Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1389

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek zywnosciowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
3
100%
EN
The paper aimed at analysis of changes taking place in the food market in Poland under the influence of transnational business corporations. Their physical and financial assets, and knowledge enable them to exert an increasing influence on other market participants, and to develop rapidly. However, due to the large number of transnational corporations (lower concentration) their impact on the Polish food market in the first decade of the twenty-first century proceeded somewhat differently than in other developed countries in Europe.
EN
W artykule przedstawiono podstawowe aspekty teoretyczne związane z markami handlowymi. Zwrócono uwagę na uwarunkowania ich powstania wynikające z rozwoju i procesów integracji wśród zagranicznych i krajowych sieci handlowych. Przedstawiono udziały marek własnych w poszczególnych krajach oraz w głównych rodzajach sklepów w Polsce. Przedstawino wyniki badań dotyczące wpływu marek handlowych na zachowania nabywców oraz opinie i skojarzenia konsumentów z tymi markami. Wyniki badań potwierdzają, że konsumenci kojarzą marki handlowe głównie z niską ceną i jednocześnie z niską jakością produktów. Należałoby zmienić te opinie, dając dowody, że produkty sprzedawane pod markami handlowymi nie ustępują jakością produktom opatrzonym marką producenta, a ich niższa cena wynika z braku kosztów na budowę i promocję silnej marki.
PL
In the article theoretical background for retailers' own brand issue Yas given. Antecedents of retailers' own brand development were discussed and market share of main brands in different countries and Yithin Polish stores were presented. Finally, results of the study on associations and opinions of consumers with retailers' own brands were presented. As the main result, it was indicated that consumers associate retailers' own brand with lower price but lower quality as Yell. To change those opinions more information to consumers should be delivered. First, that quality of retailer 's own brands do not differ from the products given the producers' own brand. Second, that the difference in price is a result of lower marketing and promotion costs.
13
88%
PL
Artykuł stanowi próbę systematyzacji teorii/hipotez opisujących źródła kryzysu na globalnym rynku żywnościowym w pierwszej dekadzie XXI wieku (global food crisis). W pracy skoncentrowano się na omówieniu wybranych hipotez ortodoksyjnych i heterodoksyjnych. Wstępna analiza wskazuje na korzyści wynikające ze wzbogacenia teorii głównego nurtu o alternatywne koncepcje powstania kryzysu żywnościowego.
EN
The theories of the global food crisis can be broken down into orthodox and heterodox. The former consists of demand and supply theories and the latter include financial and institutional concepts. The paper shows benefits of enriching the analysis with unorthodox concepts.
PL
Reklama stanowi powszechnie wykorzystywane narzędzie w promocji artykułów spożywczych. Celem artykułu jest ukazanie kolejnych etapów w procesie tworzenia kampanii reklamowej i zwrócenie uwagi na ważniejsze aspekty komunikacji na tym tynku. Wiodące znaczenie reklamy w strategii promocji artykułów spożywczych wymaga kreatywnego podejścia do budowania przekazów reklamowych oraz odpowiedniego doboru mediów. Przekazy reklamowe akcentują wpływ па zdrowie i naturalne pochodzenie produktów. Odwołują się też często do emocji i tradycji. Coraz większego znaczenia nabiera indywidualizacja form przekazu reklamowego oraz wykorzystanie niestandardowych mediów.
EN
Advertising is a pervasive tool applied in promotion of nutrition goods. The objectives of the paper are to show the sequence of stages in the process of creating an advertising campaign and to focus attention on important aspects of communication on this market. The major importance of advertising within promotion strategy of food products implies need for creative approach in building advertising messages and the appropriate selection of media. Commercial messages emphasize the impact on health and natural origins of the product. They often refer to emotions and tradition. Customization of advertising is growing in importance as well as the usage of non-standard media.
PL
W artykule zaprezentowano zarys teorii działalności innowacyjnej w sektorze żywnościowym oraz scharakteryzowano rodzaje innowacji. Jako dwa główne rodzaje innowacji wyróżniono innowacje produktowe i technologiczne. Opisano czynniki decydujące o powstawaniu innowacji produktowych oraz determinanty ich sukcesu. Szczególną uwagę poświęcono preferencjom konsumenta na rynku żywnościowym, które uznano za główne czynniki decydujące o powodzeniu innowacji. Odniesiono się też do zagadnień innowacyjności firm, w perspektywie ich wielkości i posiadanego kapitału, a także ryzyka w działalności innowacyjnej.
EN
The article presents innovation issue in area of food production. Product and technology innovation were given the most attention. Determinants of innovation activities of companies were described and factors of their success and failure were presented. Special attention was given to consumer preferences as major determinant of changes in the food sector.
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.