP system implementation in the industry.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.