Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Syringa vulgaris
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
A new cultivar of lilac (Syringa vulgaris) selected in the Kórnik Arboretum, Poland, is described. It is very easy to recognize by its pink peculiar flowers, whose petals are strongly tucked down. The shrub is healthy and blooms profusely every year.
EN
The influence of sucrose (5, 10, 20, 30 g l-1), nitrogen salts - KNO3, NH4NO3 (25%, 50%, 100% in relation to the MS medium) and temperature (15 °C, 20 °C) on the growth of the main shoot and the activation and development of axillary buds in Syringa vulgaris in vitro was investigated. Different ratios of sucrose/nitrogen salts in the MS medium had a limited effect on the length of the main shoot of lilac plantlets. Also, the concentration of sucrose and nitrogen salts in the medium did not signifi­cantly affect the formation of nodes on the main or axillary shoots. The outgrowth of axillary shoots depended on the sucrose and nitrogen salts concentrations and tem­perature. Among the various sucrose/nitrogen salts relations, the highest number of axillary shoots (4.2) was found in the plantlets growing at a temperature of 20 °C, on a medium with a low level of sucrose (5 g l-1) and 100% strength of KNO3 and NH4NO3. Increased levels of sucrose in the medium significantly reduced the devel­opment of axillary buds in lilac plantlets growing at either temperature. By contrast, high levels of sucrose increased the fresh weight of lilac shoots. Different levels of nitrogen salts in the medium containing the same level of sucrose had no significant effect on the fresh weight of lilac shoots. On the other hand, at all levels of sucrose, the increased strength of nitrogen salts in the culture medium significantly enhanced the emergence and growth of axillary shoots. Increased strength of nitrogen salts in the medium appeared to counteract, at least partially, the inhibitory effect of a high sucrose level on the growth of axillary buds in Syringa vulgaris. There was clearly an interaction between the levels of sucrose and nitrogen salts such that a medium with a low sucrose to nitrogen ratio promoted axillary branching, whereas a medium with a high sucrose to nitrogen ratio inhibited the growth of axillary shoots. The different ratios of sucrose/nitrogen salts in the MS medium and the temperature affected the morphology of lilac plantlets. Increased supply of sucrose strongly stimulated leafsurface area, but the levels of nitrogen salts had a limited effect on leaf size. The plant- lets cultured at a temperature of 15 °C had bigger leaves than the plantlets at 20 °C. Low-sucrose treatments, irrespective of the level of nitrogen salts, induced a compact and branched habit of shoots and inhibited root formation. Increasing sucrose content in the medium resulted in a spontaneous formation of roots on the plantlets cultured in the presence of low levels of nitrogen salts.
PL
Celem badań było określenie wpływu różnego poziomu sacharozy (5, 10, 20, 30 g l-1) i soli azotowych KNO3, NH4NO3 (25%, 50%, 100% według pożywki MS) oraz temperatury (15 °C, 20 °C) na wzrost pędu głównego i rozwój pędów bocznych Syringa vulgaris in vitro. Zróżnicowany poziom sacharozy i soli azotowych w pożywce nie miał istotnego wpływu na wzrost wydłużeniowy pędu głównego lilaka oraz na powstawanie węzłów na pędzie głównym i pędach bocznych. Aktywacja pąków kątowych i wzrost pędów bocznych na pożywce MS zawierającej niskie stęże­nie 2iP 0,5 mg l-1 zależała od stężenia sacharozy i soli azotowych oraz temperatury. Spośród różnych stosowanych proporcji sacharozy/soli azotowych, najwięcej pędów bocznych (4,2) stwierdzono u roślin rosnących w temperaturze 20 °C na pożywce zawierającej najniższy poziom sacharozy - 5 g l-1 i 100% stężenie KNO3 i NH4NO3. Wzrost stężenia sacharozy w pożywce istotnie hamował aktywację i wzrost pędów bocznych u kultur rosnących w obydwu temperaturach. Z drugiej strony, wysoki poziom sacharozy w pożywce stymulował wzrost świeżej masy pędów. Kultury pędów rosnące w obecności 30 g l-1 sacharozy produkowały większą ilość świeżej masy w temperaturze 20 °C niż w 15 °C. Różne stężenia soli azotowych, przy tym samym poziomie sacharozy w pożywce, nie wpływały istotnie na wzrost świeżej masy pędów, natomiast wzrost stężenia soli azotowych, przy wszystkich badanych poziomach sacharozy, istotnie zwiększał aktywację pąków kątowych i rozwój pędów bocznych. Zwiększenie poziomu soli azotowych w pożywce częściowo przeciwdzia­łało hamującemu wpływowi sacharozy i stymulowało aktywność pąków kątowych oraz wzrost pędów bocznych lilaka. Obserwowano interakcje pomiędzy stosunkiem sacharozy/soli azotowych w pożywce a aktywacją pąków kątowych. Niska relacja sacharozy do soli azotowych stymulowała aktywację pąków i krzewienie pędów, natomiast wysoki stosunek sacharozy/soli azotowych hamował powstawanie pędów bocznych. Zróżnicowany poziom sacharozy i soli azotowych w pożywce oraz temperatura wpływały na morfologię pędów lilaka. Wzrost stężenia sacharozy w pożywce silnie stymulował wzrost powierzchni blaszki liściowej, natomiast wpływ poziomu soli azotowych był bardzo słaby. Pędy rosnące w temperaturze 15 °C charakteryzowały się większymi blaszkami liściowymi w porównaniu z pędami rosnącymi w 20 °C. Niskie stężania sacharozy, niezależnie od zawartości soli azotowych w pożywce, powodowa­ły zwarty i silnie rozgałęziony pokrój pędów, natomiast wysokie stężenia sacharozy sprzyjały spontanicznemu powstawaniu korzeni w obecności niskiego poziomu azotu.
EN
Phytophthora citrophthora was isolated from grafted lilac (Syringa vulgaris). Showing browning of leaf blade edge and necrosis spreading on all leaves. On the stem bases, beginning from the grafted place, necrosis had even spread 20 cm upward, whereas root stock shoots and roots were healthy. Using rhododendron leaves as the bait, Phytophthora citrophthora was isolated from soil where growing plants showed stem base rot symptoms. Isolates of Phytophthora which were from the stem base, shoot tip of lilac, and soil, colonized leaves, stem parts and roots of lilac. Necroses spread about twice faster on leaf blades than on stem parts. Three isolates of Phytophthora colonized also Forsythia intermedia and Ligustrum vulgare.
PL
Źółknięcie i brązowienie liści oraz zgniliznę podstawy pędu okulizowanych lilaków (Syringa vulgaris), nawet do 20 cm od miejsca uszlachetnienia, stwierdzono w szkółce polowej w południowo-wschodniej Polsce. Z porażonej podstawy pędów oraz z gleby pobranej spod porażonych roślin, izolowano głównie Phytophthora citrophthora. Izolaty tego gatunku z porażonej podstawy pędu, wierzchołka oraz gleby kolonizowały liście i części łodyg odmiany szlachetnej oraz podkładki. Zgnilizna rozwijała się około 2-krotnie szybciej na blaszkach liściowych aniżeli na częściach łodyg. Badane izolaty kolonizowały również tkanki Forsythia intermedia i Ligustrum vulgare, natomiast zgnilizna rozwijała się bardzo wolno na Philadelphus coronarius.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.