Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody membranowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Mass transport in membrane processes
100%
PL
Aby ograniczyć negatywny wpływ procesów chemicznych na środowisko naturalne, trzeba przede wszystkim zminimalizować ilość reagentów. Stosować ich tylko tyle, ile jest konieczne do zapewnienia optymalnego i zgodnego z wymaganiami jakościowymi procesu uzdatniania [13]. Równocześnie dąży się do redukcji zużycia wody w procesach produkcyjnych i do zmniejszenia ilości wprowadzanych do wody zanieczyszczeń. To w rezultacie pozwala na ograniczenie kosztów uzdatniania zanieczyszczonej wody [1] [9].
PL
Procesy przygotowania gazu do transportu w kopalniach gazu ziemnego wymagają szeregu instalacji, które dostosowują skład gazu do wymagań norm transportowych. Obecnie z surowego gazu ziemnego usuwana jest część jego składników przy pomocy klasycznych, energochłonnych procesów separacji. Metody membranowe mogą w niektórych przypadkach być alternatywnym lub uzupełniającym procesem wzbogacania gazu ziemnego. W niniejszej pracy przedstawiono możliwe zastosowania rozdzielania gazów na membranach oraz wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych na wybranym module membranowym.
EN
The processes of preparing the gas for transportation in natural gas mines require a series of installations that adjust gas composition to the requirements of the gas transportation standards. Currently, some components of the raw natural gas are removed by the classical energy-intensive separation processes. In some cases, membrane techniques may be an alternative or complementary natural gas enrichment process. This paper presents some possible applications of membrane gas separation and the results of laboratory tests on the selected membrane module.
PL
Uzdatnianie wody dla potrzeb energetyki i ciepłownictwa zależy od wymagań, jakie są jej stawiane. Najwyższą jakość powinny posiadać wody dla obiegów wodno-parowych bloków energetycznych, które zasilane muszą być wodą całkowicie zdemineralizowaną. Proces uzdatniania składa się zawsze z tzw. przygotowania wstępnego, a następnie z procesów zmiękczania lub demineralizacji. Demineralizacja wody może być realizowana za pomocą wymienników jonowych lub metodami membranowymi - odwróconej osmozy i elektrodejonizacji. Obiegom chłodniczym stawiane są zawsze łagodniejsze wymagania. Woda jest tu pozbawiona przede wszystkim zanieczyszczeń organicznych oraz w przypadku dużych twardości częściowo zdekarbonizowana.
EN
Water conditioning meant for power and heat engineering needs depends on demands that are put forward water. The highest quality should characterize waters used in water and steam cycles of power units that shall be supplied by completely demineralized water. Water conditioning process consists always of initial preparation and next softening and demineralization processes. Water demineralization may be realized by means of ionic exchangers or membrane methods - reverse osmosis and electro-deionization. Towards refrigeration cycles there are some gentler demands put forward. Water doesn't contain any organic fouling and as for high hardness - partially decarbonized.
6
Content available remote Pervaporation and vapor permeation - separation through nonporous membranes
51%
EN
This work reviews pervaporation and vapor permeation - membrane separation techniques used to separate liquid mixtures and/or gas/vapors mixtures. Performance parameters of membranes and the modules arrangements are described. The paper discusses theories applied for theoretical description of pervaporation and vapor permeation processes. Examples of the practical applications of pervaporation and vapor permeation are also outlined.
PL
W artykule opisano przykłady instalacji z wykorzystaniem ciśnieniowych technik membranowych do oczyszczania ścieków przemysłowych i odcieków z wysypisk komunalnych.
EN
In this paper some examples of installations using pressure-driven membrane techniques for industrial wastewater and landfill leachate treatment are described.
EN
The characteristic of organic substances in municipal landfill leachate was presented and the influence of landfill age on organics concentrations was discussed. The occurrence of hazardous compounds like BTEX, polyaromatic hydrocarbons (PAH) and chlorinated compounds were analyzed. Moreover, the most popular physico-chemical methods treatment was reviewed. A particular focus was given to coagulation/flocculation, adsorption, advanced oxidation. processes and membrane processes.
PL
Przedstawiono charakterystykę zanieczyszczeń organicznych występujących w odciekach pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych z uwzględnieniem związków uznawanych za niebezpieczne, w tym BTEX, WWA (PAH) i związków chloroorganicznych. Omówiono zależność pomiędzy wiekiem składowiska a rodzajem i stężeniem zanieczyszczeń organicznych występujących w odciekach. Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk ustabilizowanych z zastosowaniem najczęściej wykorzystywanych metod fizykochemicznych, tj. koagulacji/flokulacji, adsorpcji, pogłębionego utleniania oraz metod membranowych.
EN
The paper presents the characteristics of phenols occurring in natural waters. Sources of those impurities in natural waters, i.e. household and industrial wastewaters as well as municipal landfills and damps, are presented. Contents of phenols in selected waters. Acceptable concentrations of phenols in surface waters taken in for drinking purposes are juxtaposed, in purity classes of surface and ground waters, as well as in water intended for use for human consumption. A review of individual processes and methods of removing phenols from aqueous solutions in included. Such process as extraction, chemical oxidation, sorption, ion exchange and membrane processes, appeared effective. Biochemical processes deserve a special attention. The array of water conditioning processes to be mployed for phenols polluted waters shall in each case be determined with previous detailed and thorough technological studies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.