Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2345

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 118 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  promocja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 118 next fast forward last
PL
Termin "promocja" w działaniach realizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma znaczenie szczególne. Działania promocyjno-informacyjne resortu rolnictwa mają istotny wpływ na rozwój gospodarki żywnościowej w Polsce, wpływają na poszerzenie wiedzy konsumentów o polskich produktach, których smak, jakość są cenione na świecie. Wykorzystywane narzędzia promocji służą dotarciu do najliczniejszych grup odbiorców produktów żywnościowych. Przeprowadzone działania promocyjne mogą być szansą dla produktów na uzyskanie nowych kanałów dystrybucji. Produkty regionalne i tradycyjne były skazane na rynek lokalny lub regionalny. Większa rozpoznawalność wśród klientów, na skutek oznakowań umieszczonych na opakowaniach, może przyczynić się do uzyskania dostępu do rynków unijnych i spoza UE. W nowych kanałach może być stosowany system pull polegający na zgłaszaniu zapotrzebowania przez klientów i dystrybutorów.
EN
The word promotion in the activity realized by The Administration of Agriculture and Rural Development has a special meaning. The promotional – informational activity of the agriculture department has important influence on comestible economy development in Poland, they have influence on consumers knowledge development about polish products, which taste is very valuable in the world. The promotional tools are used to arrive to various groups of comestible consumers. The promotional activity can be a chance for products to poses new distribution channels. Regional and traditional products were sentenced for local or regional market. Higher acknowledgment among customers, because of package labeling, can be useful to get access to European Union markets and beyond. Within the new channels, the new "pull" system can be used, the system related to notifying the needs by customers and distributors.
PL
Zachęcając klientów do kupna swoich produktów, producenci prześcigają się w tworzeniu różnego rodzaju promocji, które mają spowodować zwiększenie zainteresowania ich produktami, a tym samym przełożyć się na ich sprzedaż. Promocje produktowe stały się obecnie tak powszechne, że mamy z nimi do czynienia nie tylko przy okazji świąt, czy innych ważnych okoliczności, ale towarzyszą nam w codziennych zakupach.
PL
By dana oferta została wybrana przez klienta spośród innych, podmioty rynkowe (w tym touroperatorzy) muszą stosować nowoczesne narzędzia wspomagające jego promocję. Do takich narzędzi można zaliczyć „rzeczywistość wirtualną”, którą definiuje się jako obraz sztucznej rzeczywistości utworzonej przy wykorzystaniu technologii informatycznych, polegającej na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni lub zdarzeń, która może reprezentować zarówno elementy świata realnego, jak i zupełnie fikcyjnego. Głównym celem artykułu jest uporządkowanie teoretycznych aspektów dotyczących „rzeczywistości wirtualnej” oraz próba zaimplementowania jej możliwości do promocji oferty touroperatorów. Ponadto zidentyfikowano zalety i wady związane z potencjalnym użyciem tego narzędzia.
EN
The main goal of this article is to present business promotional activities conducted by the local government of Tarnobrzeg town for stimulating internal and external investors to initiate and develop business undertakings in the municipality. The situation in Tarnobrzeg is far from satisfactory because there is no enough diversity and frequency in applying the promotional instruments. Furthermore, limited financial funds don’t allow this sort of activity to be sufficiently developed by the local government. A promotional strategy of the town is a chance here to enhance business promotional activities.
PL
Już po raz piąty prawie 200 przedstawicieli samorządów miejskich spotkało się na Kongresie Miast Polskich. Tematem wiodącym obrad, które odbyły się w dniach 25 i 26 września br., tym razem w Szczecinie, była szeroko rozumiana atrakcyjność miast.
12
80%
PL
Celem artykułu jest przedstawienie oraz ocena rozwiązań księgowych i podatkowych w zakresie kosztów promocji. Część z tych kosztów, szczególnie koszty reklamy czy sponsoringu, w sensie ekonomicznym stanowią inwestycję. W krótkim okresie promocja prawdopodobnie przyczyni się do wzrostu przychodów ze sprzedaży, a w długim okresie kreuje wartość marki. Obecnie obowiązujące przepisy zabraniają aktywowania kosztów promocji, nakazując ich ujmowanie w wyniku finansowym. Artykuł porządkuje terminologię dotyczącą promocji, co ukierunkowuje dyskusję dotyczącą ujęcia kosztów promocji w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym. W końcowej części artykułu przedstawiono podatkowe konsekwencje kosztów promocji, skupiając się na kosztach reprezentacji.
PL
W ostatniej dekadzie, pomijając oczywiście wszystkie niespodzianki związane z epidemią COVID-19, nastapił znaczny rozwój edukacji ekologicznej prowadzonej przez społecznie odpowiedzialne przedsiebiorstwa wodociągowe. Obserwowany w ostatnich latach wzrost społecznej świadomości ekologicznej oraz ogólnoświatowy ekotrend, budują w nas coraz mocniejsze przekonanie, że aspekt edukacyjny naszej działalności ma bardzo duże znaczenie.
PL
Promocja to kompleks środków, za pomocą których producent komunikuje się z rynkiem. Rola opakowań w promocji jest bardzo ważna zarówno w fazie przedtransakcyjnej, jak też transakcyjnej i potransakcyjnej. Opakowanie należy traktować jako: środek reklamy, narzędzie sprzedaży i ważny element w procesie tworzenia image firmy (public relations).
EN
Promotion comprises the set of means seving the producer to communicate with the market. Packaging plays an important role in promotion both in the pre-transaction and transaction and also post-transaction stages. Packaging should be treated as a publicity medium, a sales tool and an important element in the creation of the company's image (public relations).
18
Content available remote Witryna intrnetowa uczelni jako świadomy instrument public relations
80%
EN
Communication by Internet is a new manner to fetch up to the clients across picture, graphics, text and sounds. Public schools like business sector have to take care of their image. The public schools to achieve this target should use the Internet: mainly Internet sites. This article presents the state of the Public Relations (PR) of higher public schools in Poland in light of direct audits (III-XII 2005). The author shows on Internet Public Relations as a tool for the management's communications of higher public schools and the Internet as very important tool in global PR-strategy. The systematic of audits the Internet PR in Polish higher public schools author explored across the own audits in areas: internal and external PR, crisis management, media relations, usability and efectivity Internet Public Relations. In the article shows the problem of creating a university image through Internet Public Relations as means of distancing a competitor on dynamically developing educational market.
PL
Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce..., czyli jakieś 15-20 lat temu w Polsce, dziennikarz był dziennikarzem, rzecznik rzecznikiem, PR-owiec PR-owcem, polityk politykiem, a czytelnik czytelnikiem. Dziś wszystko sie pomieszało. Dziennikarze stali się politykami, rzecznicy PR-owcami, a czytelnicy dziennikarzami. Jak więc zrobić dobry PR wodociągów w dobie postprawdy i fake newsów, w dodatku w warunkach pandemii? Nie mam na to jednej recepty, za to kilka rad praktycznych.
PL
Podstawą procesów zachodzących na rynku żywności, podobnie jak na rynku w ogóle, jest konkurencja. Wymagania higieniczne, zdrowotne w produkcji i obrocie żywnością to znane powszechnie bariery, warunkujące wejście na rynek żywności. Bariery ograniczające przedsiębiorstwom dostęp do rynku ograniczają konkurencję. Im mniej konkurencji, tym rynek bardziej traci swoje cechy.
first rewind previous Strona / 118 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.