Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Qualitative research on breeding birds was carried out in 224 woods located in an agricultural area of eastern Poland and with areas of between 0.01 and 450 ha. The results confirmed that a total of 84 species of bird nested in them. The breeding avifauna included: a group of species tolerant of small woods with areas of several hectares or less and a group of species which only occurred in medium-sized woods. The species occurring in the large forests of eastern Poland and not reported in the woods studied may be defined in general as birds of the forest landscape. For the various groups of forest bird, mean values for miniumum forest area (MFA) were calculated, along with values for the threshold of regular presence in the bird community (TRP). These allowed it to be stated that different groups of species are vulnerable to forest fragmentation to varying degrees. Most vulnerable were spedes in the following groups: true residents, hole-nesters, herbivorous birds, birds feeding on vertebrates and insectivorous birds which form mixed feeding flocks in the forests of this region in winter. It emerged that the species least sensitive to forest fragmentation were omnivorous birds, the remaining insectivorous birds, ground-nesters, birds nesting in the crowns of trees and bushes, and non-residents. Significant differences in vulnerability to forest fragmentation were not noted for species foraging both in tree stands and beyond the forest.
PL
Wyniki ilościowych badań ptaków lęgowych przeprowadzonych w 224 lasach wschodniej Polski o powierzchni 0.01-450 ha (tab. 1) wykazały występowanie 84 gatunków ptaków (Cieślak 1991). W awifaunie lęgowej tych rozdrobnionych lasów można wyróżnić dwie grupy gatunków: ptaki które tolerują jako biotop gniazdowania małe lasy - do kilku hektarów (SF) oraz ptaki, które do założenia gniazda potrzebują lasów średniej wielkości (MF). Grupę gatunków występujących w dużych lasach wschodniej Polski a nie występujące w badanych lasach (LF) można określić jako gatunki krajobrazu leśnego. Dla stwierdzonych gatunków określono minimalne wielkości lasu (MFA) w których gniazdowały. Dla 34 gatunków określono również próg wielkości lasu (TRP) powyżej której gatunki te osiągały frekwencję na poziomie 90-95% badanych lasów (tab. 2). Średnie wartości MFA i TRP obliczono dla grup gatunków ptaków wyróżnionych w oparciu o strategię migracyjną, sposób umieszczenia gniazda, żerowania w drzewostanie i poza lasem oraz rodzaj pokarmu. Średnie wartości obu parametrów obliczone dla poszczególnych grup gatunków posłużyły do oceny ich wrażliwości na rozdrobnienie lasów. Najbardziej wrażliwymi na rozdrobnienie lasów okazały się grupy gatunków osiadłych, gniazdujących w dziuplach oraz odżywiających się pokarmem roślinnym, kręgowcami i grupa ptaków owadożernych, które zimując w lasach tego regionu formują mieszane stada (tab. 3, 4). Gatunki, które łączą kilka strategii najmniej korzystnych w rozdrobnionych lasach można wskazać jako najbardziej wrażliwe na rozdrobnienie. Gatunki żerujące w drzewostanach i żerujące poza lasem nie wykazały istotnych różnic wrażliwości na rozdrobnienie lasów (ryc. 1b,c). Najmniej wrażliwe na rozdrobnienie okazały się gatunki wszystkożerne, pozostałe owadożerne, gniazdujące na ziemi i w koronach drzew i krzewach oraz gatunki nieosiadłe (tab. 3,4). Wrażliwość ptaków na rozdrobnienie lasów wykazuje silny związek ze stopniem zagrożenia wyginięciem gatunków.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.