Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  play of architecture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Architectural imagination – play with form and space
100%
EN
Architecture as an artform is an expression of countless emotions, perceptions and feelings. It creates an image of a real form and space, which we, the recipients may not only admire, but also use. Through exposing the effects of play with shape, light, colour and detail, architecture draws on the achievements of new technologies that offer increasing opportunities to create architectural shape, taking diverse forms adapted to the prevailing trends and tendencies. More and more visibly, architecture is turning towards nature, using principles of sustainable design and eco-technology; it surrenders to the elements of nature exhibited particularly clearly already in the Secession – the period in which floral motifs dominated both architectural details and painting, sculpture, and ceramics. Art Nouveau generated a new look at the ornamentation of architecture – its detail. Both in the past, as well as today, it is perceived as a distinct work of art – the effect of play with organic shapes, light and colour deciding on their craftsmanship and value. Apart from the detail, the play in architecture is also facilitated by colour, sound and light, as well as interactive forms co-operating with the user.
PL
Architektura jako rodzaj sztuki jest wyrazem niezliczonych emocji, wyobrażeń i uczuć. Tworzy obraz realnej formy i przestrzeni, którą my odbiorcy możemy nie tylko podziwiać, ale również użytkować. Architektura eksponując efekty gry kształtem, światłem, kolorem i detalem czerpie z osiągnięć nowych technologii, które stwarzają coraz większe możliwości w zakresie kształtowania formy architektonicznej przybierającej różnorodną postać dostosowaną do panujących trendów i tendencji. Coraz wyraźniej architektura zwraca się ku naturze, wykorzystując zasady projektowania zrównoważonego i ecotechnologii; podporządkowuje się elementom przyrodniczym eksponowanym szczególnie wyraźnie już w secesji – w okresie, w którym motywy roślinne dominowały zarówno w detalu architektonicznym jak i malarstwie, rzeźbie, czy też ceramice. Secesja wygenerowała nowe spojrzenie na zdobnictwo architektury – jej detal. Zarówno w przeszłości jak i dziś jest on postrzegany jako odrębne dzieło sztuki – efekt zabawy organicznymi kształtami, światłem i kolorem decydującym o jego kunszcie i wartości. Poza detalem inicjatorem gry w architekturze jest kolor, dźwięk i światło, a także interaktywność form współpracujących z użytkownikiem.
2
100%
EN
While shaping things, architects frequently seek pretexts in the world of art, to justify the originality of the accepted solutions. Such pretexts are also spatial games and play with the form of the object devised by architects. They are based on rules and guidelines, which have a direct impact on the idea, composition or implementation plan of the designed facility. Architectural games and play are also repeatedly used in the process of educating future architects.
PL
Nadając rzeczom kształt, architekci niejednokrotnie poszukują w świecie sztuki pretekstów, aby uzasadnić oryginalność przyjętych rozwiązań. Takimi pretekstami stają się również wymyślane przez architektów przestrzenne gry i zabawy z formą obiektu. Ich podstawą są reguły i wytyczne, mające bezpośredni wpływ na ideę, kompozycję czy zamysł realizacyjny projektowanego obiektu. Niejednokrotnie architektoniczne gry i zabawy znajdują także zastosowanie w procesie kształcenia przyszłych architektów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.