Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
ackground. Lower limbs performance plays a huge role in the training processes of martial arts, including taekwondo. By monitoring vertical jumps (VJ) lower limb muscular strength can be assessed. However, the force plate, considered the gold standard device to evaluate VJ performance, is expensive and lab-based. The Polar V800 device is able to measure VJ height, and it has become widely popular among trainers and athletes. However, it has not yet been validated for this purpose. Problem and aim. Due to the impracticability of using the force plate, coaches and athletes have been using the Polar V800 in their training routines. This study aimed to evaluate the validity and reliability of the Polar V800 versus force plate measurements to estimate VJ height in taekwondo athletes. Methods. Thirty male national level taekwondo athletes were asked to perform five squat jumps and five countermovement jumps at maximal effort on the force plate while simultaneously wearing the stride sensor connected to the V800. The mean and the highest jump measurements estimated simultaneously by both devices were compared through Pearson’s correlation and Bland-Altman test. Results. Intraday reliability of the V800 was excellent with ICCs ranging from 0.97 to 0.98. There was strong reliability (ICC > 0.97), a low standard error of measurements (0.69 - 0.92 cm), an excellent correlation between methods (r > 0.96), and excellent agreement observed by Bland-Altman analysis. Conclusion. The Polar V800 device is demonstrated to be a valid and reliable tool for the estimation of VJ height.
PL
Tło. Wydajność kończyn dolnych odgrywa ogromną rolę w procesie treningu sztuk walki, w tym taekwondo. Monitorowanie skoków pionowych (VJ) pozwala na ocenę siły mięśni kończyn dolnych. Jednak talerz do treningu siłowego, uważany za złoty standard urządzenia do oceny wydajności VJ, jest kosztowny i działający w warunkach laboratoryjnych. Urządzenie Polar V800 jest w stanie mierzyć wysokość wyskoku VJ i stało się ono bardzo popularne wśród trenerów i sportowców. Jednak nie uzyskało jeszcze zatwierdzenia. Problem i cel. Ze względu na niepraktyczność talerza do treningu siłowego, trenerzy i sportowcy używają urządzenia Polar V800 w swojej rutynie treningowej. W związku z tym, niniejsze badanie miało na celu ocenę ważności i wiarygodności zastosowania urządzenia Polar V800 z pomiarem siłownika do szacowania wysokości skoku pionowego zawodników taekwondo. Metody. Trzydziestu zawodników taekwondo na poziomie klasy narodowej zostało poproszonych o wykonanie pięciu skoków z przysiadu i pięciu skoków z obrotem przy maksymalnym wysiłku na talerzu do treningu siłowego, przy jednoczesnym użyciu czujnika skoku podłączonego do urządzenia V800. Średnie i najwyższe skoki zostały oszacowane jednocześnie przez oba urządzenia i porównane za pomocą korelacji Pearsona i testu Bland-Altmana. Wyniki. Niezawodność śróddzienna V800 była doskonała przy współczynnikach ICC w zakresie od 0,97 do 0,98. Stwierdzono silną wiarygodność (ICC > 0,97), niski błąd standardowy pomiarów (0,69 - 0,9 cm), doskonałą korelację między metodami (r > 0,96) oraz doskonałą zgodność obserwowaną w analizie Bland-Altmana. Wniosek. Urządzenie Polar V800 okazało się być ważnym i wiarygodnym narzędziem do szacowania wysokości skoku pionowego (VJ).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.