Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 252

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
100%
PL
Rozwój odnawialnych źródeł energii w coraz większym stopniu wpływa na kształt zarówno polityk energetycznych, jak i budowę systemu elektroenergetycznego państw członkowskich UE. Jest to spowodowane przede wszystkim faktem, iż kolejne przepisy prawne tworzone w Unii Europejskiej coraz mocniej promują tzw. czyste źródła energii. Polityka klimatyczna UE, idąca w kierunku „niskoemisyjności”lub nawet „zeroemisyjności” wymusza konieczność daleko idącej przebudowy polskiego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, która nie do końca była przewidziana w momencie podpisywania traktatu akcesyjnego.
2
Content available Gazowa niezależność już w 2018 r.?
100%
PL
W marcu 2011 r. polski gazowy operator przesyłowy, czyli Spółka GAZ - SYSYTEM podpisała z konsorcjum banków (ING, Nordea, Pekao SA, Millennium i BRE Bank) umowę na wykup obligacji o wartości 1,7 mld zł. Był to pierwszy krok do uruchomienia planów szybkiego rozwoju linii przesyłowych pozwalających na import gazu z wielu kierunków. Całość inwestycji pochłonie 8 mld1 zł, a reszta funduszy będzie pochodzić ze środków własnych GAZ - SYSYEMu (3,6 mld zł), dofinansowania unijnego (1,7 mld zł) oraz pożyczek z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
3
Content available Energetyka gazowa a polityka klimatyczna
100%
PL
Gaz ziemny występuje jako składnik towarzyszący ropie naftowej lub niezależnie od niej w okolicach, w okolicach, w których nie stwierdza się występowania ropy. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje gazu ziemnego, które ze względu na skład chemiczny dzieli się na tak zwany gaz suchy, zawierający łącznie 95% metanu i etanu oraz gaz mokry, w którym obok metanu i etanu znajdują się także cięższe węglowodory z tego szeregu chemicznego w ilościach dochodzących do 30%.
EN
According to discourse analysis of classicist writings, the reception of Ciceronian concept of 'societas civilis' at that time should be understood as 'civilized association', a political body aimed at resolving conflicts among aristocracy, including king as primus inter pares. State of association or civility was confronted with wild and barbaric state of nature, whose discomfort and dangers moved people towards establishing political i.e. 'public body', as their understanding of concept of res publica should be understood. New concepts were applied as conceptualizations of new political situation of aristocracy within absolutist states. This semantic application stems from troublesome times of Thirty Years War and simultaneous Civil War in England and Fronde in France – the last aristocratic revolutions against territorially consolidating classicist state.
PL
Polska elektroenergetyka, podobnie jak firmy energetyczne w innych krajach Unii Europejskiej, przechodzi w ostatnich latach szereg zmian. Zmiany te są związane zarówno z nowymi wymaganiami prawnymi, politycznymi, jak również z działaniami czysto biznesowymi. Unia Europejska dąży do stworzenia jednolitego, zliberalizowanego rynku wspólnotowego. Zagadnienie to dotyczy również rynku energii elektrycznej, na którym funkcjonują przedsiębiorstwa wytwórcze, operatorzy systemowi oraz sprzedawcy energii.
PL
Kilka miesięcy ciężkiej pracy zespołu ekspertów i udało się (w końcu) przyjąć zasady wynagradzania kapitału zaangażowanego w działalność sieciową. Podczas rozmów ze współpracownikami, którzy byli uczestnikami zespołu, często zwracałem uwagę, że walczymy o coś szczególnie istotnego dla właściciela, mianowicie o zwrot z zaangażowanego kapitału w działalność gospodarczą. Decydując się na ten biznes, inwestor oczekuje zwrotu zainwestowanego kapitału na zasadach, które pozwolą mu porównać opłacalność biznesu energetycznego z innymi.
EN
The non-governmental organizations are not independent agents of social change, as theories of social movements are usually trying to make us think. Sudden spread of NGOs at the end of XX century can be explained rather by restructurization of the welfare state and further globalization of that process. Private philanthropy is not so important to functioning of NGOs while most of financial and political support within global third sector comes from governments of affluent OECD countries. The most important function of the non-governmental system is redistribution and allocation of economic and social resources aimed at management of the social and geographical spheres of social risk, influencing peace and order through maintaining a sense of safety, as in classic welfare systems. Only the mode of operation of that system is different, owing more to free market flexibility as the effect of constant competition for available resources, i.e. grants and funds. Third sector is thus not a sphere between market and state but rather a hybrid of both. The expansion of NGO-system is the effect of political project defined in the so-called theory of communitarianism, i.e. growth and strengthening of civil society. This project gives alternative to projects of liberalism and socialism as synthesis of both. We are witnessing a growth of flexible network of institutions fulfilling a role of managing a social reality. Non-governmental administration does not work towards integration of social conflicts and coherence of apparatus to repress them as in cases of modern national administrations. Rather, its purpose is to control differences. It is not aimed towards social integration, treating all equally, but rather towards differentiation and dissemination, treating each one differently. Summing up, the author proposes to conceptualize NGOs as interdependent administrative units, elements of global non-governmental administrative system, on which institutionally is reliant a post-national apparatus of global governance.
PL
Omówiono doświadczenia powstałe w wyniku wprowadzenia w dwóch grupach odbiorców sieci SN ENEA Operator zdalnego systemu odczytu liczników energii elektrycznej zrealizowanego w technologii PLC.
EN
Discussed is the experience gained from introducing the remote meter reading system, realized in PLC technology, into two groups of customers supplied with electricity by MV network belonging to ENEA Operator.
PL
Bez Geograficznego Systemu Informacji (GIS) trudno sobie dzisiaj wyobrazić funkcjonowanie firm energetycznych, a szczególnie operatora sieci. GIS pozwala na stałe monitorowanie linii, na przewidywanie jej obciążeń oraz dostarcza pełnej informacji o gruntach i wielu innych, o czym piszemy w artykule.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.