Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 509

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry techniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń podstawowych parametrów pracy rozdrabniarko-kruszarki MJH-2,5 DTG stosowanej do remontów dróg leśnych. Zastosowanie formuły przeznaczonej do określenia zapotrzebowania na moc ciągnika w zależności od prędkości jazdy i głębokości kruszenia pozwoliło na jej terenową weryfikację i określenie dopuszczalnych wartości prędkości jazdy ciągnika w zależności od głębokości kruszenia drogi. Przy typowych głębokościach kruszenia od 10 do 25 cm, obliczone siły na nożach wynosiły od 587 do 359 N, zaś maksymalne prędkości jazdy od 413 do 165 m/h.
EN
The paper contains calculations of technical parameters of a MJH-2,5 DTG crusher used in forest road conservation. The formula used for determining the power requirements, depending on the driving speed of the tractor and on the depth of crushing allowed to test it in field conditions and to determine the maximum driving speed values related to the crushing depth on the road. With typical crushing depths, varying from 10 to 25 cm, the calculated forces on the cutter tips varied from 587 to 359 N and the maximum driving speed values varied from 413 to 165 m/h.
PL
Kopalnia Węgla Brunatnego 'Bełchatów' jest przedsiębiorstwem wydobywającym węgiel brunatny głównie na potrzeby elektrowni. Przedmiotem eksploatacji jest złoże 'Bełchatów' o łącznych zasobach ca 2 mld Mg. Aktualnie wydobywany węgiel w środkowej części złoża, która ma zasoby bilansowe ca 1,0 mld Mg. W najbliższych latach planuje się rozpoczęcie robót związanych z wydobyciem węgla z pola 'Szczerców', którego zasoby wynoszą ca 750 mln Mg. Układ technologiczny w odkrywce 'Bełchatów' rozpoczął pracę w dniu 6 czerwca 1977 roku. Uruchomiono wówczas I KTZ, który składał się z: - koparki SchRs 4600 x 50, - pięciu przenośników taśmowych B-2250, - zwałowarki A2RsB-12500. Pełną zdolność wydobywczą osiągnęła odkrywka :'Bełchatów' w 1986 r.
EN
The Bełchatów Lignite Mine is an undertaking where lignite is won mostly to meet the requirements of the mine-mouth power plant. The Bełchatów Lignite Deposit with the total reserves of approximate 2 milliard Mg is exploited. Presently, the central portion of the lignite deposit with about 1.0. milliard Mg workable reserves is mined. In the next years, mining operations are to begin in the area of the Szerców Field where lignite reserves are estimated at 750 million Mg. The equipment at the Bełchatów open Pit started to be operated on the 6th of June 1977. The first ECS system was put into operation at that time and comprised: - 4600 x 50 BWEs of the SchRs type, - five B-2250 belt conveyors, - A2RsB-12500 stackers. Full production capacity was attained at the Bałchatów Open Pit in 1986.
PL
Instalacje hybrydowe to układy wykorzystujące kilka różnych źródeł ciepła. Zazwyczaj łączy się w nich nowoczesne technologie wytwarzania energii z metodami konwencjonalnymi. Odpowiednie połączenie wielu źródeł ciepła zapewniają m.in. zestawy hydrauliczne, które mogą zastąpić bardziej skomplikowane układy z armaturą.
PL
Przeanalizowano ofertę owijarek obejmującą 125 modeli zestawionych w tabeli. Maszyny do owijania bel walcowych stanowią 76% a uniwersalne 19%. Owijarki przeznaczone są do bel walcowych o średnicy od 80 do 180 cm, a prostopadłościennych o wymiarach poprzecznych od 70 do 125 cm i długości do 200 cm. Typowym rozwiązaniem stołu roboczego są rolki walcowe z pasami stanowiące 56% ogólnej liczby rozwiązań. Większość maszyn przystosowanych jest do owijania folią o szerokości 50 lub 75 cm. Najszerszą gamą produktów wyróżnia się firma Göweil, która oferuje 15 różnych typów owijarek.
