Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2085

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 105 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 105 next fast forward last
PL
W stolicy powstaje rocznie ok.600 tys.ton odpadów komunalnych. w artykule przedstawiono problemy związane z utylizacją odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, a także w obiektach użyteczności publicznej.
PL
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej w Polkowicach jest obecnie jedna znielicznych firm na Dolnym Śląsku zainteresowana stosowaniem w swej działalnosci nowoczesnej, kompleksowej strategii ochrony środowiska, zwanej 'Czystą Produkcją' (CP).
PL
W Polsce gromadzi sie rocznie ok.13 mln MG stałych odpadów komunalnych, z czego 95% jest skladowane na wysypiskach. Dlatego bardzo wazna jest budowa bezpiecznych składowisk odpadow.Niiejszy artykuł przedstawia planistyczne uwarunkowania budowy skladowisk odpadow , wzorowane na podobnych obiektach budowanych w Niemczech.
PL
Ochrona gruntów i wód gruntowych przed zanieczyszczniem pochodzącymi ze składowisk odpadów jest konieczna. W zależności od potencjalnego zagrożenia, wynikającego z właściwości deponowanych odpadow, stwarza się zróżnicowane wymagania geologiczne i techniczne w odniesieniu do budowy składowisk odpadow.
PL
Zastosowanie jednej z technik minimalizacji odpadów do rozwiazywania uciązliwego problemu gospodarki wodno-ściekowej wystepującej na wysypisku odpadów jest metodą skuteczną, możliwa do zastosowania.
PL
Autor przedstawia praktyczne aspekty usuwania zużytych samochodów jako problem usuwania niebezpiecznych odpadów.
PL
Omówiono nową ustawę z dnia 3 marca 2000 roku o zmianie Ustawy o Odpadach oraz o Zmianie Niektórych Ustaw (dz.U.Nr 22 ,poz. 272).
PL
Poszukiwanie oryginalności własnego nazewnictwa przez 'specjalistów' usiłujących opisać procesy jednostkowe występujące przy termicznym rozkładzie substancji organicznej, owocuje określeniami, które niewiele mają wspólnego z procesem, a bardzo często przenoszone z technicznego języka obcego zacierają właściwy sens oraz znaczenie procesów posiadających w nazewnictwie polskim utarte jednoznaczne określenia, a także mylą czytelnika. W artykule podjęto próg uporządkowania terminologii polskiej w odniesieniu do zjawisk zachodzących w procesach termicznego przetwarzania odpadów i wyjaśnienia zjawisk zachodzących przy realizacji tych procesów. Pojęcie 'piroliza odpadów' jako procesu rozkładu termicznego substancji organicznej odniesione być musi do właściwej każdej substancji temperatury jej rozkładu i mylić nie wolno z pojęciami organizacji procesu, sposobu doprowadzania ciepła, jak i układu cech zewnętrznych wspomagających proces (komora stacjonarna, obrotowa, fluidalna czy proces w warstwie stacjonarnej, ruchomej, fluidyzującej, realizowany z przeponowym lub bezprzeponowym doprowadzaniem ciepła z gazami inertnymi lub reagującymi itp.).
EN
A terminology used by specialists to describe unit processes which take place during a thermal decomposition of organic substances is often free and improper. In the article it was tried to set in order the Polish terminology concerning a thermal waste utilisation and describing phenomena connected with that process.
PL
Osad z oczyszczalni ścieków jest zazwyczaj cennym surowcem, zawierającym znaczne ilości masy organicznejoraz substancji nawozowych, jak azot, fosfor i potas. W artykule opisano nowy kierunek w zagospodarowaniu osadów ściekowych jakim jest suszenie.
PL
Autor prezentuje przedstawiony na IV Ogólnopolskim Zjeździe Ekologicznym w Poznaniu pakiet ustaw porządkujący polski system prawa o ochronie i kształtowaniu środowiska.
PL
Autor prezentuje ,na podstawie składowiska koncentratu ołowionośnego w Hucie Miedzi Legnica, rozwiązania budowlane.
PL
Opisano wydane przez UE zarządzenie COM 105.
PL
Zagandienia dotyczące ochrony środowiska mają aktualnie coraz bardziej znaczący wpływ na funkcjonowanie różnych przedsiębiorstw. W artykule podano sposoby minimalizacji odpadów zagrażających środowisku w cynkowni.
