Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewozy międzyregionalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ukształtowana w wyniku wieloletnich doświadczeń struktura oferty przewozowej PKP wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek przewozów pasażerskich, którego wyrazem są: - pożądane relacje przewozu między stacjami na sieci kolejowej oraz wielkość popytu na takie przejazdy (tzw. strugi relacyjne podróżnych) - preferowany czas przejazdu, kalkulowany w odniesieniu do potencjalnych, alternatywnych środków transportu - wysokość opłaty za przejazd oceniana wprost oraz w odniesieniu do innych przewoźników - możliwości zapewnienia przejazdu bezpośredniego lub z minimalną liczbą przesiadek - rozkład zapotrzebowania w czasie, przekładający się na terminy kursowania pociągów.
EN
The offer of Polish State Railways is directed to four segments of market and concerning transport: intercity, interregio, agglomeralionaly and regional. In this offer discribe all products (trains) courses now and foresee to introduce in this. The possibility of financing were discuss. Within a framework of agreement of Polish State Railways with goverment and regional authority.
PL
Przedstawiony w artykule "Wyniki badań potoków pasażerów korzystających z przejazdów w pociągach regionalnych na terenie wojewódźtwa łódzkiego" [5] stan kolei w regionie łódzkim nie napawa optymizmem, co do perspektyw ich rozwoju. Od kilkunastu lat mamy do czynienia ze stopniowym, ale szybkim upadkiem ich znaczenia. Sytuacja w regionie łódzkim nie różni się zasadniczo od innych regionów Polski. Jest to efekt zaniechań w polityce transportowej państwa, na co zwracała niejednokrotnie uwagę Komisja Europejska. Dalsze utrzymywanie obecnego stanu grozi nawet likwidacją w wielu regionach kraju komunikacji kolejowej. Postępujące w Polsce prawne przekazywanie regionom kompetencji w zakresie organizacji pasażerskiego transportu kolejowego, zgodnie ze standardami unijnymi, nie idzie jednak w parze z przekazywaniem środków finansowych.
PL
Wejście Polski do Unii Europejskiej jest okazją do dokonania porównań stanu naszych polskich kolei z kolejami innych państw Unii. Polskie koleje należą do największych w Unii, przede wszystkim pod względem długości sieci, ale ich udział w wielkości przewozów jest już znacznie mniejszy i w ostatnich 10 latach zmniejsza się w tempie zagrażającym konkurencyjności naszej gospodarki. Kolej ciągle bowiem należy do najtańszych środków transportu.
4
88%
PL
Niemal jednocześnie pojawia się w kolejnych numerach TTS kilka artykułów, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą transportu szynowego w Łodzi i jej regionie. Do kwestii obsługi Łodzi w krajowej sieci połączeń szybkich odnosi się pośrednio interesujący artykuł Andrzeja Massela i Jana Raczyńskiego "Czy kolejowe przewozy międzyregionalne mają przyszłość w Polsce" (TTS 10/2003). W innym tekście Grzegorz Sapoń i Wiesław Starowicz przedstawiają upadek systemu przewozów reginalnych (Wyniki badań potoków pasażerskich korzystających z przejazdów w pociągach regionalnych na terenie województwa łódzkiego, TTS 11/2003), zaś Jan Raczyński przedstawia analizę możliwości rozwoju węzła, który w zakresie przewozów regionalnych i aglomeracyjnych może być oparty na lekkiej kolei regionalnej 'modelu Karlsruhe".
PL
Segment przewozów międzyregionalnych jest obsługiwany przez szeroką gamę pociągów o różnych prędkościach maksymalnych, zestawieniach wagonów i ich konstrukcji. Obsługują one połączenia między większymi ośrodkami regionalnymi na zasadach ograniczonej dostępności, czyli z postojami na wybranych stacjach. Długość relacji tych pociągów jest bardzo zróżnicowana, zasadniczo w granicach 100 do 500 km, a czas przejazdu od godziny do 10 godz. Oferta przewozowa w tym segmencie jest mocno zróżnicowana, począwszy od klasycznych pociągów o prędkościach poniżej 200 km/h do pociągów dużej prędkości, o prędkościach maksymalnych nawet do 350 km/h.
PL
Ostatnia dyskusja, jaka przetoczyła się w prasie na temat kryzysu regionalnych połączeń kolejowych w Polsce, przesłoniła skalę problemów, w jakich znajdują się także połączenia międzyregionalne. Wiara, że pozostawione same sobie wytrzymają konkurencję z transportem drogowym i lotniczym, a po prywatyzacji przyniosą duże zyski przyszłym właścicielom ma słabe oparcie w faktach. Przykładem są doświadczenia z innych krajów. Nawet w Stanach Zjednoczonych, ze znacznie bogatszym niż u nas społeczeństwem, plany przekształcenia jedynego i ostatniego już narodowego przewoźnika narodowego - Amtrak, realizującego przewozy InterCity, w dochodową firmę skończyły się fiaskiem i władze federalne pogodziły się z koniecznością jego dofinansowania po około 1 mld USD rocznie.
PL
Znaczenie transportu publicznego dla społeczeństwa. Rozwój pozamiejskich przewozów pasażerskich od pierwszych lat powojennych do połowy lat osiemdziesiątych. Głęboki, zapoczątkowany po 1985 r., trwający do dziś kryzys oraz jego przyczyny. Sytuacja w transporcie kolejowym w podziale na przewozy: aglomeracyjne, lokalne i międzyregionalne. Transport autobusowy: pogłębianie się trudności ekonomicznych przedsiębiorstw PKS, konkurencja prywatnych przewoźników na najbardziej intratnych liniach. Krajowy transport lotniczy w polskim systemie transportowym. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania determinujące rynek pozamiejskich przewozów pasażerskich.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.