EN
The analysis of offered wrappers (including 125 models given in table) was presented. The machinery for wrapping of cylindrical bales cover 76% of the offer, while 19 % there are universal solutions. The wrappers are designed for cylindrical bales with 80 - 180 cm diameter and rectangular bales with 70 - 125 cm (lateral sizes) and not longer than 200 cm. The typical solution concerning working table there are cylindrical rolls with belts (about 56 % of the considered solutions). Most of the machines are adapted for wrapping with plastic film width 50 cm or 75 cm. The most number of models is offered by Göweil company; the mentioned company offers 15 different type of wrappers.
PL
W artykule przedstawiono zadania i wymagania, jakim odpowiadać powinien przenośnik taśmowy przeznaczony do wysokowydajnych przodków węglowych kopalń podziemnych. Cele te zrealizowano poprzez zaprojektowanie nowoczesnego i wysokowydajnego przenośnika taśmowego, którego parametry techniczne i konstrukcyjne zaprezentowano w artykule. Przenośnik ten, wykonany w różnych konfiguracjach stanowi ofertę Fabryki Maszyn Górniczych Pioma S.A w Piotrkowie Trybunalskim.
EN
Tasks and requirements to be satisfied by a belt conveyor applicable for highly productive coal faces in underground mines have been presented in the paper. The development of a modern heavy-duty belt conveyor characterised by technical parameters and design as described in the paper has provided the required machine. The conveyor manufactured in different arrangements is offered by the Pioma Mining Machinery Factor, Joint Stock Company, situated in Piotrków Trybunalski.
PL
Winda (dźwig) w budynku ma do spełnienia kilka funkcji. Zainstalowanie jej powinno przede wszystkim ułatwić przemieszczanie się ludzi pomiędzy kondygnacjami. Dobór takich parametrów technicznych, jak: powierzchnia użytkowa kabiny, typ drzwi kabinowych i przystankowych, prędkość jazdy należy dostosować do charakteru użytkowego budynku oraz ilości osób przebywających na poszczególnych kondygnacjach. Czas oczekiwania na windę powinien być możliwie krótki i nie powinien być uciążliwy dla użytkowników budynku.
13
Content available remote Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniajace
100%
Izolacje
|
2019
|
tom R. 24, nr 9
98, 100, 102--103
PL
Przedmiotem artykułu są hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające. Zostały w nim omówione zasady doboru materiałów wodochronnych. Scharakteryzowano bezspoinowe materiały hydroizolacyjne, materiały mineralne oraz materiaty hybrydowe. Podsumowaniem artykutu jest omówienie najważniejszych parametrów technicznych materiałów izolacyjnych.
EN
The article discusses hybrid (reactive) sealing masses. It describes the rules of selection of water insulation materials. It characterises joint-free water insulation materials, mineral materials and hybrid materials. The summary of the article describes the most important technical parameters of insulation materials.
15
Content available Tendencje rozwojowe glowic scinkowych. Czesc III
100%
PL
Artykuł, ostatni w cyklu publikacji przedstawiających tendencje w rozwoju głowic ścinkowych produkowanych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, przedstawia porównanie wybranych parametrów technicznych głowic ścinkowych opisanych w poprzednich częściach.
EN
This article, the last in the series of publications presenting tendencies in the development of cutting head construction produced in Canada and the USA, represents the comparison of technical parameters of cutting heads that were described in previous parts.
PL
Jakość połączeń zgrzewanych w dużym stopniu zależy od zastosowanej technologii zgrzewania oraz nie w mniejszym od urządzeń, na których zgrzewanie jest wykonywane. Parametry techniczne urządzeń zgrzewalniczych decydują, na ile zalecane technologie zgrzewania, opracowane dla danych elementów i materiałów, mogą być nastawione, realizowane i nadzorowane.
PL
Polityka środowiskowa Unii Europejskiej stawia wymóg ograniczania emisji gazów cieplarnianych, co przy jednocześnie prognozowanym wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną, nawet jeśli różnią się oceną skali tego wzrostu, wymusza wymianę bloków na nowocześniejsze.
19
Content available Suche mieszanki. Cz.3
88%
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.