PL
Rozmowa z Mirą Stanisławską-Meysztowicz, założycielką Fundacji 'Nasza Ziemia', organizatorka akcji 'Sprzatanie Świata w Polsce'.
PL
Autor prezentuje przykłady zastosowania komputeró w procesie recyklingu samochodów.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych odpadów przemysłowych pod kątem możliwości ich wykorzystania w podsadzce hydraulicznej. Na bazie przeprowadzonych badań pokazano wpływ udziału odpadów w mieszaninie podsadzkowej na wyniki poszczególnych parametrów normowych.
EN
The paper presents the results of the research conducted on selected industrial waste materials in order to establish the potential for their utilization in hydraulic fill. The influence which waste materials present in fill composition exert on the values of the fill's standard parameters is shown based on the results of the study.
18
Content available remote Wpływ selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na ich skład morfologiczny
63%
PL
Selektywna zbiórka odpadów stanowi nieodzowny element gospodarki odpadami. Najczęściej polega ona na wyodrębnieniu z masy odpadów surowców wtórnych. Są to papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne - rzadziej natomiast tekstylia. Celowość prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów nie zawsze potwierdzona jest korzyściami ekonomicznymi, natomiast w trakcie jej realizacji, szczególnie w dzielnicach wielorodzinnych widoczna jest zmiana składu morfologicznego odpadów w stosunku do terenu nie objętego takimi działaniami. W pracy przedstawiono zmiany składu morfologicznego odpadów w trakcie trwania selektywnej zbiórki odpadów w dzielnicy Słoneczny Stok w Białymstoku.
EN
Selective municipal wastes collection is a necessary element of wastes treatment process. Usually its concentrating on isolating secondary materials: paper, glass, PCV, more rarely textiles. Sometimes selective collection is not purposeful from economic point of view but we can observe some changes in morphology of wastes in big housing estates compare with areas without it. The paper presents changes in wastes morphology during selective collection in one of the biggest estate in Bialystok.
PL
"Energetyka" sp. z o.o. powstała 1 stycznia 1996 r. w wyniku restrukturyzacji KGHM Polska Miedź S.A., poprzez wydzielenie z O/ZG Lubin oraz O/ZG Polkowice-Sieroszowice dwóch elektrociepłowni. W ciągu kolejnych lat funkcjonowania spółka powiększała obszar swojego działania, włączające we własne struktury kolejne zakłady oraz części zakładów związanych z profilem działalności: 1997 - magistralne sieci ciepłowniczych od O/ZG "Polkowice-Sieroszowice"; 1998 - wewnętrzne sieci ciepłowniczych od O/ZG "Lubin" i O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" oraz majątek Wydziału Usług Technicznych "Lena" (Ciepłownia w Wilkowie); 1999 - wewnętrzne sieci ciepłowniczych od O/ZG "Rudna"; 2000 - majątek wydziału PEW AOUAKONRAD związanego z gospodarką wodno-ściekową Oddziałów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.; 2001 - zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z ujęciem wody w Iwinach od PEW AQUAKONRAD S.A.; 2004 - Elektrociepłownię HM "Głogów" i Elektrociepłownię HM "Legnica"; 2005 - Oddział KGHM Polska Miedź S.A. - Zakład Gospodarki Wodą [1]. Dzisiaj spółka jest przedsiębiorstwem multienergetycznym, a jednym z jej podstawowych obszarów działalności jest gospodarka wodno-ściekowa.
PL
Omówiono stosowane obecnie metody termicznego unieszkodliwiania odpadów. Podjęto próbę porównania najnowszych generacji tych technologii - quasi-pirolityczne z rozwiązaniami konwencjonalnymi w zakresie sprawności termicznej, energetycznych potrzeb własnych, dotrzymywania wymogów ochrony środowiska. Dla instalacji quasi-pirolitycznych brak doświadczeń eksploatacyjnych w skali przemysłowej powoduje, że rzeczywista ocena walorów tych technologii nastąpi dopiero po przeprowadzeniu tych doświadczeń (2000-2001 r.).
EN
It has been described at present of appled methods of termal wastes neutralization. Comparsion test of the latest generations this technologies - quasi-pirolitical - with conventional solutions in the range of thermal efficiency, energetical own needs, and keep of requirement environment protection have been undertaked. Absence of exploatation experiments in industrial scale for quasi-pirolitical plants causing, that real estimate of quality this technologies will be following only after perform this experiments (2000-2001 yr.).
first rewind previous Strona / 105 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.