Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 421

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biosynteza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
EN
The synthesis of estrogens from androgens is catalyzed by an enzyme complex called aromatase, and therefore has a unique potential to influence the physiological balance between the sex steroid hormones. This enzyme complex consists of two components: aromatase cytochrome P450 and NADPH-cytochrome P450 reductase. Aromatase is conserved amongst all vertebrates and mammals in particular. It is a member of the cytochrome P450 super-family of enzymes. Within this, aromatase cytochrome P450 is presently the sole member of family 19, and is encoded by the gene known as CYP19 which contains a number of tissue-specific promoters that direct aromatase expression in different tissues via alternative splicing. A number of tissues in mammals have the capacity to express aromatase. These include the ovaries and testes, the placenta, adipose tissue, osteoblasts of bone, vasculature smooth muscle, and numerous sites in the brain.
EN
The strain Aureobasidium pullulans A.p.-3 was subjected to mutagenesis to improve its ability to pullulan biosynthesis. The mutagenesis of 18-h old culture was carried out in two variants using ethylen imine (EI) and ultraviolet (UV) radiation at the EI concentration and UV exposure times of 2.0 mg/mL and 1.5 min (variant I), and 2.0 mg/mL and 2.0 min (variant II). Among 240 cultures examined, the positive mutants made 26% for variant I and 13% for variant II. Two best black mutants Dy-17 and Dx-30 synthesized the polysaccharide with the yields greater than those of parent strain by 24 and 21%, respectively. White mutant was also obtained, the pullulan yield for which was on the level as for strain A.p.-3, but free from melanin contaminants. Acquired characteristic of black mutants was found stable when re-examined after 3- and 6-month storage at 4°C. The kinetics of pullulan biosynthesis by black mutants indicated that the pullulan production was intensified beginning from the second day of culturing, as compared to strain A.p.-3.
PL
Celem badań było podwyższenie zdolności biosyntezy pullulanu szczepu Aureobasidium pullulam A.p.-3 na drodze mutagenizacji skojarzonej. Sprawdzono wrażliwość 18 i 48 h hodowli szczepu na promieniowanie UV (rys. 1) oraz wyznaczono parametry podwójnej mutagenizacji (rys. 2), przy założonej przeżywalności konidiów równej 10%. Zastosowano dwa warianty mutagenizacji skojarzonej: etylenoimina (El) 2.0 mg/ mL przez 90' z 1.5 min promieniowaniem UV oraz El 2.0 mg/ mL przez 90' z 2.0' naświetlaniem UV Z przebadanych 240 kolonii (po 120 z każdego wariantu), grupa pozytywnych mutantów (D) stanowiła odpowiednio dla wariantów: 26% i 13% (rys. 3). Wyselekcjonowano także 4 mutanty o zmienionej pigmentacji kolonii: dwa brązowe, żółty i biały, lecz mutanty te nie posiadały cechy nadproduktywności pullulanu (tab. 2). Najlepsze dwa mutanty Dy-15 i Dx-30 produkowały odpowiednio 36.2 i 35.2 g/L polisacharydu, co daje o 25% i 21% wyższą wydajność w stosunku do szczepu rodzicielskiego A.p.-3 (tab. 1). Mutanty te przechowywano w temp. +4°C przez pół roku, badając co 3 miesiące stabilność nabytej cechy (tab. 3) oraz kinetykę biosyntezy pullulanu, wzrostu biomasy grzyba, zużycia sacharozy i zmian pH w ciągu 96 h hodowli na wstrząsarce posuwisto-zwrotnej (tab. 4). Badane mutanty zachowały swe zdolności biosyntezy pullulanu, a kinetyka procesu wykazała zintensyfikowanie wydzielania pullulanu już od drugiej doby hodowli.
EN
The effect of different levels of inorganic nitrogen sources (0.15,0.21 and 0.25% nitrogen content) on the synthesis of cellulase-free ß-1,4-xylanase by Aureobasidium pullulans DSM-73015 was examined. Among inorganic nitrogen compounds tested, ammonium nitrate (NH4NO3) was the best inorganic nitrogen source at 0.21% nitrogen content that gave the highest volumetric and specific activities (8830.09 nkat mL-1; 10767.15 nkat/mg protein) after 96 h of cultivation, while urea displayed the lowest effect. Partial characterization of this crude enzyme produced after optimization processes on two different buffer systems showed that its optimum pH activity was 4, while the thermoactivity had its maximum at 50°C in both buffers. The highest volumetric and specific activities obtained were 20102.35 nkat mL-1; 23000.40 nkat/mg protein for sodium acetate buffer and 19852.30 nkat mL-1; 22714.31 nkat/mg protein for sodium citrate buffer.
PL
Badano wpływ różnych źródeł azotu nieorganicznego na biosyntezę β-1,4-ksylanaz wolnych od celulaz przy użyciu szczepu A.pullulans DSM-73015, stosując trzy poziomy (0,15; 0,21 i 0,25%) zawartości azotu w tych związkach. Wśród badanych źródeł azotu nieorganicznego, najwyższy wynik uzyskano przy 0,21% zawartości azotu w azotanie sodowym po 96 h hodowli, wówczas otrzymano około 8830,09 nkat mL-1 aktywności objętościowej i 10767,15 nkat/mg białka aktywności specyficznej, natomiast mocznik wykazał najmniejszy wpływ Wstępna charakterystyka tego enzymu na dwóch różnych buforach po prowadzeniu hodowli optymalizacyjnych wykazała optymalne działanie tego enzymu dla wartości pH i temperatury wynoszących odpowiednio 4 i 50°C. W tych warunkach uzyskano najwyższe wyniki, wynosiły one 20102,35 nkat mL-1; 23000,40 nkat/mg białka dla buforu octanowego i 19852.30 nkat mL-1; 22714,31 nkat/mg białka dla buforu cytrynianowego.
EN
On the basis of the literature the results of experimental investigations on hypocholesterolemic action of saponins are demonstrated. Also the theories explaining the mechanism of this action are discussed.
PL
Na podstawie piśmiennictwa omówiono wyniki eksperymentalnych badań dotyczących hypocholesterolemicznego działania saponin. Ponadto przedstawiono teorie sugerujące możliwe mechanizmy takiego działania, m.in. wskutek tworzenia kompleksów saponin z cholesterolem, a także zwiększonego wydzielania kwasów żółciowych, kosztem biosyntezy cholesterolu.
EN
Lysine decarboxylase is a key enzyme of quinolizidine alkaloids biosynthesis. These alkaloids are characterized by either the properties of antinutritive food components and those of common drugs. The concentration of alkaloids in plants depends on biotic and abiotic stress. Alkaloids are often considered as a plant's "chemical weapon".
EN
The current data on the occurrence, synthesis, liberation and specific receptors of cholecistokinine in tissues and body fluids have been presented. The potential of known competive antagonists of cholecistokinine in relation to the role it plays in animals and man was also discussed.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.